[H-verkko] CFP: =?UNKNOWN?Q?Mik=E4_pit=E4=E4?= koossa Karjalaa

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
To Nov 12 09:18:43 EET 2009


Agricolan Artikkelipyyntötietokantaan
( http://agricola.utu.fi/nyt/pyynnot/ )
on tullut seuraava ilmoitus:

Mikä pitää koossa Karjalaa

Karjalan tutkimuslaitos Joensuussa järjestää 12.2.2010 yhden päivän
seminaarin, jonka nimi on Mikä pitää koossa Karjalaa. Seminaarissa
tarkastellaan historian, kulttuurintutkimuksen ja kielentutkimuksen
näkökulmia karjalaisuutta koskeviin keskusteluihin ja määrityksiin.
 
Erilaiset Karjalaan liittyvät esitelmäehdotukset ovat tervetulleita.
Erityisesti toivotaan karjalaisten asemaan, historiaan ja
identiteettiin liittyvien teemojen käsittelyä seminaarissa. Millainen
asema karjalan kielellä nykypäivänä on ja millaisia symbolisia
merkityksiä se kantaa? Miten karjalaisuutta halkovat rajat rakentavat
ja hajottavat identiteettejä?

Kutsumme aihepiirin tutkimuksen parissa työskenteleviä mukaan
seminaariin. Esitelmäehdotuksia voi lähettää professori Pekka
Suutarille Karjalan tutkimuslaitokselle 20.1.2010 mennessä
osoitteeseen pekka.suutari at joensuu.fi. Alustukset ovat pituudeltaan
20 minuutin mittaisia ja lisäksi keskustelulle varataan aikaa.
 
Plenaristeiksi ovat lupautuneet sosiolingvisti professori Jarmo
Lainio Ruotsista, sekä kulttuurintutkija FT lehtori Olli Löytty ja
historioitsija professori Maria Lähteenmäki Suomesta. Lainio on
työssään käsitellyt pienten kielten muuttuvaa sosiaalista roolia sekä
vähemmistöjen asemaa ja heitä koskevia sopimuksia Euroopassa. Löytty
on lukuisissa kirjoissaan käsitellyt etnisyyden käsitettä ja
identiteettien rakentumista. Maria Lähteenmäki on tutkinut
rajahistoriaa ja yhteisöllisyyttä Karjalassa.
 
Seminaari on osa Karjalankieliset Suomessa -hanketta. Seminaarin
pohjalta julkaistaan artikkelikokoelma. Lisätietoja antavat myös
professorit Tapio Hämynen ja Seppo Knuuttila.

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Agricola <agricola at utu.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 21.01.2010
Lisätietoja WWW-osoitteesta: http://