[H-verkko] Agricolan kirja-arvostelut: Me sotilaiden lapset

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Mon Nov 9 09:37:23 EET 2009


Agricolaan on lähetetty uusi kirja-arvostelu:
---------------------------------------------------------
Anna Tuominen  FM, Tampere
---------------------------------------------------------
Arvosteltavana:
Wendisch, Irja: Me sotilaiden lapset. Ajatus kirjat, Gummerus, 2009.
193 sivua.


Me sotilaiden lapset
---------------------------------------------------------

Sodassa traumatisoituneiden isien leimaamien lapsuudenkokemusten
käsittelylle löytyy Suomessa vielä tilaa. Wendischin koskettava teos
onkin puutteistaan huolimatta huomionarvoinen kirja.


1940-50-lukujen jälleenrakennuskaudella nostatettiin
ydinperheihannetta. Niin myös sotarintamilta palaavien miesten
ajateltiin ja edellytettiin pääsevän uuden elämän alkuun juuri
perheen ja kodin turvin. Yhteiskuntajärjestyksen
kulmakiviksi asetettujen jälleenrakentajaperheiden kääntöpuolia ei
tutkimuksissa ole vielä kovin paljon käsitelty. Olematta mikään
varsinainen historiantutkimus Wendischin työ tarjoaakin virikkeitä
myös historioitsijoille ja ennen muuta toimii merkittävänä
keskustelunavauksena lähes kaikkia suomalaisia koskettavassa asiassa.
Kuten Wendisch toteaa, '[T]utkimusta historiallisten tapahtumien
vaikutuksesta lasten kehitykseen on vaikeuttanut myös se, että vielä
1960-luvulla niin sota-ajan lapset itse kuin alan tutkijat antoivat
ymmärtää, että sodassa koetut asiat on jo loppuun käsitelty'.
Nyttemmin esimerkiksi partisaanihyökkäysten uhrien ja sotalasten
julkisuuteen tulot ovat enteilleet muutosta vaikenemisen
perinteeseen.

Kirja pohjautuu tekijän omien sekä hänen haastattelemiensa ihmisten
lapsuudenkertomuksiin. Tulkinnoissaan Wendisch käyttää
lähdekirjallisuutta etenkin psykologian alalta, vähemmän
yhteiskuntatieteestä tai historiantutkimuksesta. Innoittajana on
ollut myös ns. toipumiskirjallisuuden bestselleristi Tommy Hellsten,
jonka ajatukset Wendisch tuntuu nielleen purematta. Hellstenin
jalanjälkiä hän saattaa tällä teoksella seurata myös myyntiluvuissa.
Toisesta maailmansodasta juurensa juontavien, tuskallisten ja pitkään
vaiettujen elämänkokemusten käsittelyyn tämä kirja voi olla
tervetullut hyvin monille. Laajasta kiinnostuksesta kertoo muun
muassa kahden sivun juttu Helsingin Sanomien sunnuntaisivuilla
(18.10.) Henkisesti runneltuina yhteiskuntaan palaavien sotilaiden
ongelmien heijastuminen perheisiin ja koko yhteiskuntaan
vuosikymmeninksi eteenpäin on lisäksi tälläkin hetkellä
huomionarvoinen kysymys ainakin Yhdysvalloissa.

Näin tärkeä aihe ansaitsisi vielä parempaakin historiankirjoitusta ja
parhaimmillaan Wendischin teos voisikin olla vasta päänavaus.
Mielestäni teoksen puutteetkaan eivät liikaa haittaa. Kirjalla on
varmasti paikkansa ja kirjoittajan vilpitön ote ja vertaisnäkökulma
haastateltaviensa kertomaan kantaa pitkälle. Samoin valokuvat ja
kirjeaineisto ovat vahvuuksia, jotka toimivat historian elävöittäjinä
ja lisäävät luetun koskettavuutta. Ulkosuomalainen Wendisch tekee myös
oivaltavia huomioita sodan aiheuttamien henkisten kolhujen
vaikutuksesta suomalaiseen nyky-yhteiskuntaan.

193 sivua väljää tekstiä ei riittäisikään syvällisiin analyyseihin
tai kirjan tekoprosessin kunnolliseen avaamiseen. Jotain jää silti
kaipaamaan. Tulkintojen vakuuttavuutta syö psykoanalyyttiseen
viitekehykseen jumiutuminen. Psykologisoivien tulkintojen ongelmana
tässä(kin) on lapsuuskuvauksissa näkyvä vahva käsitys normaalista
perheestä ja normaalista elämästä. Psykoanalyyttisen ajattelun 'tämä
on totuus' -tyyliä on liikaa. Haastatteluaineiston hankintaa tai
menetelmiä ylipäätään ei avata mitenkään, mikä lisää köykäisyyden
tuntua. Historiantutkimuksen laajempi hyödyntäminen olisi voinut
tasapainottaa tulkintoja. Muidenkin asioiden kuin toisen
maailmansodan huomioiminen 1940-50-luvuilla syntyneiden sukupolvien
elämässä ei olisi haitannut. Voiko yhdeltä kirjalta kuitenkaan
vaatiakaan kovin laajapohjaista käsittelyä, kun teos ei pyrikään
olemaan tutkimus vaan ennemminkin puheenvuoro? Tästä on hyvä jatkaa,
vaikkapa mikrohistoriallisesti suuntautuneiden tutkijoiden.---------------------------------------------------------
Tämä arvostelu on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa
http://agricola.utu.fi/julkaisut/kirja-arvostelut/
Kommentoi arvostelua Agricolan keskustelufoorumilla osoitteessa
http://agricola.utu.fi/keskustelu/