[H-verkko] Arvosteltavaksi: Editan kevään 2010 kirjoja

Tapio Onnela tapio.onnela at utu.fi
To Maalis 4 19:52:15 EET 2010


Agricola - Suomen historiaverkko tarjoaa kirjoja arvosteltavaksi 
Agricolan kirja-arvostelujulkaisuun (ISSN 1796-704X)

Jos haluat saada kirjasta arvostelukappaleen, lähetä sähköpostia 
osoitteeseen: <agricolan.arvostelut at gmail.com>, jossa ilmoitat kirjan 
nimen ja kustantajan sekä aina myös postiosoitteesi (maaposti!). 
Tiedot toimitetaan kustantajalle, joka lähettää sinulle kirjan. 
Perustele lyhyesti miksi juuri sinä haluaisit arvostella kyseisen 
kirjan.

HUOMIO! Uusia arvostelukappaleita toimitetaan vain niille jotka ovat 
vanhat arvostelunsa kirjoittaneet. Kirjoista on kova kysyntä, jos et 
saa arvosteluasi kirjoitettua lähetä saamasi arvostelukappale 
Agricolan toimitukseen jotta sitä voitaisiin tarjota uudelleen 
arvosteltavaksi. Kirja-arvostelun voi julkaista lisäksi muussakin 
julkaisussa ja muualla julkaistun arvostelun voi julkaista myös 
Agricolassa.

Liitä valmis arvostelusi suoraan sitä varten tehtyyn lomakkeeseen 
Agricolan sivulle: http://agricola.utu.fi/julkaisut/kirja-arvostelut/ 
josta se lähetetään ensin Agricolan toimittajalle, joka tarkistaa ja 
julkaisee arvostelun. Arvostelu lähtee sen jälkeen H-verkko ja Kultut- 
listan tilaajille sähköpostina. Arvostelu tallentuu "Agricolan kirja- 
arvostelut" julkaisun sivulle: http://agricola.utu.fi/julkaisut/kirja- 
arvostelut/.

HUOMAA MUUTTUNUT SÄHKÖPOSTIOSOITE!

****
Railo Erkka (toim.)Laamanen Ville (toim.)
Suomi muuttuvassa maailmassa - Ulkosuhteiden ja kansallisen 
itseymmärryksen historiaa

Suomi muuttuvassa maailmassa yhdistää ulkosuhteiden ja kansallisen 
itseymmärryksen historiat ja avaa molempiin uusia tai aiemmin vähälle 
huomiolle jääneitä ulottuvuuksia.

Suomen ja ulkomaiden yhteisessä historiassa ei ole kysymys pelkästään 
siitä, millaiset suhteet Suomella on eri maihin eri aikoina ollut. 
Vähintään yhtä merkityksellistä on aina ollut, millaisena suomalaiset 
itse näkevät paikkansa maailmassa, mihin joukkoon he kuuluvat, ja 
mitä muut heistä ajattelevat.

Kirjoittajat tarkastelevat Suomen ja suomalaisten historiaa pienen 
maan yrityksinä, erehdyksinä ja välillä myös onnistumisina sopeutua 
eri aikoina vallitseviin kansainvälisen politiikan voimasuhteisiin ja 
poliittisten tapahtumien taustalla vaikuttaviin aatteisiin. 
Tarkastelu ulottuu autonomian ajalta 2000-luvulle. Historiallinen 
näkökulma tarjoaa lukijalle mahdollisuuden kyseenalaistaa arvoja ja 
asenteita, jotka vaikuttavat omassa ajassamme luonnollisilta ja 
itsestään selviltä.

Kirjan tekijät ovat tutkijoita ja opettajia Turun yliopiston 
poliittisen historian oppiaineesta.

****
Viljanen Elina (toim.), Aitamurto Kaarina (toim.), Lassila Jussi 
(toim.), Salmi Anna-Maria (toim.)
Suuri ja mahtava metodologia? Lähestymistapoja Venäjän ja Itä- 
Euroopan tutkimukseen

Venäjää ja itäistä Eurooppaa tutkitaan usean eri tieteenalan voimin. 
Monitieteisyydestä on tullut muotikäsite, toisinaan jopa hyvän 
tutkimuksen edellytys. Harvemmin kuitenkaan kysytään, minkälaisin 
menetelmin Venäjää ja entisen itäblokin maita on hedelmällistä 
tutkia, mitä monitieteisyys käytännössä edellyttää tai minkälaisia 
haasteita tieteidenvälisyys tuo mukanaan.

Tämä teos on Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen nuoren tutkijapolven 
kriittinen puheenvuoro monitieteisyydestä ja tieteidenvälisyyden 
haasteista.

Kirjan artikkelit käsittelevät muun muassa kylmää sotaa, Venäjän 
oikeusjärjestelmää, stalinistista kulttuuripolitiikkaa ja Putin- 
nuorten ideologiaa. Kirjoittajat havainnollistavat 
tutkimusesimerkkiensä avulla metodologiaan ja monitieteisyyteen 
liittyviä vaikeuksia ja kertovat, miten he ovat itse ne voittaneet.

Teos toimii Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimukseen johdattavana 
oppikirjana, jota voidaan käyttää alan korkeakouluopinnoissa. Se on 
myös kattava tietopaketti kenelle tahansa Venäjästä ja itäisestä 
Euroopasta syvemmin kiinnostuneelle lukijalle.

Kirjoittajat toimivat tutkijoina Valtakunnallisessa Venäjän ja Itä- 
Euroopan tutkimuksen tutkijakoulussa

***
Helin Matti, Halava Ilkka, Salmi Pontus
Kansankirkon myytinmurtajat

Kirja käsittelee, miten kirkon olisi syytä ottaa vakavasti sille 
esitetty
jäsenlähtöisyyden haaste. Kirkon tradition rinnalle ohjenuoraksi 
tulee ottaa
jäsenten tarpeet, tunteet ja odotukset. Kirja sisältää mm.:
"Suomalaiset odottavat kirkolta diakonisuutta, demokraattisuutta ja
suvaitsevaisuutta."
"Miten ja kenen toimesta kirkko vastaa kasvukeskuksien nuorten aikuisten
elämäntavan muutoksiin?"
"Moderni aika edellyttää kirkolta nykyistä paljon yhdenmukaisempaa 
toimintaa.
Kirkolta puuttuvat "tuotteet" - rippikoulua ja perheneuvontaa lukuun
ottamatta."
"Seurakuntien työntekijät voivat toimia yhteisten tavoitteiden 
mukaisesti
vain, jos heitä johdetaan niiden mukaan."
"Menestyvä johtaja ymmärtää, että ihmisten vuorovaikutukseen voi 
vaikuttaa
vain osallistumalla siihen itse."
"Kirkko kaipaa johtajia, jotka pystyvät luomaan tappiotunnelman keskelle
innostavia visioita."

***
Turunen Maija (toim.)
Kirkot ja uskonnot itäisessä Euroopassa

Rautaesiripun murtuminen itäisessä Euroopassa aloitti uuden ja 
ennakoimattoman kirkkojen ja uskontojen aikakauden. Tuhansia kirkkoja 
alettiin korjata ja rakentaa. Samalla kun kommunismin puristuksessa 
eläneet perinteiset uskonnot saivat toimintavapauden, uudenlainen 
ilmapiiri avasi ovet eri ilmansuunnista tulleelle lähetystyölle. 
Kehitys kuluneen kahdenkymmenen vuoden aikana on ollut hyvin 
erisuuntainen eri itäisen Euroopan maissa ja uskontokuntien vahvoilla 
alueilla.

Tässä kirjassa käsitellään laajasti uskontojen jälleenrakentamista ja 
uskonnollisuuden muutoksia entisissä sosialistisissa maissa. Kirja on 
ensimmäinen suomalainen yleisteos, joka paneutuu perinteisten ja 
uusien uskontojen elämään ja arvojen muutoksiin jälkisosialistisessa 
itäisessä Euroopassa.

Teoksen kirjoittajat ovat Itä-Euroopan historiaan ja uskontoihin 
hyvin perehtyneitä tutkijoita ja yliopiston opettajia: Kaarina 
Aitamurto, Tapani Harviainen, Kaisamari Hintikka, Mikko Ketola, Matti 
Kotiranta, Kimmo Kääriäinen, Teuvo Laitila, Antero Leitzinger, Eino 
Murtorinne, Marat Shterin, Jouko Talonen, Maija Turunen ja Kaarina 
Ylönen.
****
Simo Heininen
Agricolan jalanjäljillä: Paulus Juustenin elämä
(tulossa)