[H-verkko] Arvosteltavaksi: uutta näkökulmaa talvisotaan, kirjoituksia kulttuurista, sukupuolesta ja historiasta sekä merihistoriaa

Tapio Onnela tapio.onnela at utu.fi
Ke Joulu 15 13:09:44 EET 2010


Agricola - Suomen historiaverkko tarjoaa kirjoja arvosteltavaksi  
Agricolan kirja-arvostelujulkaisuun (ISSN 1796-704X)

Jos haluat saada kirjasta arvostelukappaleen, lähetä sähköpostia  
osoitteeseen: <agricolan.arvostelut at gmail.com>, jossa ilmoitat kirjan  
nimen ja kustantajan sekä postiosoitteesi (maaposti!). Tiedot 
toimitetaan kustantajalle, joka lähettää sinulle kirjan. Perustele 
lyhyesti miksi juuri sinä haluaisit arvostella kyseisen kirjan.

HUOMIO! Uusia arvostelukappaleita toimitetaan vain niille jotka ovat  
vanhat arvostelunsa kirjoittaneet. Kirjoista on kova kysyntä, jos et  
saa arvosteluasi kirjoitettua lähetä saamasi arvostelukappale  
Agricolan toimitukseen jotta sitä voitaisiin tarjota uudelleen  
arvosteltavaksi. Kirja-arvostelun voi julkaista lisäksi muussakin  
julkaisussa ja muualla julkaistun arvostelun voi julkaista myös  
Agricolassa.

Liitä valmis arvostelusi suoraan sitä varten tehtyyn lomakkeeseen  
Agricolan sivulle: http://agricola.utu.fi/julkaisut/kirja-arvostelut/  
josta se lähetetään ensin Agricolan toimittajalle, joka tarkistaa ja  
julkaisee arvostelun. Arvostelu lähtee sen jälkeen H-verkko ja Kultut- 
listan tilaajille sähköpostina. Arvostelu tallentuu "Agricolan kirja- 
arvostelut" julkaisun sivulle: http://agricola.utu.fi/julkaisut/kirja- 
arvostelut/.

***
Kenen sota? Uusia näkökulmia talvisotaan

Toim. Tiina Lintunen ja Louis Clerc Julkaisija: Poliittinen historia, 
Helsingin ja Turun yliopistot, 194 s.

"Kenen sota?" -julkaisussa talvisotaa käsitellään populaarikulttuurin, 
muiden Euroopan maiden ja kylmän sodan asenneilmaston näkökulmista. 
Maailmansodan kontekstissa talvisota ei ollut vain Suomen ja 
Neuvostoliiton asia, vaan se kosketti monia muitakin maita. Tässä 
kirjassa talvisotaa käsitellään osana eurooppalaista laajempaa sotaa 
tarkastellen sitä Saksan, Ranskan ja Italian perspektiivistä. Miten 
edellä mainitut maat suhtautuivat talvisodan syttymiseen ja 
suomalaisten asemaan? Tuliko Suomea auttaa vai pysyä erillään koko 
sodasta?

Artikkelikokoelmassa tarkastellaan talvisotaa myös kulttuuriobjektina. 
Talvisodasta on muodostunut kansallisten symbolien ja tarinoiden 
aarrearkku, josta ovat ammentaneet aineksia eri alojen taiteilijat 
artisteista kirjailijoihin. Kenen sota tuo esille, miten talvisotaa on 
hyödynnetty eri aikakausina eri taiteissa, erityisesti 
populaarikulttuurissa.

Kirjoittajista Markku Jokisipilä käsittelee talvisotaa niin sanottuna 
"tabuna" kylmän sodan aikana. Laajasti levinneen käsityksen 
vastaisesti talvisodasta puhuttiin ja sitä tutkittiin hyvinkin paljon 
kylmän sodan aikana. Kimi Kärki, Reeta Kangas ja Vesa Vares 
käsittelevät erilaisia populaarikulttuurin näkemyksiä talvisodasta. 
Louis Clerc, Michael Jonas ja Pirkko Kanervo käsittelevät 
artikkeleissaan Ranskan, Saksan ja Italian reaktioita talvisotaan ja 
näiden maiden Suomea ja Neuvostoliittoa kohtaan harjoittamaa 
politiikkaa talvella 1939-1940.

***
ANNE OLLILA
Kirjoituksia kulttuurista, sukupuolesta ja historiasta

Historiantutkimus on monipuolistunut huomattavasti viimeisten 
parinkymmenen vuoden aikana. Nykyisin on useita uusia ja 
vaihtoehtoisia tapoja tarkastella menneisyyttä. Lisäksi monitieteiset 
lähestymistavat ovat yleistyneet historiantutkimuksessa. Samalla tämä 
on merkinnyt teoreettisen ja metodologisen keskustelun vilkastumista. 
Siten historioitsijat ovat entistä paremmin kouliintuneet arvioimaan 
tutkimuksellisia lähtökohtiaan, erilaisia tutkimusmenetelmiä ja 
tapaansa tehdä tutkimusta.

Kirjoituksia kulttuurista, sukupuolesta ja historiasta pohtii 
historiantutkimuksessa tapahtunutta muutosta erityisesti 
kulttuurihistorian näkökulmasta. Kulttuurihistoriallinen käänne oli 
kansainvälisen keskustelun aihe jo 1980-luvulla. Kulttuurihistoria on 
avartanut käsitystä historiasta, mutta samalla 
kulttuurihistorioitsijat palaavat toistuvasti tiettyihin kysymyksiin. 
Mitä kulttuurin dynaamisuus tarkoittaa? Miten historiaa voidaan tutkia 
ja kirjoittaa eri toimijoiden näkökulmista? Kuinka menneisyyden 
monivivahteisuus saadaan esille tutkimuksessa? Miksi historia on 
monitulkintainen ja kuinka menneisyys on läsnä nykyhetkessä?
Historiallinen arkisto 132, SKS 2010

***
MERIKESKUS VELLAMO Suomen merimuseo Kymenlaakson museo

Merikeskus Vellamossa on julkaistu kolme uutta kirjaa. "Merikeskus 
Vellamo" on elämyksellinen sukellus talon arkkitehtuuriin, 
näyttelyihin ja tunnelmiin. Suomen merimuseon "Merihistorian 
rajapintoja" pureutuu merihistoriaan poikkitieteellisestä 
näkökulmasta. Kymenlaakson museon "Virtaa museosta" kertoo 
päänäyttelyn tarinan.

"Merikeskus Vellamo" -kirjan pääpaino on talon ainutlaatuisessa 
arkkitehtuurissa, jota esitellään sekä sanoin että lukuisin näyttävin 
kuvin. Oman sijansa ovat saaneet myös Suomen merimuseon ja 
Kymenlaakson museon näyttelyt, joiden keskeisiä teemoja ja 
mielenkiintoisia yksityiskohtia kirja valottaa.

Kirja kertaa myös Vellamon suunnittelu- ja rakennusvaiheita ja listaa 
keskeiset taloon liittyvät faktat. Ensisijaisena tarkoituksena on 
kuitenkin ollut luoda pikemminkin tarinoihin ja tunnelmiin kuin 
tiiviiseen tietoon keskittyvä teos. Kirja ilmestyy kahtena 
kieliversiona, jotka ovat suomi-ruotsi ja englanti-venäjä.

Merikeskus Vellamo Toimittaja Annika Utriainen Cursor Oy, Suomen 
merimuseo/Museovirasto, Kymenlaakson museo, 2010, 112 s., sid. , 
nelivärinen, 49 € (sis. alv)


***
UUSI NAUTICA FENNICA KÄSITTELEE MERIHISTORIAA POIKKITIETEELLISESTÄ 
NÄKÖKULMASTA

Museovirastoon kuuluvan Suomen merimuseon "Merihistorian rajapintoja" 
on Nautica Fennica -kirjasarjan uusin teos.

Merihistorialla on lukuisia rajapintoja muiden tieteenalojen kanssa. 
Kirjassa esitellään teemoja, jotka yhdistävät merihistoriaa ja 
ympäristöhistoriaa, luonnontieteitä, museologiaa ja 
kulttuuriperintöalaa. Artikkeleissa mm. eläimet, vesistöt ja 
rakennettu ympäristö ovat merihistorian tutkimuskohteita. Kirjassa 
pohditaan myös yhteyksiä akateemisen historiantutkimuksen ja 
merimuseoiden näyttelyiden sisältöjen välillä.

Kirjassa on ruotsin- ja englanninkieliset artikkelien tiivistelmät ja 
kuvatekstit.

Merihistorian rajapintoja. Nautica Fennica 2009-2010. Toimittajat Sari 
Mäenpää ja Johanna Aartomaa. Museovirasto 2010, 128 s., sid., 
nelivärinen, 29,00 € (sis. alv.)


***
VIRTAA MUSEOSTA - KYMENLAAKSON MUSEON PÄÄNÄYTTELY

"Virtaa museosta" -kirja paneutuu syvällisemmin näyttelyssä 
esiintuotuihin teemoihin ja tarjoaa pilkahduksen näyttelynrakentamisen 
kulisseihin. Johdatuksena paikalliseen historiaan toimivat artikkelit 
Karhulan lasitehtaan vaiheista, Kotkan kauppatorin historiasta ja 
kotkalaisesta kaupankäynnistä.

Kirjalla on kuitenkin laajempaakin kantavuutta. Rajamaakunnan 
levottomat vaiheet, Suursaaren lomaparatiisin nostalgiset vuodet, 
kansanuskomukset ja ihmisen toimien ympäristövaikutukset ovat enemmän 
tai vähemmän kaikkien suomalaisten yhteistä historiaa.

Virtaa museosta, Kymenlaakson museon päänäyttely Toimituskunta: Vesa 
Alén, Elvi Ikonen, Liisa Koho, Marita Kykyri Kymenlaakson museo 2010, 
116 s., sid., nelivärinen, 34 € (sis. alv)