[H-verkko] Uusi verkosto yhdistää esineistä kiinnostuneita

Esinetutkimusverkosto ARTEFACTA esinetutkimus at gmail.com
To toukokuu 27 15:11:35 EEST 2010


Esinetutkimusverkosto
ARTEFACTA

Vuonna 1870 perustetun Suomen Muinaismuistoyhdistyksen yhteyteen on
muodostumassa esinetutkimusverkosto, joka yhdistää kaikkia esineistä
ja esineellisestä kulttuurista kiinnostuneita. Mukaan ovat
tervetulleita paitsi esineitä tieteellisesti lähestyvät yliopisto- ja
museotutkijat myös esineiden aineellisen luonteen parhaiten ymmärtävät
konservaattorit, eri alojen opiskelijat ja esineitä ammattinsa tai
harrastuksensa kautta syvällisesti tuntevat antiikkikauppiaat ja
keräilijät. Esinetutkimusverkosto on saanut nimekseen Artefacta.
Latinan sanan merkitys on "taidolla tehdyt" eli artefaktit, esineet.

Verkosto pyrkii yhdistämään eri tahoilla olevia esinetutkijoita ja
-tuntijoita. Kutsumme esimerkiksi antropologian, arkeologian,
etnologian, historian, käsityötieteen, numismatiikan, sosiologian ja
taidehistorian edustajia verkostoitumaan monitieteisesti. Tavoitteena
on luoda yhteyksiä yliopistojen ja museoiden esinetutkijoiden välille.
Pyrkimyksenä on myös madaltaa kynnystä yhtäältä tutkijoiden ja
toisaalta konservaattorien, opiskelijoiden ja antiikkialan välillä.

Verkoston ensimmäisenä päämääränä on järjestää laaja
esinetutkimuskonferenssi Helsingissä vuonna 2011. Myöhemmin pyritään
muun muassa luomaan monipuolinen verkkopalvelu internetiin verkoston
toiminta-alustaksi.

Jos sinua kiinnostaa Artefacta-verkosto, haluat kuulla, miten
suunnitelmat etenevät, tai olet kiinnostunut ensi vuonna
järjestettävästä konferenssista, ilmoita tietosi verkoston
koordinaattorille seuraavien ohjeiden mukaan.

NÄIN LIITYT VERKOSTON TIEDOTUSLISTALLE

Lähetä sähköpostia osoitteeseen: esinetutkimus at gmail.com

Mainitse viestissäsi:

1) sähköpostiosoite, johon haluat tiedotteita asiasta

2) etu- ja sukunimesi

3) suhteesi esinetutkimukseen: antiikkikauppias, harrastaja,
keräilijä, konservaattori, konservaattoriopiskelija, museotutkija,
yliopisto-opiskelija, yliopistotutkija (mukaan lukien
jatko-opiskelijat) tai joku muu

4a) jos olet museotutkija, mainitse myös museosi
4b) jos olet yliopisto-opiskelija, mainitse myös yliopistosi ja oppiaineesi
4c) jos olet yliopistotutkija, mainitse myös yliopistosi ja
oppiaineesi sekä oppiarvosi (tai dosentuuri/professuuri)

Tietoja käytetään verkostotoiminnan kehittämiseen eikä niitä luovuteta
ulkopuolisille.

Du kan gärna skicka information också på svenska.

Tervetuloa mukaan!

FM Alex Snellman
Artefacta-verkoston koordinaattori
Historiatieteiden tutkijakoulun tohtorikoulutettava


VERKOSTON TIETEELLINEN NEUVOTTELUKUNTA
FT Elina Anttila, taidehistoria
Dos. Helena Edgren, Suomen kansallismuseo
FT Visa Immonen, arkeologia
Dos. Teppo Korhonen, kansatiede
Dos. Ritva Koskennurmi-Sivonen, käsityötiede
Prof. Mika Lavento, arkeologia
Prof. emer. Bo Lönnqvist, etnologia
FT Minna Sarantola-Weiss, Helsingin kaupunginmuseo
Dos. Renja Suominen-Kokkonen, taidehistoria
Dos. Tuukka Talvio, numismatiikka (neuvottelukunnan puheenjohtaja)
Prof. Kirsi Vainio-Korhonen, historia

LISÄTIETOA
esinetutkimus at gmail.com

*** Tämän viestin saa mielellään välittää eteenpäin kaikille
kiinnostuneille tahoille ***