[H-verkko] Turku, Kulturarv och natur som resurs =?UNKNOWN?Q?f=F6r_h=E5llbar?= utveckling och =?UNKNOWN?Q?tillv=E4xt?=

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Pe Tammi 8 15:38:34 EET 2010


Agricolan tapahtumakalenteriin on lähetetty uusi ilmoitus:

------------------------------------------------------
Kulturarv och natur som resurs för hållbar utveckling och tillväxt
Turku 10.02.2010 klo 11:29 - 11.02.2010 klo 14:15

Museovirasto osallistuu yhteispohjoismaiseen hankkeeseen ”Kulturarv
och natur som resurs för hållbar utveckling och tillväxt”, jossa
tarkastellaan luonto- ja kulttuuriperintötoimijoiden yhteistyötä
aluekehityksen näkökulmasta. Hanke järjestää neljä teemaseminaaria,
joista seuraava on Suomessa teemalla ”Natur, kulturarv  och
näringsutveckling”.  Seminaari pidetään Turun linnassa 10.-11.2.2010.
Seminaarikielet ovat englanti ja ruotsi.
Seminaarin luennoitsijat ovat kaikista Pohjoismaista.

Seminaari maksu on 30 euroa ja se sisältää molempien päivien
keittolounaat ja kahvitukset.  Ilmoittautumiset oheista linkkiä 
www.raa.se/naturochkulturarv 25.1.2010 mennessä. Ilmoittautumislomake
ja seminaariohjelma löytyvät klikkaamalla sivun oikean laidan
ylimmäistä keltaista laatikkoa.

 
NATUR, KULTURARV OCH NÄRINGSUTVECKLING
Landskapet som resurs för hållbar tillväxt Nordisk konferens på Åbo
slott i Finland 10 - 11.2.2010

Onsdagen den 10.2.2010. Det gemensamma landskapet som bas för
näringsutveckling

11.30 – 12.30	Registrering och lunch
12.30 – 13.00	Öppningsanföranden
		Maire Mattinen, MV chef för byggnadshistoriska avdelningen
		Jostein Lövdahl, RA ordförande för projektet NoK
		Minna Sartes, kulturdirektör, Åbo stad

Praktiska instruktioner
13.00 – 14.30	Landskap, näringsutveckling och regional identitet
		Mikko Härö, överindentent, Museiverket, FI

		Broad values creation based on nature and cultural heritage -
contribution to a sustainable 'glocal' development
		Per Ingvar Haukeland, forskare Telemarksforskning, NO

		Hur utvecklar man inidikaturer för genuin utveckling som grund för
beslutsfattande?-Naturens och kulturarvets betydelse i
			sammanhanget
		Jukka Hoffren, Statistikcentralen, FI

		Kommentar
 		Per-Olof Remmare, Tillväxverket SV

Diskussion

14.30 – 15.00	Kaffe

15.00 – 16.45	Living lab in the Borderland; a new concept for
regional studies and policy construction 
		Kalle Michelsen, professor, South-Karelian Institutet, Lappeenranta
University of Technology, FI

		Att sälja eller marknadsföra kultur- och naturmiljö - perspektiv på
planering och platsmarknadsföring 
		Krister Olsson, Kungliga Tekniska Högskolan, SV

		Kulturarvet och branding av Färöarna
		Armgard Weihe, fullmäktig, kulturministeriet, Färöarna

		Kommentar, NO

		Diskussion och sammanfattning av första dagen

16.45 – 18.00	Förflyttning via hotellet till centrum
18.00 – 19.00	Guidad rundvandring i det historiska Åbo
19.00 - 		Kvällsbuffet och samvaro


Torsdagen den 11.2.2010. Kulturarv och natur som medel för hållbar
tillväxt

9.00 – 10.30	Öppning
 
		Sveriges handlingsplan för kulturella och kreativa näringar - sett
utifrån ett landskapsperspektiv.
		Per-Olof Remmare, Tillväxtverket SV

		Economusee - showcasing artisan craft producers at work, allowing
our cultural heritage to earn its keep
		Terje Inderhaug, project leader of Economusee Northern Europe,
Hordaland County Council, NO

		Læsø Salt – a 1000 year old local craft turning into a modern
survival and branding strategy for an island
		Torsten B. Jakobsen, CEO Læsø Salt & Læsø Kur, DK

		Diskussion
		
10.30 – 10.40	Paus

10.40 – 12.10	Farming for health
		Anna Kirveennummi, forskare Åbo handelhögskola, centret för
framtidsforskning, FI
		
		Valdres nature- and culturepark - heritage as common interest in
rural development
		Kjell Arne Berntsen, ledare för regionrådet för Valdres, NO

		Kulturarvet som resurs för näringsutveckling sett ur en dansk
synvinkel
		Michael Lauenborg, Kulturarvstyrelsen, DK 

		Diskussion

12.10 – 13.10	Lunch

13.10 – 14.15	Från sagor till högteknologi – användning av jordvärme
i Island 
		Gudjon Magnusson, kommunikationschef Reykjavik Energi, IS

		Case Sunila – remarks on heritage and sustainable prosperity
		Tommi Lindh, intendent Museiverket, FI
	
		Diskussion och sammanfattning

14.15 – 		Avslutning med kaffe


Konferensens språk är svenska och engelska utan tolkning.
Lisätietoja:
Kaija  Kiiveri-Hakkarainen
tutkija
Museovirasto, Hämeenlinnan toimisto
Kustaa III:n katu 6, 13100 Hämeenlinna
e-mail: kaija.kiiveri-hakkarainen at nba.fi
tel: +358 400 399245http://www.raa.se/naturochkulturarv

Ilmoitus lähetetty: 7.1.2010 13:12

------------------------------------------------------
Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa
http://agricola.utu.fi/nyt/tapahtuu/