[H-verkko] =?UNKNOWN?Q?Ty=F6t=E4=3A_Projektip=E4=E4llikk=F6?= Valkeakosken kaupunginmuseon uuden =?UNKNOWN?Q?perusn=E4yttelyn?= luomiseen

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ke Syys 9 00:16:00 EEST 2009


Agricolan työpaikkailmoituksiin
( http://agricola.utu.fi/nyt/tilmoitukset/ )
on tullut seuraava ilmoitus:

Projektipäällikkö Valkeakosken kaupunginmuseon uuden perusnäyttelyn
luomiseen

Visavuoren museosäätiön alainen Myllysaaren museo Valkeakoskella
etsii

Projektipäällikköä
Valkeakosken kaupunginmuseon uuden perusnäyttelyn luomiseen

Työ alkaa 1.11.2009 ja päättyy 30.3.2012.
Koeaika 3 kk
Työn palkka  2100 € / kk.

Projekti:
Myllysaaren museossa olevan Valkeakosken kaupunginmuseon
perusnäyttely uudistetaan. Näyttely tulee kertomaan koko
Etelä-Pirkanmaan historiasta aina esihistoriasta tähän päivään.
Projekti jatkuu vuoteen 2012 asti ja se rahoitetaan Euroopan
Aluekehitysrahaston kautta.  
Projektin tavoitteena on luoda matkailullisesti ja opetuksellisesti
vetovoimainen museokohde, jonka avulla seutukunnan ihmisille
korostetaan oman paikallisidentiteetin merkitystä ja muille 
vierailijoille avarretaan alueen historiaa ja matkailukohteita.

Työtehtävä:
Projektipäällikön tehtävänä on kehittää alustava
näyttelykäsikirjoitus lopulliseksi sekä kartoittaa näyttelyyn  esille
tuotava esineistö. Projektipäällikkö tilaa käsikirjoituksen pohjalta 
näyttelyarkkitehtuurin sekä näyttelyn rakenteet. Projektipäällikkö
teettää näyttelyyn liittyvät multimediat ja tietokone-esitykset sekä
teettää näyttelyesineistön tarvittavat konservoinnit.
Projektipäällikkö kehittelee näyttelyyn liittyvät työpajat ja
oppipolut.

Projektipäällikkö vastaa myös EU-projektin hallinnollisesta puolesta,
kilpailutuksista, maksatushakemuksista, seurantaraporteista sekä
toimii ohjausryhmän sihteerinä.

Edellytykset:
Tehtävään hakijalta edellytetään hyvää Suomen historian tuntemusta,
kokemusta museonäyttelyiden rakentamisesta, yhteistyökykyä
näyttelytyöryhmän ja museon muun henkilökunnan kanssa, kykyä
itsenäiseen työskentelyyn, kilpailutuskäytännön tuntemusta sekä
ymmärrystä EU-projektien käytännöistä.

Vapaamuotoiset hakemukset, jossa liitteenä CV 28.9.2009 klo 12  
mennessä osoitteella: Visavuoren museosäätiö
Visavuorentie 80
37770 Tarttila

tai
palvi.myllyla at visavuori.com

Kuoreen/Aihekenttään merkintä: Projektipäällikkö

Lisätietoja:
Museonjohtaja Pälvi Myllylä
Puh. 03 543 6528 / 040 759 7719
Palvi.myllyla at visavuori.com

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Agricola <agricola at utu.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 29.09.2009
Lisätietoja WWW-osoitteesta: http://