[H-verkko] Tampere, =?UNKNOWN?Q?V=E4it=F6s=3A_H=E4=E4polskasta?= haitarijatsiin - 1900-luvun alun tanssimusiikkikulttuuri =?UNKNOWN?Q?etel=E4pohjalaisten?= tanssisoittajien kertomana, kokemana ja soittamana

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
To Joulu 9 10:32:18 EET 2010


Agricolan tapahtumakalenteriin on lähetetty uusi ilmoitus:

------------------------------------------------------
Väitös: Hääpolskasta haitarijatsiin - 1900-luvun alun
tanssimusiikkikulttuuri eteläpohjalaisten tanssisoittajien kertomana,
kokemana ja soittamana
Tampere 11.12.2010 klo 12:00

FM Tuuli Talvitie-Kellan etnomusikologian alaan kuuluva väitöskirja

Hääpolskasta haitarijatsiin - 1900-luvun alun tanssimusiikkikulttuuri
eteläpohjalaisten tanssisoittajien kertomana, kokemana ja soittamana
(From wedding polska to accordion jazz - The change and stability in
dance music culture in the beginning of 20th century)

tarkastetaan 11.12.2010 klo 12 Tampereen yliopiston Linna-rakennuksen
Väinö Linna -salissa, Kalevantie 5, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Hannu Saha (Sibelius-Akatemia).
Kustoksena toimii professori Jarkko Niemi.

                        ***

Tuuli Talvitie-kella on syntynyt Keravalla ja hän on suorittanut
filosofian maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa.
Väitöskirjatyönsä aikana hän on toiminut Suomen Akatemian
-tutkimushankeessa vuosina 2005-2007 sekä Musiikin ja näyttämötaiteen
valtakunnallisessa tutkijakoulussa vuosina 2005-2010.

Talvitie-Kellan väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis
Tamperensis; 1572, Tampere University Press, Tampere 2010. ISBN
978-951-44-8292-2, ISSN 1455-1616 sekä Suomen Etnomusikologisen
Seuran julkaisusarjassa, ISSN 0785-2746. Väitöskirja ilmestyy myös
sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1022,
Tampereen yliopisto 2010. ISBN 978-951-44-8293-9, ISSN 1456-954X.
http://acta.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum,
http://granum.uta.fi, tai Tiedekirjakauppa TAJU, PL 617, 33014
Tampereen yliopisto, puh. 040 190 9800, e-mail: taju at uta.fi sekä
Suomen Etnomusikologinen Seura www.etnomusikologia.fi.

Lisätietoja: Tuuli Talvitie-Kella, puh. 044-505 8753,
s.tuuli.talvitie at uta.fi, http://www.vaitostyo.blogspot.com

LEHDISTÖTIEDOTE

Tuuli Talvitie-Kella väittelee 11.12.2010 Tampereen yliopistossa
aiheella Hääpolskasta haitarijatsiin - 1900-luvun alun
tanssimusiikkikulttuuri eteläpohjalaisten soittajien kertomana,
kokemana ja soittamana. Väitöskirja kertoo eteläpohjalaisista
tanssisoittajista, heidän elämänkertomuksistaan ja soittotyyleistään.
Heidän elämänkertomuksiinsa eläytyen ja soittotyylejään imitoiden
Talvitie-Kella on luonut kuvaa siitä, minkälainen oli
tanssimusiikkikulttuuri 1900-luvun alkuvuosikymmeninä
Etelä-Pohjanmaalla.

Talvitie-Kella vastaa tutkimuksessaan kysymykseen: minkälaisena
eteläpohjalainen tanssimusiikkikulttuuri ja sen muutoksen elementit
(radio, 5-rivinen haitari, uudet tanssit ja yhtyemuoto) ilmenevät
yksittäisten soittajien elämänkertomuksissa, heidän repertuaareissaan
ja soittotyyleissään.

Käyttämillään tutkimusmenetelmillä Talvitie-Kella uudistaa omalta
osaltaan musiikintutkimuksen kenttää. Yksi työn tavoitteista on ollut
soveltaa taiteellisen tutkimuksen käytänteitä tieteelliseen
tutkimukseen ja avata tieteellisen tutkimuksen tuloksia taiteellisin
keinoin. Tutkimuksen raportoinnissa perinteisen väitöskirjan rinnalla
on konserttitallenne, joka on tallennettu Talvitie-Kellan
väitöskirjakonserteista tammikuussa 2009. Hääpolskasta haitarijatsiin
– Väitöskirja soi! -tallenne kertoo hääpelimanneista ja
tanssiorkesterien viulisteista. Se kertoo 1900-luvun alun
tanssimusiikkikulttuurista, kyseisellä aikakaudella tapahtuneista
muutoksista kulttuurissa ja musiikissa sekä muutoksen elementeistä.
Tallenne kertoo hääpelimannien ja tanssiorkesterien viulistien
soittotyyleistä ja heidän ohjelmistoistaan. Tavoite on ollut
juonellisten konserttien ja dvd-tallenteen keinoin saada
väitöskirjatyön tutkimustulokset soimaan sekä avata tieteellisen
tutkimuksen tuloksia taiteellisin keinoin. Teksti ja tallenne
täydentävät toisiaan: teksti kertoo sen, mitä konserteissa ei ollut
mahdollista selittää; tallenteelta voi kuulla, nähdä ja kokea sen,
mitä tekstillä ei voi välittää.

Väitöskirjakonserttien prosessi oli merkittävä osa tutkijan käyttämää
musiikillisen toiminnan menetelmää. Prosessi on tuottanut uutta
tutkimusaineistoa, ja prosessi on ollut analyysiväline
elämänkertomusten, repertuaarien ja soittotyylien jäsentämisessä
tieteelliseksi kertomukseksi. Konserttisarjan ja konserttitallenteen
avulla Talvitie-Kella on yhdistänyt tiedettä ja taidetta
uudenlaisella, mutta vahvasti etnomusikologiseen perinteeseen
pohjautuvalla tavalla. 


Ilmoitus lähetetty: 9.12.2010 08:10

------------------------------------------------------
Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa
http://agricola.utu.fi/nyt/tapahtuu/