[H-verkko] CFP: Etsi kuvasta =?UNKNOWN?Q?kulttuuriperint=F6=2E?= Kulttuurin, politiikan ja identiteettien =?UNKNOWN?Q?risteyksess=E4=2E?=

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ti Syys 8 22:36:17 EEST 2009


Agricolan Artikkelipyyntötietokantaan
( http://agricola.utu.fi/nyt/pyynnot/ )
on tullut seuraava ilmoitus:

Etsi kuvasta kulttuuriperintö.  Kulttuurin, politiikan ja
identiteettien risteyksessä.

Call for Papers
Etsi kuvasta kulttuuriperintö.  Kulttuurin, politiikan ja
identiteettien risteyksessä.

VI Kansatieteen päivät Turussa 19.–20.3.2010
Järjestäjät: Suomen kansatieteilijöiden yhdistys Ethnos ry, Turun
yliopiston kansatieteen oppiaine ja Åbo Akademin etnologian
oppiaine.

VI Kansatieteen päivien aiheena on kulttuuriperintö eri
ulottuvuuksineen. Kulttuuriperinnön avulla ihminen paikantaa itsensä
ajallisesti, kulttuurisesti, sosiaalisesti ja spatiaalisesti. Vastuu
kulttuuriperinnön säilymisestä kuuluu Suomen lain mukaan meille
kaikille. Asiantuntijoita kulttuuriperintökysymyksissä ovat
erityisesti
museoammattilaiset ja etnologit, antropologit, folkloristit,
historiantutkijat ja muut kulttuuria ja perinnettä tutkivien
tieteiden
edustajat. Aina ei kuitenkaan ole selvää mitä kulttuuriperintö on –
milloin jokin asia muuttuu tai määritellään kulttuuriperinnöksi?
Erilaisiin määritelmiin ja käsitteisiin liittyvät aina myös
vallankäyttö ja kiistanalaisuus: kuka päättää kulttuuriperinnöstä ja
sen säilymisestä?

Kulttuuriperintökäsitteen määrittelyä vaikeuttaa sen moniulotteinen
luonne: se on yleismaailmallista mutta paikallista; aineellista mutta
myös aineetonta ja henkistä; historiallista mutta myös ajassa elävää.
Siihen voi liittyä problemaattisia tai ristiriitaisia aspekteja.
Esimerkiksi kulttuuriperinnön käyttäminen resurssina ja sen
tuotteistaminen on tällainen tunteita ja ristiriitoja herättävä
kysymys.
Rakennussuojelusta syntyneet kiistat taas ovat esimerkkejä niistä
ristiriidoista, joita kult-tuuriperintöarvojen ja muiden arvojen,
kuten
käytettävyyden ja taloudellisten arvojen, välille voi syntyä.

Kutsumme VI Kansatieteen päiville työryhmiin eri alojen tutkijoita,
kulttuurin ammattilaisia ja muita asiasta kiinnostuneita. Työryhmiin
voi
esittää tieteellisiä esitelmiä tai sekä sisällöltään että
esitystavaltaan vapaamuotoisia esityksiä kulttuuriperinnön eri
ulottuvuuksista.

Työryhmät kootaan ja otsikoidaan valittujen abstraktien perusteella.
Teeman alla voidaan käsitellä esimerkiksi seuraavanlaisia
kysymyksiä:
-   Mikä on kulttuuriperintöä, mikä ei ole kulttuuriperintöä?
-   Kuka päättää kulttuuriperinnöstä?
-   Miten kulttuuriperintö säilyy?
-   Mihin kulttuuriperintöä tarvitaan ja käytetään?
-   Kulttuuriperinnön luomiseen ja käyttöön liittyvät eettiset
kysymykset

Abstraktit pyydetään lähettämään 30.10.2009 mennessä osoitteeseen
arja.h.turunen at jyu.fi. Abstraktien enimmäispituus on 300 sanaa.
Esitelmäkielinä ovat suomi ja ruotsi.

Kutsutut luennoitsijat ovat:
-  Etnologian professori Ullrich Kockel, Ulsterin yliopisto, Magee
Campus. Kockel on kansainvälisen etnologien ja folkloristien
yhdistyksen
SIEFin puheenjohtaja. Tutkimuksissaaan hän on perehtynyt erityisesti
ns.
heritage-matkailuun.
-  Kulttuurintutkimuksen Professori Kristin Kuutma, Tarton
yliopisto.
Kuutma on mm. toiminut Viron edustajana UNESCOn
kulttuuriperinnön suojelua käsittelevässä komiteassa.
Tutkimuksissaan
hän on keskittynyt erityisesti kulttuuriperintöä ja sen
esityskontekstia koskeviin kysymyksiin.
-  Projektipäällikkö, FT, Katriina Siivonen, Tulevaisuuden
tutkimuskeskus, Turun Kauppakorkea-koulu. Siivonen on työssään
keskittynyt mm. kulttuuriperinnön tuotteistamista ja kulttuurisesti
kestävää kehitystä koskeviin kysymyksiin.

Kansatieteen päivien osallistumismaksu on 25 €, opiskelijoilta 10 €.
Kansatieteen päivien illanvietosta peritään erillinen maksu (n. 20
€).

Lisätietoja
Ethnos ry:n seminaarisihteeri Arja Turunen, arja.h.turunen at jyu.fi,
GSM
040 588 1139.
Ajankohtaista tietoa seminaarista päivitetään Ethnoksen kotisivulle
http://www.ethnosry.org/ajankoh.html

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Agricola <agricola at utu.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 31.10.2009
Lisätietoja WWW-osoitteesta: http://www.ethnosry.org/ajankoh.html