[H-verkko] Seminaari: varhaismodernin materiaaliset maailmat

Anu Lahtinen anulah at utu.fi
Mon Nov 9 09:12:31 EET 2009


Tervehdys,

Tervetuloa allaesiteltyyn seminaariin! Lisätietoja myös os.
http://www.uta.fi/laitokset/historia/sivut/materiaalisetmaailmatohjelma.htm

Yst.terv.
Anu Lahtinen

------------------------

Materiaaliset maailmat. Aineellinen kulttuuri ja sosiaaliset verkostot 
Itämeren alueella 1300-1700-luvuilla

Tampereen yliopisto / Tammerfors universitet
fr-lö 13-14.11.2009

Tammerfors universitet, huvudbygnaden, läsesal C 201

Programmet

Fredag 13.11.2009

10.15-10.45 	Registration
10.45-11.10 	Mötet öppnas
11.10-12.00 	Pia Melin, fil. dr, universitetslektor, Stockholms Universitet
"Skildrare av sin tid? Materiell kultur i Albertus Pictors kalkmålningar i 
relation till det arkeologiska fyndmaterialet"

12.00-12.30 	Session 1
Marko Lamberg, FT, docent, Jyväskylä universitet
"Borgarhus som hållpunkter och riktmärken vid varseblivande och indelande av 
det urbana rummet: en jämförelse mellan fyra senmedeltida städer."
12.30-13.00 	Markus Hiekkanen, fil. dr, docent, Helsingfors universitet
"Kalkmålningarna i Finlands medeltidskyrkor och östersjövärlden."

13.00-14.00 	lunchpaus

14.00-14.30 	Session 2
Kari Uotila, FT, docent i arkeologi, Åbo universitet
Medeltida gårdar och deras materiell kultur
14.30-15.00 	Marko Hakanen, FM, Jyväskylä universitet & Ulla Koskinen, FM, 
Tammerfors  universitet
"The changing interiors of noble manor houses in 16th - and 17th -century 
Sweden"
15.00-15.30 	Georg Haggrén, FD, docent, Helsingfors universitet
"Pöytäkulttuurin muutos uuden ajan alussa. Tulkintoja teristä ja sirpaleista".

15.30-15.45  kaffepaus

15.45-16.15 	Session 3
Mari Välimäki, FM, Tampereen yliopisto
"Hän antoi minulle sormuksen." Kihlalahjat ja niiden merkitykset 1600-luvun 
ruotsalaisissa yliopistokaupungeissa.
16.15-16.45 	Johanna Ilmakunnas, FT, Helsingin yliopisto
"Toilettihopeita ja liinavaatteita. Ylhäisaatelin naisten kapiot 1700-luvun 
Ruotsissa."

Lördag 14.11.2009

9.00-9.10 	Mötet öppnas
9.10-10.00 	Jan von Bonsdorff, professor i konsthistoria, Uppsala 
universitet
"Innovation och individuation: Några betraktelser över senmedeltida 
konstnärer i Nordeuropa"

10.00-10.30 	Session 4
Sofia Lahti, FM, Åbo Akademi
"En martyrsarm med ett adelsvapen."

10.30-11.00 	Elina Räsänen, FT, Helsinfors universitet
"Keskiajan pyhimysveistosten muuttuvat elämät: Kunnioitetun ruumiin kuvista 
kirkkojen koristuksiksi."

11.00-11.30 	paus

11.30-12.00 	Session 5
Tuija Tuhkanen, FT, Åbo Akademi
"Miten 1600-luvun aatelismies esittäytyi seurakunnalle, mitä merkityksiä 
säilyneestä esineistöstä voidaan nostaa esille?"
12.00-12.30 	Raisa Toivo, FT, Tampereen yliopisto
"Materia muuttuu magiaksi - tavallisten esineiden muuttuminen pyhiksi tai 
maagisiksi 1600-luvun talonpoikien ajatusmaailmassa."

12.30-13.30 	lunchpaus

13.30-15.00 	Session 6
Tuula Hockman
"Suku ja maa."
Anu Lahtinen,FT, dosentti, Turun yliopisto
"Kiitokset hyvästä lahjastanne - lahjat osana aateliston sosiaalisia suhteita 
1500-luvun Pohjolassa."
Ulla Koskinen, FM, Tampereen yliopisto
"Aateliston säädynmukainen elämäntapa 1500-luvun jälkipuoliskolla."
Tiina Miettinen, FL, Tampereen yliopisto
"Genealogia ja sukukirjat."

15.00-15.30 	kaffepaus

Mera information:
Tuula Hockman, FT, tutkija. tuula.hockman at uta.fi
Anu Lahtinen, dosentti, FT. anulah at utu.fi