[H-verkko] Turku, Teoria, historia ja muistin =?UNKNOWN?Q?k=E4yt=E4nn=F6t?= Theory, History and Practices of Memory 3. Taidehistorian =?UNKNOWN?Q?p=E4iv=E4t?=

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ke Helmi 10 10:59:36 EET 2010


Agricolan tapahtumakalenteriin on lähetetty uusi ilmoitus:

------------------------------------------------------
Teoria, historia ja muistin käytännöt Theory, History and Practices
of Memory 3. Taidehistorian päivät
Turku 13.03.2010 

TAHITI 3. Taidehistorian päivät

Taidehistorian seura järjestää yhteistyössä Turun yliopiston ja Åbo
Akademin taidehistorian oppiaineitten kanssa kolmannet
valtakunnalliset taidehistorian päivät, TAideHIstoriaTIeteenä 3.

Teoria, historia ja muistin käytännöt Theory, History and Practices
of Memory

Aika: lauantai 13.3.2010 kl 10.15-17.30

Paikka: Auditorio Armfelt, Arken (Åbo Akademi) Tehtaankatu 2, Turku

TEEMAT “Teoria, historia ja muistin käytännöt” sisältää kolme
toisiinsa nivoutuvaa teemaa ja 11 puheenvuoroa kolmessa sessiossa:
Teoria: Miten käsitteet kehystävät ja muuttavat tutkimuskohdetta?
Historia: Kontekstualisoinnin ja historismin uudet haasteet Muisti:
Traditio muuttuvana muistina, ars memorativa, mikrohistoria

Key note -puhujana on Stephen Bann, University of Bristolin
emeritusprofessori ja British Academyn jäsen. Hänen tunnetuimpia
teoksiaan ovat The True Vine: On Visual Representation and Western
Tradition (1989), The Inventions of History: Essays on the
Representation of the Past (1990) ja Ways Around Modernism (2006).
Prof. Bann puhuu aiheesta 'History as Dream Work: The French
Troubadour Painters Fleury Richard and Pierre Revoil'.

Tarkempi ohjelma osoitteessa www.taidehistorianseura.fi

ILMOITTAUMINEN Seminaariin on ilmoittauduttava ennakkoon viimeistään
5.3.2010 maksamalla 20 € Taidehistorian seuran tilille Nordea
103130-779764. Osallistumismaksu sisältää käsiohjelman, esitysten
abstraktit, lounaan ja kahvin. Viestikenttään tulee laittaa maksajan
nimi ja tunnus TAHITI3. Viestikenttään tulee myös merkitä
kasvisruokavalio tai mahdolliset ruoka-aine-allergiat, jotta voimme
ottaa ne huomioon ne lounasta tilatessamme.

BUSSIKULJETUS HELSINGISTÄ Taidehistorian seura järjestää ilmaisen
bussikuljetuksen Helsingistä Turkuun. Kuljetus on tarkoitettu
ensisijaisesti seuran jäsenille ilmoittautumisjärjestyksessä, mutta
jos paikkoja jää jäljelle voivat myös seuraan kuulumattomat
osallistua matkalle. Ilmoittautumiset bussikuljetukseen viimeistään
5.3 seuran sihteerille Pinja Metsärannalle:
pinja.metsaranta at helsinki.fi (040-5733396)

Työryhmä Turun yliopisto/Taidehistoria: prof. Altti Kuusamo, lehtori
Lars Saari, assistentti Katve-Kaisa Kontturi Åbo
Akademi/Konstvetenskap: prof. Lars Berggren, vs. lehtori Marie-Sofie
Lundström, amanuenssi Heidi Pfäffli

Lisätietoja: Heidi Pfäffli hpfaffli at abo.fi (02/2154879)ja Katve-Kaisa
Kontturi katkon at utu.fi (02/3335089)

TERVETULOA!

TAHITI 3. De tredje konsthistoriedagarna 'Teori, historia och minnets
funktioner' 'Theory, History and Practices of Memory'

I samarbete med Konsthistoria vid Åbo universitet och Konstvetenskap
vid Åbo Akademi organiserar Föreningen för konsthistoria de tredje
riksomfattande konsthistoriedagarna, TAideHIstoriaTIeteenä 3.

Tid: lördag 13.3.2010 kl 10.15-17.30

Plats: Auditorium Armfelt, Arken (Åbo Akademi), Fabriksgatan 2, Åbo

TEMAN 'Teori, historia och minnets funktioner' är tre sammanflätade
teman med 11 presentationer: Teori: Hur begreppen avgränsar och
förändrar undersökningsobjektet Historia: Kontextualiseringens och
historismens nya utmaningar Minne: Traditionen som föränderligt
minne, ars memorativa och minnets mikrohistoria

Stephen Bann, professor emeritus vid University of Bristol, ledamot
av British Academy och Commander of the British Empire fungerar som
key note -talare. Till hans mest kända arbeten hör The True Vine: On
Visual Representation and Western Tradition (1989), The Inventions of
History: Essays on the Representation of the Past (1990) och Ways
Around Modernism (2006). Prof. Banns presentation har titeln 'History
as Dream Work: The French Troubadour Painters Fleury Richard and
Pierre Revoil'.

Programmet finns i adressen www.taidehistorianseura.fi

ANMÄLAN Man bör anmäla sig till seminariet senast den 5.3.2010 genom
att betala 20 euro till Föreningen för konsthistorias konto: Nordea
103130-779764. Deltagaravgiften inkluderar programblad, abstrakt för
presentationerna, lunch och kaffe.I girots meddelandefält skall
betalarens namn tillsammans med beteckningen TAHITI3 uppges. I samma
fält skall även uppges vegetarisk kost eller eventuella matallergier,
så att de kan tas i beaktande vid lunchbeställningen.

BUSSTRANSPORT Föreningen för konsthistoria ordnar en gratis
busstransport från Helsingfors till Åbo. Platserna fylls enligt
anmälningsordning och är främst avsedda för föreningsmedlemmar, men
om det finns lediga platser över kan även ickemedlemmar komma på
fråga. Anmälningar för busstransporten görs senast den 5.3.2010 till
föreningens sekreterare Pinja Metsäranta,
pinja.metsaranta at helsinki.fi (040-5733396)

Arbetsgrupp Konsthistoria vid Åbo universitet: prof. Altti Kuusamo,
lektor Lars Saari, assistent Katve-Kaisa Kontturi Konstvetenskap vid
Åbo Akademi: prof. Lars Berggren, tf. lektor Marie-Sofie Lundström,
amanuens Heidi Pfäffli

Tilläggsuppgifter: Heidi Pfäffli hpfaffli at abo.fi (02/2154879)

VÄLKOMNA! 


Tiedustelut:
Tilläggsuppgifter: Heidi Pfäffli <hpfaffli at abo.fi > puh. 02-2154879 

Ilmoitus lähetetty: 

------------------------------------------------------
Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa
http://agricola.utu.fi/nyt/tapahtuu/