[H-verkko] Kutsu Väinö Voionmaa -kilpailuun

Tapio Onnela tapio.onnela at utu.fi
To Tammi 28 17:58:56 EET 2010


> Lähettäjä: Kansallisarkisto tiedottaa <ka.tiedotus at narc.fi>
> Päiväys: 28. tammikuuta 2010 klo 15.59.00
> Vastaanottaja: agricola at utu.fi
> Aihe: Kutsu Väinö Voionmaa -kilpailuun
>
> Kutsu Väinö Voionmaa -kilpailuun
>
> Suomen VIII arkistopäivillä Jyväskylässä 18.5.2010 luovutetaan 
> neljännen kerran
> Väinö Voionmaa -palkinto parhaasta paikallishistoriallisesta 
> tutkimuksesta. Ehdo
> lle voi asettaa vuosina 2006−2009 julkaistun teoksen, joka voi olla 
> pitäjän, kun
> nan, seurakunnan, kylän/kaupunginosan tai maakunnan historia.
>
> Palkinto kantaa Väinö Voionmaan (1869−1947) nimeä, koska häntä 
> voidaan pitää mod
> ernin paikallishistorian isänä. Voionmaa oli historiantutkija ja 
> Helsingin yliop
> iston pohjoismaisen historian professori sekä Yhteiskunnallisen 
> korkeakoulun reh
> tori. Väinö Voionmaa -palkinnolla kannustetaan 
> paikallishistoriallista tutkimust
> a kokeilevuuteen ja uudistumiseen. Siksi palkitsemiskriteereinä 
> korostuvat uudis
> tavuus, rohkeus ja kriittisyys sekä tutkimuksellisen tason ja 
> lukijaystävällisyy
> den yhdistyminen.
>
> Väinö Voionmaa -palkinnon saajaksi ehdotettavat teokset toimitetaan 
> kolmena kapp
> aleena 15.3.2010 mennessä Kansallisarkistoon osoitteella:
>
> Marja Pohjola
> Kansallisarkisto
> PL 258 (Rauhankatu 17)
> 00171 Helsinki
>
> Palkittavan teoksen valitsee raati, johon kuuluvat erityisavustaja 
> Jari Lybeck a
> rkistolaitoksen edustajana, professori Janne Vilkuna Suomen 
> Kotiseutuliiton edus
> tajana ja filosofian tohtori Kari-Matti Piilahti 
> Tilaushistoriakeskuksen edustaj
> ana.
>
> Kilpailuun lähetettyjä teoksia ei palauteta, vaan ne luovutetaan 
> kilpailun jälke
> en arkistolaitoksen yksiköiden kirjastoihin tutkijoiden käyttöön.
>
> Lisätietoja antaa kilpailun yhteyshenkilö, yksikön johtaja Marja 
> Pohjola, sähköp
> osti muotoa etunimi.sukunimi at narc.fi
>
> Huom. Ethän vastaa tähän sähköpostiviestiin, sillä 
> vastausviestejä tähän sähköpo
> stiosoitteeseen ei käsitellä.

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.utu.fi/pipermail/h-verkko/attachments/20100128/0dc27b8a/attachment.html