[H-verkko] CFP: Teemanumero historiatietoisuudesta

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
La Marras 2 10:51:06 EEST 2010


Agricolan Artikkelipyyntötietokantaan
( http://agricola.utu.fi/nyt/pyynnot/ )
on tullut seuraava ilmoitus:

Teemanumero historiatietoisuudesta

Historiallinen Aikakauskirja ja Kasvatus & Aika julkaisevat
yhteistyössä syksyllä 2011 historiatietoisuutta käsittelevät
teemanumerot, joihin pyydetään artikkelitarjouksia.

Historiatietoisuuteen liittyviä aiheita on Suomessa ja maailmalla
viime vuosina käsitelty useilla tieteenaloilla esimerkiksi
historiassa, politiikan tutkimuksessa, kasvatustieteissä sekä
sosiologiassa ja sosiaalipsykologiassa. Keskiössä ovat erilaiset
menneisyyteen liittyvät käsitykset ja historiakuvat, jotka
vaikuttavat ajatteluun nykyisyydessä ja tulevaisuudessa.
Historiallisen Aikakauskirjan ja Kasvatus & Aika -lehtien
teemanumerot esittelevät historiatietoisuuteen liittyvää
ajankohtaista tutkimusta.

Kirjoitukset voivat käsitellä yhtä lailla historiatietoisuutta
nykyisyydessä kuin menneisyydessäkin.
Historiatietoisuus-teemanumeroissa historiatietoisuuden käsite sulkee
sisäänsä niin nykyihmisen käsitykset kaukaisemmasta menneisyydessä
kuin menneisyyden ihmisen historiatietoisuuden. Teemanumeroihin voi
tarjota sekä teoreettis-käsitteellisiä tarkasteluja että
tapaustutkimuksia. Olennaista on, että artikkelin näkökulma liittyy
historiatietoisuuden ja historiakäsityksien alaan.

Historiallisen Aikakauskirjan teema-artikkeleiden vastaavia
toimittajia ovat Pilvi Torsti ja Marko van den Berg sekä Kasvatus &
Ajan teemanumeron osalta Jan Löfström, Riitta Oittinen, Jukka Rantala
ja Pilvi Torsti. Lehtien toimitukset tekevät yhteistyötä ja pyrkivät
koostamaan kaksi temaattisesti yhtenäistä mutta profiililtaan
erilaista teemanumeroa.

Artikkeleiden korkeintaan yhden sivun pituiset abstraktit pyydetään
lähettämään sähköpostitse toimittajille viimeistään 15.12.2010.
Kirjoitustarjouksen yhteydessä voi halutessaan mainita kumpaan
julkaisuun artikkelin ensisijaisesti tarjoaa. Toimittajat valitsevat
näistä teemanumeroihin tulevat artikkelit ja ilmoittavat siitä
kirjoittajille 12.1.2011 mennessä. Valmiit, noin 40 000 merkin
pituiset artikkelit toimitetaan 1.4.2011 mennessä, minkä jälkeen ne
käsitellään julkaisujen normaalissa vertaisarvioinnissa.

Ohjeet kirjoittajille:
 
Haik: http://pro.tsv.fi/haik/ohjeet.htm
K & A: http://www.kasvatus-ja-aika.fi/site/?lan=1&page_id=4------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Riitta Oittinen <riitta.oittinen.eu at gmail.com>
Ilmoitus vanhentuu: 15.12.2010
Lisätietoja WWW-osoitteesta:
http://www.kasvatus-ja-aika.fi/site/?lan=1&mode=tiedotteet&tiedote_id=21