[H-verkko] CFP: =?UNKNOWN?B?xORuaeQ=?= historiasta - Kirjoituskutsu Historiallisen Aikakauskirjan teemanumeroon 3/10

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Pe Tammi 8 13:29:53 EET 2010


Agricolan Artikkelipyyntötietokantaan
( http://agricola.utu.fi/nyt/pyynnot/ )
on tullut seuraava ilmoitus:

Ääniä historiasta - Kirjoituskutsu Historiallisen Aikakauskirjan
teemanumeroon 3/10

Ääniä historiasta
Kirjoituskutsu Historiallisen Aikakauskirjan teemanumeroon 3/10

Meitä ympäröivällä äänimaailmalla on historiansa, mutta millainen?
Millaisia – ja mitä – ovat menneisyyden äänet? Mitkä äänet ovat
merkityksellisiä, mitkä hälyä? 

Menneisyyden äänimaailmat ovat tutkimuskohde, johon on oikeastaan
vasta hiljattain ryhdytty kiinnittämään laajempaa huomiota.
Teollistumisen ja kaupungistumisen aiheuttaman äänimaiseman muutoksen
historiallisia merkityksiä on meillä tarkasteltu toistaiseksi vähän.
Miten tehtaan pilli, radio tai bensiinimoottori aikaa ja tilaa
jäsentävinä tekijöinä ovat vaikuttaneet meihin? 

Äänen mekaaninen tallentaminen on laajamittaisesti ollut mahdollista
noin sadan kolmenkymmenen vuoden ajan. Tältä ajalta on tallentunut
musiikkia, puhetta, radio- ja televisio-ohjelmia, yksityisten
ihmisten muistelmia, elettyä nykyhetkeä. Sitä edeltävältä ajalta
ihmistä ympäröivän maailman ääni on tallentunut vain kirjoitettuna,
mutta joskus elävämpänä kuin mekaanisesti talletetut menneisyyden
äänet. 

Vaikka historiallisia muistitietoaineistoja on meillä kerätty
kirjallisena yli sadan vuoden ajan ja nauhoitettukin jo puoli
vuosisataa, näiden aineistojen laaja käyttö historiantutkimuksessa
alkoi vasta 1990-luvulla. Erilaiset internetsivustot, kuten Yle
Areena ja Youtube, ovat tuoneet palasia tästä menneisyydestä kenen
tahansa ulottuville. Miten tämä on vaikuttanut käsitykseemme
menneisyydestä?

Äänen tallentaminen on käynyt yhä yksinkertaisemmaksi, mutta samalla
myös äänien säilyttäminen on hankaloitunut. Kaiverrettu äänilevy on
säilyttänyt äänensä 130 vuotta, magneettinauhojen ikä on jo
huomattavasti lyhyempi ja digitoidun äänen vielä sitäkin lyhyempi.
Mikä on historiallisten äänten tulevaisuus? 

Historiallinen Aikakauskirja kutsuu kirjoittamaan historian äänistä
tutkimuskohteena syksyn 2010 teemanumeroonsa (HAik 3/10). Mitä ovat
historian äänet? Millaisilla äänillä on merkitystä? Miten
historiantutkimus kuuntelee menneisyyden ääniä? Toivomme, että termi
”historian äänet” käsitettäisiin laajasti: haastamme pohtimaan, mikä
on oikeastaan historian äänimaailma ja miten siihen tulee suhtautua.


Pyydämme toimittamaan teemanumeroon suunnattujen artikkeleiden yhden
sivun mittaiset abstraktit sähköpostitse toimittajille viimeistään
31.1.2010. Toimittajat valitsevat näistä numeroon tulevat artikkelit
ja ilmoittavat siitä kirjoittajille 15.2.2010 mennessä. Valmiit
artikkelit on lähetettävä toimitukseen 31.5.2010 mennessä, jonka
jälkeen ne käsitellään julkaisun normaalissa vertaisarvioinnissa.

Ohjeet kirjoittajille http://pro.tsv.fi/haik/ohjeet.htm

Artikkeliehdotukset ja lisätietoja:
marko.tikka at uta.fi 
pirjo.t.markkola at jyu.fi


------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Marko Tikka <marko.tikka at uta.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 01.02.2010
Lisätietoja WWW-osoitteesta: http://