[H-verkko] Helsinki, Politiikka kutsumuksena ja ammattina

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ti Nov 10 15:51:57 EET 2009


Agricolan tapahtumakalenteriin on lähetetty uusi ilmoitus:

------------------------------------------------------
Politiikka kutsumuksena ja ammattina
Helsinki 20.11.2009 klo 14:00 - 20.11.2009 klo 18:00

Max Weber julkaisi kesällä 1919 kaksi esitelmiin nojaavaa kirjasta,
“Wissenschaft als Beruf” ja “Politik als Beruf”. Nämä on nyt
julkaistu
suomeksi, Tapani Hietaniemen toimittamana ja Vastapainon kustantamana
teoksena “Tiede ja politiikka. Kutsumus ja ammatti”.

Teos jäi Tapani Hietaniemen ansiokkaan Weber-käännösten projektin
viimeiseksi. Tilaisuuden alussa Vastapainon johtokunnan jäsen Jouko
Nurmiainen esittäää muistosanat Hietaniemestä ja hänen
Weber-käännöksistään.

Cohiri-tilaisuus keskittyy “Politiikka ammattina ja
kutsumuksena”-kirjaseen, Lutherin Beruf-käsitteen kaksoismerkitystä
käyttävän tarkastelun mukaisesti. Teos on kirjoitettu aikana,jolloin
politiikasta oli, aluksi Yhdysvalloissa, Weberin aikana myös
Euroopassa tullut päätoiminen ammatti. Tämän tuottamaa uutta
tilannetta kuvaa Weberin (James Bryceltä omaksuttu) erottelu
“politiikasta elävän” ja “politiikalle elävän” poliitikon välillä.
Weberin teosta voidaan lukea sekä tämän päivän poliitiikkaa ja
poliitikkoa historiallistavana esityksenä että puheenvuorona oman
aikansa akateemisessa ja poliittisessa kamppailussa.

Tilaisuuden tarkoituksena on havainnollistaa eri näkökulmia ja tapoja
lukea Weberin kirjasta tänään. Outi Alanko-Kahiluoto tuo esiin
akateemisen parlamentaarikon lukutavan, Risto Eräsaari
teoriaorientoituneen sosiaalitieteilijän näkökulman ja Kari Palonen
poliittisen retoriikan tutkijan perspektiivin.


OHJELMA

Jouko Nurmiainen, Tapani Hietaniemi (1958–2009) Weber-tutkijana ja
-suomentajana

Outi Alanko-Kahiluoto, Politiikka ammattina?

Risto Eräsaari, Politiikkaa omalakisena alueena tai systeeminä

Kari Palonen, Max Weberin parlamentaarinen teoria
'objektiivisuudesta'http://www.helsinki.fi/project/cohiri

Tiedustelut:
Jani Marjanen <jani.marjanen at helsinki.fi> puh. 191 24347 

Ilmoitus lähetetty: 10.11.2009 14:41

------------------------------------------------------
Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa
http://agricola.utu.fi/nyt/tapahtuu/