[H-verkko] Arvosteltavaksi: Söderströmin syksyn 2010 kirjoja

Tapio Onnela tapio.onnela at utu.fi
Ti Nov 16 18:31:02 EET 2010


Agricola - Suomen historiaverkko tarjoaa kirjoja arvosteltavaksi  
Agricolan kirja-arvostelujulkaisuun (ISSN 1796-704X)

Jos haluat saada kirjasta arvostelukappaleen, lähetä sähköpostia  
osoitteeseen: <agricolan.arvostelut at gmail.com>, jossa ilmoitat kirjan  
nimen ja kustantajan sekä postiosoitteesi (maaposti!). Tiedot 
toimitetaan kustantajalle, joka lähettää sinulle kirjan. Perustele 
lyhyesti miksi juuri sinä haluaisit arvostella kyseisen kirjan.

HUOMIO! Uusia arvostelukappaleita toimitetaan vain niille jotka ovat  
vanhat arvostelunsa kirjoittaneet. Kirjoista on kova kysyntä, jos et  
saa arvosteluasi kirjoitettua lähetä saamasi arvostelukappale  
Agricolan toimitukseen jotta sitä voitaisiin tarjota uudelleen  
arvosteltavaksi. Kirja-arvostelun voi julkaista lisäksi muussakin  
julkaisussa ja muualla julkaistun arvostelun voi julkaista myös  
Agricolassa.

Liitä valmis arvostelusi suoraan sitä varten tehtyyn lomakkeeseen  
Agricolan sivulle: http://agricola.utu.fi/julkaisut/kirja-arvostelut/  
josta se lähetetään ensin Agricolan toimittajalle, joka tarkistaa ja  
julkaisee arvostelun. Arvostelu lähtee sen jälkeen H-verkko ja Kultut- 
listan tilaajille sähköpostina. Arvostelu tallentuu "Agricolan kirja- 
arvostelut" julkaisun sivulle: http://agricola.utu.fi/julkaisut/kirja- 
arvostelut/.

HUOMAA MUUTTUNUT SÄHKÖPOSTIOSOITE!
***
Johannes Salminen
Islams två ansikten

Vad hade hänt om araber och berber år 732 vunnit slaget vid Poitiers 
och utvidgat sitt välde från Spanien norrut ända till England? Ett 
ekonomiskt och kulturellt uppsving eller ett förtryck av religiösa 
minoriteter och islam upphöjt till det enda sanna och rätta?
Den till synes mödolösa elegansen i uttrycket är Johannes Salminens 
varumärke sedan länge. Lärdom paras med sinne för den talande detaljen 
när han i dessa essäer gör nedslag i islams, Bysans och Europas 
historia på båda sidor om 1000-talet. Det är en blodig historia byggd 
med slavkraft och svärd, men också med häpnadsväckande fickor av 
tolerans och välstånd, bildning och livsnjutning. En av dessa var 
Cordoba före 1000-talet, en annan Toledo ett par hundra år senare. 
Också i Jerusalem var tre religioner levande sida vid sida tidvis 
möjligt ända fram till korstågen.
Salminen lyfter fram grymma härskare, lika blodtörstiga oberoende av 
religion, men också hjältar. En av dem var kalifen Omar som valde att 
i sliten mantel rida in i Jerusalem på en kamel till sina soldaters 
förskräckelse i en av historiens oblodigaste erövringar. En annan 
Akbar, härskare över Indien under 1500-talet, muslim men med 
osedvanlig förmåga att bygga broar till landets andra viktiga 
trosriktning hinduismen.
Med dagens stora islamska invandrarströmmar till Europa är det 
viktigare än någonsin att söka sig bakåt i historien och se inte bara 
det fula ansiktet, utan också det vackra.

***
Ulla-Lena Lundberg
Jägarens leende
Resor i hällkonstens rymd

Är det möjligt att göra en mule len när du hugger den i sten? Ja, 
sådan är konstnärsskickligheten vid Nämforsen. En ristare som hade en 
bra dag tog ett steg tillbaka utan att falla i forsens Ginnungagap och 
kände den pilsnabba benådade självbelåtenhet som är konstnärskapets 
belöning: se vad jag kan.

Jägarens leende är antropologens och konstnärskollegans blick på 
klipp- och grottmålningar samt hällristningar från Domboshawa till 
Astuvansalmi och Nämforsen, från Afrika till Norden via Frankrike, 
Spanien och Ryssland. Samtidigt är boken en berättelse om två systrar 
och det ständigt pågående samtal som väver sig igenom deras liv.
Ulla-Lena Lundberg upplever hällkonsten och delar med sig av både 
känsla och tanke, av både bisonflockens dundrande framfart och 
vetenskapliga tolkningsmodeller. "Orden löper lite vid sidan om det 
som uttrycks genom konsten", skriver hon och låter läsaren uppehålla 
sig just i gränstrakterna. Lundberg gör en schamanistisk läsning av 
olika former av hällkonst och diskuterar svårigheten att behandla den 
idag - ska man måla i hällristningar med färg så att de syns bättre, 
hur ska man bevara grottmålningar i ett skiftande klimat? - och dess 
plats i föränderliga landskap
***
Leif Höckerstedt
Svenskan på plats!

Den ryske kejsarens beslut att flytta huvudstaden från Åbo till 
Helsingfors 1812 var ödesdigert på många sätt. Det svenska språket 
fjärmades från Sverige och en småningom allt finskare huvudort kom att 
marginalisera svenskan på det nyländska kustområdet. En relativt liten 
svensk elit i Helsingfors kom att definiera vad som var finlandssvenska.

Detta är vad vi lever med nu i Svenskfinland.
Men vilken är den svenska vi lever med? I boken fortsätter Leif 
Höckerstedt sitt resonemang från Fuskfinnar eller östsvenskar? (2000). 
Skall svenskan i Finland ha en framtid så är det i närmare kontakt med 
Sverige. Att tro att tvåspråkigheten ska ge finlandssvenskan en ny 
framtid är en illusion. Det som sker är en språkbytesprocess som i 
vårt språkklimat verkar tolkas som en vinning.
Fokus ligger på språket. Vad är det vi egentligen syftar på då vi 
talar om svenskan? Hur har talspråket uppkommit, vilka är ljuden och 
orden, hur blandar vi in finskan och dialekt i vårt språk, vilken roll 
spelar slangen, hur tilltalar vi varandra? Hur talar man "fint"?
Talspråket i Helsingfors och dess utveckling skildras dels med 
språkvetenskaplig skärpa, dels med den gamla helsingforsarens 
nostalgiska lokalkännedom.
Språket intresserar alla men de populärvetenskapliga framställningarna 
är sällsynta. Denna bok riktar sig till den språkintresserade 
allmänheten men erbjuder också en inkörsport till finlandssvenskan för 
studenter och språkvetare överhuvudtaget.
Leif Höckerstedt är språkvetare och sociolingvist men har också 
profilerat sig som debattör. I boken förenas dessa roller. 
Beskrivningen av svenskans utveckling och svanesång i Helsingfors är 
en väckarklocka.
***
Kenneth Myntti
Svenskan på offensiven eller på intensiven

Svenskan har under de senaste åren tappat terräng som samhällsbärande 
språk i Finland. Förändringen kan alla märka, men hur många av oss 
känner till de mekanismer som har skapat den?
Lugn, räddningen är nära. Kenneth Myntti, politisk redaktör och 
ledarskribent på Vasabladet, analyserar orsakerna till 
domänförlusterna och ger konkreta förslag på hur trenden kan vändas.
Hans debattbok är en märkvärdig upptäcktsfärd i det samhällspolitiska 
skeen_de som tog fart med en grundlagsreform år 2000 och som kan bli 
ödesdiger för svenskan och den finländska tvåspråkigheten om vi inte 
blir varse det som sker. Myntti griper sig an ämnet med stilistisk 
skärpa och stor journalistisk integritet.
I analysen ingår exempel på att ekonomiska och partipolitiska 
karriärsträvanden har sin beskärda del i att svenskan nu tappar mark. 
Boken blottlägger hur samhälleliga kompromisser tärt på de svenska 
strukturerna.
Avstickare till Mellaneuropa placerar in resonemanget i ett 
minoritetssammanhang, nedslag i Österbotten och Åboland ger djup och 
vidd. Resonemanget planar ut i en positiv framtidsvision, som 
relaterar svenskan till ett nordiskt och globalt sammanhang.
Debattboken är ett viktigt inlägg i en viktig debatt om hela Finlands 
framtid. För precis som de finskspråkiga behövde de svenskspråkigas 
hjälp för att dana en nation är Myntti övertygad om att det nu är de 
finskspråkigas tur att hjälpa de svenskspråkiga.
Historien upprepar sig, men med ombytta roller. Boken väcker en 
förhoppning om att den negativa trenden kan vändas om vi i båda 
språklägren lyckas fördjupa förståelsen om förutsättningarna för vårt 
lands tvåspråkighet.
I Kenneth Myntti har vi en debattör och pådrivare som inte hukar sig 
då nordanvinden böjer martallarna.

***