[H-verkko] CFP: Kuolema ja =?UNKNOWN?Q?identiteetti/D=F6d?= och identitet: Monitieteinen seminaari =?UNKNOWN?Q?kuolemasta/Tv=E4rvetenskapligt?= seminar om =?UNKNOWN?Q?d=F6d?=

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ti Nov 9 12:53:07 EET 2010


Agricolan Artikkelipyyntötietokantaan
( http://agricola.utu.fi/nyt/pyynnot/ )
on tullut seuraava ilmoitus:

Kuolema ja identiteetti/Död och identitet: Monitieteinen seminaari
kuolemasta/Tvärvetenskapligt seminar om död

CFP: Kuolema ja identiteetti.

Kuolema – oma tai toisen – on muutos, jonka myötä suhde itseen, omaan
kulttuuriin ja niihin yhteisöihin, joihin yksilö kuuluu voi muuttua,
ja identiteetti joudutaan neuvottelemaan uudelleen. Pohjoismaisten
kuolematutkijoiden verkosto (Nordic Network of Thanatology, NNT)
Suomen jäsenistö järjestää 12.– 13.5.2011 Helsingissä seminaarin,
jossa tarkastellaan ihmistieteiden näkökulmasta identiteettiä ja sen
suhdetta kuolemaan, kuolemiseen, kuolleisiin, kuoleviin ja sureviin
sekä kuolemaan liittyviin henkisiin ja materiaalisiin arvoihin,
rituaaleihin ja prosesseihin. Seminaari on monitieteinen ja pyrkii
tuomaan keskenään dialogiin suomalaisia kuolemaa tarkastelevia
tutkijoita ja asiantuntijoita eri aloilta.

Seminaariin toivotaan esityksiä seuraavista teemoista ja niiden
suhteesta identiteettiin:

- läheisen ihmisen, kuten lapsen, vanhemman tai puolison kuolema
- lyhyt- ja pitkäaikaiset sairaudet ja kuolema
- media ja globalisoitunut kuolema
- virtuaalikuolema ja -sureminen
- kuolemanrituaalit ennen ja nyt
- kuolemanpelko
- kipu, kärsimys ja kuolema
- kuolleet ja edesmenneet
- käsitykset kuolemanjälkeisestä elämästä
- kuoleman materiaalinen kulttuuri

Esitykset voivat käsitellä teemoja myös suhteessa erilaisiin
kuolemisen tapoihin (esimerkiksi sankarikuolema, marttyyrikuolema,
itsemurha, kuolemanrangaistus, väkivaltainen kuolema, aborttikuolema,
eutanasia).

Seminaarin valittavien esitysten tulee olla argumentaatioltaan
tieteellisiä ja keskustelevia, mutta samalla myös suurelle yleisölle
avautuvia. Esityksiä toivotaan myös työnsä puolesta konkreettisesti
kuoleman tai palliatiivisen
hoidon kanssa tekemisissä olevilta ammattilaisilta.

Esitysten abstraktit (max 200 sanaa) pyydetään lähettämään 15.1.2011
mennessä Anna Haveriselle,  anna.haverinen at utu.fi. Lisätietoja
seminaarista
voi kysyä myös Ilona Kemppaiselta, ilona.kemppainen at helsinki.fi.

Tietoa seminaarista saa levittää, sillä kaikki asiasta kiinnostuneet
ovat tervetulleita kuuntelemaan! Toivomme myös suuren yleisön
runsasta osanottoa!


CFP: Död och identitet.

Döden – antingen ens egen eller någon annars – är en förändring. Med
döden förändras ens förhållande till sig själv, identitet och ens
egen kultur och de gemenskaper man hör till. Nordiska dödforskarnas
nätverk (Nordic Network
of Thanatology, NNT) kommer att arrangera 12.– 13.5.2011 i
Helsingfors ett seminarium med syftet att diskutera identitet och
dess förhållande 
till död och döende, de döda och de döende eller sörjande människor,
och till dödsrelaterade mentala och materiella värden, ritualer och
processer. Seminariet är tvärvetenskapligt. Ett viktigt syfte är att
skapa kontakter och möjligheter för dialog mellan forskarna och
experter som studerar död på olika ämnesområden.

Vi välkomnar papers med följande teman

- nära anhöriges, liksom barnens, förälders, makans eller makens död
- kort- och långvariga sjukdomar och död
- media ja globaliserad död
- virtuell död ja sorg
- dödens ritualer förr och nu
- dödsfruktan
- smärta, lidande och död
- de döda och avlidna
- kulturella uppfattningar om liv efter död
- dödens materiella kultur

Presentationer kan också handla frågorna i relation till olika
döendesätt (till exempel hjältedöd, martyrdöd, självmord, dödstraff,
våldsam död, abortdöd, eutanasi).

Vi önskar vetenskapligt argumenterande presentationer som samtidigt
öppnar sig mot den breda allmänheten. Vid sidan av forskare önskas
presentationer också från de experter som arbetar konkret med död
eller inom palliativt vård.

Abstrakt (max 200 ord) kan sändas till Anna Haverinen,
anna.haverinen at utu.fi, senast än 15.1.2011. För ytterligare
information om seminariet var vänlig och kontakta Ilona Kemppainen,
ilona.kemppainen at helsinki.fi.

Vi hoppas att ni sprider ut information om seminariet. Välkomna!

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Ilona Kemppainen <ilona.kemppainen at helsinki.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 14.05.2011
Lisätietoja WWW-osoitteesta: http://