[H-verkko] =?UNKNOWN?B?VHn2dOQ6?= Tutkija Suomen merimuseoon

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ti Marras 5 12:14:34 EEST 2010


Agricolan työpaikkailmoituksiin
( http://agricola.utu.fi/nyt/tilmoitukset/ )
on tullut seuraava ilmoitus:

Tutkija Suomen merimuseoon

Suomen kansallismuseoon kuuluvassa Suomen merimuseossa on avoinna

TUTKIJAN VIRANSIJAISUUS Ajalle 1.1.2011-31.12.2011

Tutkija vastaa Suomen merimuseon valokuva-arkistosta ja kirjastosta.
Tehtäviin kuuluu kuva-arkiston kartuttamiseen, luettelointiin ja
säilyttämiseen liittyviä perustehtäviä. Kirjaston kokoelmanhallinta
tapahtuu yhteistyössä Museoviraston kirjaston kanssa ja tutkijan
vastuulla on mm. hankintaesitysten tekeminen. Lisäksi tutkija
osallistuu ostopalveluna tehtävän digitoinnin ohjaamiseen,
digitoitujen aineistojen julkaisuun Suomen museot on-linessa ja
Suomen kauppalaivasto -tietokannan kehittämiseen liittyviin
tehtäviin. Asiakas- ja tietopalveluita tutkija hoitaa Tietokeskus
Vellamossa yhteistyössä sen muiden toimijoiden kanssa ja on
Tietokeskuksen suunnittelutyöryhmän jäsen. Tutkija osallistuu museon
toiminnan kehittämiseen ja seurantaan ja muihin museonjohtajan
määräämiin tehtäviin.

Virkaan ei ole säädettyjä kelpoisuusvaatimuksia. Parhaat edellytykset
viran hoitamiselle antaa ylempi korkeakoulututkinto. Tehtävien
menestyksellinen hoitaminen edellyttää perehtyneisyyttä
merihistoriaan, valokuvakokoelman hallinnan perusteiden tuntemusta
(mukaan lukien Musketti tai vastaava ja digitaaliset aineistot),
sujuvaa kielitaitoa (suomi, ruotsi, englanti) ja kokemusta
asiakaspalvelutehtävistä. Lisäksi eduksi katsotaan kansallisen
digitointistrategian tuntemus, museologian opinnot,
projektinhallintataidot ja kyky toimia verkostoituneessa
organisaatiossa.

Viran tehtäväkohtainen palkka määräytyy vaativuusryhmä 8 mukaan (2
563,18€/kk). Lisäksi maksetaan henkilökohtaista palkanosaa
Museoviraston virkaehtosopimuksen mukaisesti. Tehtävässä on 4
kuukauden koeaika. Työpiste sijaitsee Suomen merimuseon toimitiloissa
Merikeskus Vellamossa Kotkassa.

Lisätietoja antaa vt. museonjohtaja Tiina Mertanen, puh. 050 413
3453, tiina.mertanen at nba.fi. Hakemukset liitteineen tulee toimittaa
Museoviraston kirjaamoon postitse tai sähköpostitse
museovirasto.kirjaamo at nba.fi 1.11.2010 mennessä. Postiosoite on
Museovirasto/Kirjaamo, PL 913, 00101 Helsinki. Käyntiosoite on
Nervanderinkatu 13, 5 krs. Hakemuksia ei palauteta.

Helsingissä 01.10.2010 Museovirasto 


------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: a <agricola at utu.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 02.11.2010
Lisätietoja WWW-osoitteesta: http://