[H-verkko] Arvosteltavaksi: Kulttuurihistoriallinen katse ja muistitiedon etnografiaa

Tapio Onnela tapio.onnela at utu.fi
Ke Helmi 3 16:22:02 EET 2010


Agricola - Suomen historiaverkko tarjoaa kirjoja arvosteltavaksi 
Agricolan kirja-arvostelujulkaisuun (ISSN 1796-704X)

Jos haluat saada kirjasta arvostelukappaleen lähetä Agricolan 
toimittajille sähköpostia osoitteeseen: 
<agricolan.arvostelut at gmail.com>, Ilmoita kirjan nimi ja kustantajan 
sekä aina myös postiosoitteesi (maaposti!). Tiedot toimitetaan 
kustantajalle, joka lähettää sinulle kirjan. Perustele lyhyesti miksi 
juuri sinä haluaisit arvostella kyseisen kirjan.

HUOMIO! Uusia arvostelukappaleita toimitetaan vain niille jotka ovat 
vanhat arvostelunsa kirjoittaneet. Kirjoista on kova kysyntä, jos et 
saa arvosteluasi kirjoitettua lähetä saamasi arvostelukappale 
Agricolan toimitukseen, jotta sitä voitaisiin tarjota uudelleen 
arvosteltavaksi. Kirja-arvostelun voi julkaista lisäksi muussakin 
julkaisussa ja muualla julkaistun arvostelun voi julkaista Agricolassa.

Liitä valmis arvostelusi suoraan sitä varten tehtyyn lomakkeeseen 
Agricolan sivulle: http://agricola.utu.fi/julkaisut/kirja-arvostelut/ 
josta se lähetetään ensin Agricolan toimittajalle, joka tarkistaa ja 
julkaisee arvostelun. Arvostelu lähtee sen jälkeen H-verkko ja Kultut- 
listan tilaajille sähköpostina. Arvostelu tallentuu "Agricolan kirja- 
arvostelut" julkaisuun: http://agricola.utu.fi/julkaisut/kirja-arvostelut/ 
.

HUOMAA MUUTTUNUT SÄHKÖPOSTIOSOITE!
***

Kulttuurihistoriallinen katse. Toim. Heli Rantala & Sakari Ollitervo. 
Cultural History - Kulttuurihistoria 8. k&h, Turku 2010. 407 s.

Mikä askarruttaa kulttuurihistorioitsijoita nyt? Kirja valottaa 
kulttuurihistorian tilaa, taustoja, aiheita ja työskentelytapoja. 
Kokoelman viisitoista artikkelia ulottuvat pohjoisen 
kulttuurihistoriasta yksilön mahdollisuuksiin, melankolisesta mielestä 
ruumiin sairauksiin, oopperasta populaarikulttuuriin, päiväkirjoista 
valokuviin, metaforista poliittisiin valintoihin. Teos soveltuu 
kaikille kulttuurihistoriasta kiinnostuneille.

Kirja on syntynyt Turun ja Lapin yliopistoissa toimivien 
kulttuurihistorian tutkijoiden yhteistyönä.

****
Elina Makkonen: Muistitiedon etnografiaa tuottamassa. Joensuun 
yliopiston humanistisia julkaisuja 58. Joensuu: Joensuun yliopisto.
Muistitiedon etnografiaa tuottamassa on refleksiivinen tutkimus 
kolmesta Pohjois-Karjalaan paikantuvasta muistitietohankkeesta. 
Kaltimon pahvitehdasta (1897-1953) koskevassa tutkimuksessa, 
Kontiolahden kyläkirjahankkeessa ja Joensuun yliopiston 
muistitietoprojektissa näkyvät ryhmän ja yhteisön oman historian 
rakentumisen prosessit, mutta myös tutkijoiden asema ja merkitys 
yhteisöjen historiakuvien ja niitä koskevan etnografisen tiedon 
tuottamisessa.

Tutkimuksessa tarkastellaan, miten menneisyyttä tuotetaan 
muistelutilanteissa ja erilaisissa muisteluaineistoissa sekä 
pohditaan, miten yhteisön tai instituution muistitietohistoriaa 
rakennetaan. Tutkimusta läpäisee ajatus muistitiedon ja tutkimustiedon 
vuorovaikutteisesta luonteesta. Muistitietoa pidetään yhteisen 
neuvottelun tuloksena ja sitä tarkastellaan sekä tutkimuksen lähteenä 
että kohteena. Tutkimus nostaa myös esille muistitiedon ja 
tutkimustiedon muodostamiseen liittyvän valtakysymyksen. Kenellä on 
valta muokata ja tuottaa menneisyys- ja historiakuvia? Kenen ääni 
muistitietotutkimuksessa ja etnografisessa tutkimuksessa kuuluu?