[H-verkko] CFP: Miesten ja maskuliinisuuksien tutkimuksen =?UNKNOWN?Q?p=E4iv=E4t?=

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
To Maalis 11 10:51:47 EET 2010


Agricolan Artikkelipyyntötietokantaan
( http://agricola.utu.fi/nyt/pyynnot/ )
on tullut seuraava ilmoitus:

Miesten ja maskuliinisuuksien tutkimuksen päivät

KATSAUS 2010-LUVUN MIESTUTKIMUKSEEN -
Miesten ja maskuliinisuuksien tutkimuksen päivät
Helsingin Yliopisto, 27.5.-28.5.2010

MANSFORSKNING PÅ 2010-TALET -
Forskardagar för studier av män och maskuliniteter
Helsingfors Universitet, 27.5.-28.5.2010


Suomen Miestutkimuksen Seuralla on ilo kutsua kaikki miesten ja
maskuliinisuuksien tutkimuksesta kiinnostuneet tutkijat,
jatko-opiskelijat ja graduntekijät Helsinkiin toukokuussa! Päivät
järjestetään yhteistyössä
Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksen
Sukupuolentutkimuksen oppiaineen (eli entisen Kristiina-instituutin)
kanssa.

Tutkijapäivien tarkoitus on tarjota laaja katsaus Suomessa tehtävään
tutkimukseen uuden vuosikymmenen alussa sekä edesauttaa tutkijoiden
keskinäistä verkostoitumista yli oppialarajojen ja yli 
maantieteellisten etäisyyksien. 

Tule kertomaan tehdystä, tekeillä olevasta tai suunnitteluvaiheessa
olevasta omasta tutkimuksestasi (myös graduprojektit!) sekä kuulemaan
ja keskustelemaan muiden tutkijoiden työstä.

Pyydämme lähettämään otsikon ja lyhyen abstraktin (max 200 sanaa)
aiheestasi maanantaihin 29.3.2010 mennessä osoitteeseen
anders.ahlback at abo.fi .
Suullisen esityksen enimmäispituus on 15 minuuttia.

Huom! Pyrimme järjestämään asiantuntijakommentaattorin niille, jotka
ilmoittavat toimittavansa kirjallisen version esitelmästään.  
Tekstiversio tulee lähettää perjantaihin 30.4. mennessä osoitteeseen
anders.ahlback at abo.fi  

****

Sällskapet för Mansforskning i Finland har glädjen att bjuda in alla
forskare, doktorander och graduskribenter intresserade av forskning
om maskulinitet och könsperspektiv på män till Helsingfors i maj!
Forskardagarna hålls i samarbete med Läroämnet Genusforskning vid
Institutionen för filosofi, historia, kultur- och konstforskning
(f.d. Kristina-institutet).

Avsikten med forskardagarna är att bjuda deltagarna på en bred
överblick
över den forskning som görs i Finland i början av ett nytt decennium
samt att främja nätverkande bland forskarna, över disciplinära
gränser och  
geografiska avstånd.

Kom och berätta om din egen forskning, dina planer, frågeställningar
eller resultat (även graduprojekt!), och för att höra om och
diskutera andra forskares arbete!

Vi ber dig skicka rubriken och en kort sammanfattning av din
presentation
(max 200 ord) senast måndagen den 29.3.2010 till
anders.ahlback at abo.fi
Maxlängd för den muntliga presentationen är 15 minuter. 

Obs! Vi strävar till att ordna med en expertkommentator för dem, som
meddelar att de levererar en skriftlig version av sin presentation.
Texten bör i så fall skickas in till arrangörerna senast fredagen
30.4. till anders.ahlback at abo.fi 

VÄLKOMNA - TERVETULOA!

Suomen Miestutkimuksen Seura - Sällskapet för Mansforskning i Finland
rf
Hallitus - Styrelsen	


------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Agricola <agricola at utu.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 30.03.2010
Lisätietoja WWW-osoitteesta: http://