[H-verkko] Arvosteltavaksi: SKS:n kevään ja syksyn 2009 kirjoja osa 2.

Tapio Onnela taonnela at utu.fi
Ke Maalis 18 20:04:54 EET 2009


Agricola - Suomen historiaverkko tarjoaa kirjoja arvosteltavaksi 
Agricolan kirja-arvostelujulkaisuun (ISSN 1796-704X)

Jos haluat saada kirjasta arvostelukappaleen, lähetä sähköpostia 
osoitteeseen: <agricolan.arvostelut at gmail.com>, jossa ilmoitat kirjan 
nimen ja kustantajan sekä aina myös postiosoitteesi (maaposti!). 
Tiedot toimitetaan kustantajalle, joka lähettää sinulle kirjan. 
Perustele lyhyesti miksi juuri sinä haluaisit arvostella kyseisen 
kirjan.

HUOMIO! Uusia arvostelukappaleita toimitetaan vain niille jotka ovat 
vanhat arvostelunsa kirjoittaneet. Kirjoista on kova kysyntä, jos et 
saa arvosteluasi kirjoitettua lähetä saamasi arvostelukappale 
Agricolan toimitukseen jotta sitä voitaisiin tarjota uudelleen 
arvosteltavaksi. Kirja-arvostelun voi julkaista lisäksi muussakin 
julkaisussa ja muualla julkaistun arvostelun voi julkaista myös 
Agricolassa.

Liitä valmis arvostelusi suoraan sitä varten tehtyyn lomakkeeseen 
Agricolan sivulle: http://agricola.utu.fi/nyt/arvos/ josta se 
lähetetään ensin Agricolan toimittajalle, joka tarkistaa ja julkaisee 
arvostelun. Arvostelu lähtee sen jälkeen H-verkko ja Kultut-listan 
tilaajille sähköpostina. Arvostelu tallentuu "Agricolan kirja- 
arvostelut" julkaisun sivulle: http://agricola.utu.fi/nyt/arvos/.

HUOMAA MUUTTUNUT SÄHKÖPOSTIOSOITE!

*****
SKS kevät ja alkusyksy 2009

Armas Järnefelt
Kahden maan mestari
Toimittanut Hannu Salmi

Säveltäjä ja kapellimestari Armas Järnefelt (1869–1958) tunnettiin 
kahden maan kansalaisena. Hän varttui 1800-luvun lopun 
fennomaanisessa ympäristössä, mutta teki pitkän uran Tukholmassa, 
Ruotsin kuninkaallisen oopperan hovikapellimestarina.

Teoksessa hahmottuu ensimmäistä kertaa kokonaiskuva Armas Järnefeltin 
elämän kohokohdista ja ristiriidoista, loistavasta 
kapellimestariurasta ja monipuolisesta sävellystuotannosta. Kirja 
seuraa lahjakkaan muusikon vaiheita Järnefeltien kulttuurikodissa 
vietetystä lapsuudesta opintoihin Berliinissä ja Pariisissa sekä 
kapellimestarivuosiin Tukholmassa ja Helsingissä. 
Orkesterinjohtamisen rinnalla Järnefelt sävelsi ahkerasti: hänen 
tuotantonsa käsitti niin orkesteriteoksia ja kantaatteja kuin 
yksinlauluja ja kuorosävellyksiäkin.

Musiikkielämän vaikuttajien ja tutkijoiden kirjoittama teos perustuu 
laajaan lähdeaineistoon ja sisältää runsaasti aiemmin 
julkaisemattomia valokuvia.

*****
Bernhard Crusell
Keski-Euroopan matkapäiväkirjat 1803-1822
Toimittanut Janne Koskinen

Uudessakaupungissa vuonna 1775 syntyneen Bernhard Crusellin ura 
klarinetistina ja säveltäjänä on tärkeä luku Suomen ja Ruotsin 
musiikinhistoriaa. Muutettuaan Tukholmaan Crusell kohosi nopeasti 
merkittävään asemaan Ruotsin valtakunnan kulttuurielämässä ja sävelsi 
teoksia, jotka edelleen kuuluvat konserttimusiikin vakio-ohjelmistoon.
Bernhard Crusell teki matkoja Keski-Eurooppaan parantaakseen 
ammattitaitoaan ja solmiakseen kansainvälisiä yhteyksiä. Matkoillaan 
hän kirjoitti päivä kirjoja, jotka avaavat monipuolisen näkymän 1800- 
luvun alun kulttuurihistoriaan. Päiväkirjamerkinnät kertovat mm. 13- 
vuotiaan ihmelapsen Felix Mendelssohnin esiintymisestä Berliinissä ja 
tapaamisesta Carl Maria von Weberin kanssa. Pariisissa Crusell näkee 
Napoleonin ratsastavan valkoisella hevosella ja äkseeraavan 
joukkojaan sekä tutustuu vastaperustettuun Pariisin konservatorioon. 
Vuoden 1822 matkan Karlsbadiin hän tekee seurassaan Jacob Berzelius, 
yksi kaikkien aikojen huomattavimmista kemisteistä. Matkapäiväkirjat 
vuosilta 1803, 1811 ja 1822 ilmestyvät nyt suomennettuna ja 
kommentoituna laitoksena.
*****
JOUKO NURMIAINEN
Edistys ja yhteinen hyvä vapaudenajan ruotsalaisessa poliittisessa 
kielessä
Kenen hyvää oli yhteinen hyvä vapaudenajan (1719-1772) Ruotsissa? 
Miten yksityisen ja yleisen edun suhde muuttui? Oliko yhteiskunta 
aikalaisten mielestä edistymässä kohti parempaa? Teoksessa vastauksia 
haetaan analysoimalla ruotsalaisia lakitekstejä, valtiollisia 
juhlapuheita, historiankirjoitusta, taloudellista ajattelua ja 
valtiopäiväkeskusteluja. Myös Ruotsin poliittista kulttuuria 
käsittelevä aate- ja käsitehistoriallinen tutkimus tähtää näin 
laajempaan ymmärrykseen siitä, miten uusi yksilökeskeisyys haastoi 
perinteisen yhteisöllisyyden Euroopan pohjoisessa periferiassa.
Kirjan esimerkit kattavat keskusteluja niin säätyjen erioikeuksista, 
kuningashuoneen asemasta, puolueriidoista, painovapaudesta kuin 
Suomen asemastakin. Tutkimus tarkastelee ennen kaikkea tutkitun 
aikakauden omia käsityksiä siitä, miksi valtakunta ja sen hallinto 
olivat olemassa, keiden etuja ne ajoivat ja keiden edistykseen ne 
tähtäsivät.

*****
LIISA BYCKLING
Helsingin venäläinen teatteri 1868-1918
Teos kertoo teatterihistoriassamme merkittävästä, mutta vähän 
tunnetusta Helsingin Venäläisestä valtionteatterista. Se aloitti 
toimintansa 1868 Arkadia-teatterissa, kunnes sille valmistui 1880 
Bulevardille oma toimitalo, Aleksanterin teatteri. Teoksessa 
kerrotaan teatterin organisaatiosta, rakennuksista ja ennen muuta sen 
toiminnasta osana Venäjän keisarikunnan teatteriverkostoa Pietarin 
vaikutuspiirissä. Siinä esitellään täällä vierailleita näytelmä-, 
viihde- ja oopperaseurueita – kaikkiaan tuhatkunta henkeä – nostaen 
esille monia valovoimaisia näyttelijöitä ja operettiartisteja. 
Monipuolista ohjelmistoa kartoitetaan muutamien suosikkinäytelmien 
kautta, joita olivat aikalaisnäytelmät, musiikkiviihde ja klassikot. 
Byckling tutkii myös Helsingin venäläisen teatterin 
kulttuuripoliittista merkitystä sekä sen vuorovaikutusta suomalaisen 
teatterin ja yleisön kanssa.

Kirja pohjautuu laajaan venäjänkieliseen arkistomateriaaliin, 
lehtikirjoituksiin ja teatterihistorioihin. Teos on ensimmäinen 
laajalle lukijakunnalle suunnattu, runsaasti näyttelijöiden 
roolikuvilla ja esityskuvilla kuvitettu yleisteos aiheesta.

*****
Homes in transformation
Dwelling, moving, belonging
Toimittaneet Hanna Johansson ja Kirsi Saarikangas

Koti on yhtä aikaa sekä paikkaan sidottu maailman hahmottamisen 
lähtökohta että tilallisesti avoin ja muuttuva rakenne, jossa 
asukkaat, ympäröivä kulttuuri, menneisyys ja nykyisyys kohtaavat. Sen 
tilassa yksityinen ja julkinen, henkilökohtainen ja yhteisesti jaettu 
risteävät. Kirjassa kotia tarkastellaan sekä paikantuneena että 
liikkuvana ja rajoiltaan huokoisena ilmiönä. Kirjoittajat tarttuvat 
kysymyksiin kodista, asumisesta ja kuulumisesta tuoreesti lähestyen 
kotia, sen sukupuolittuneita, seksuaalisia, ruumiillisia, 
emotionaalisia ja materiaalisia merkityksiä historiallisena, 
kulttuurisena ja sosiaalisena ilmiönä.

Kirjoittajat edustavat alansa kotimaista ja kansainvälistä kärkeä. 
Artikkeleissaan he kysyvät, kenen paikaksi koti on määrittynyt? He 
haastavat vakiintuneen käsityksen kodista kiinteänä turvapaikkana 
osoittaen ajatuksen historiallisuuden ja korostavat kotien 
merkityksien avoimuutta. Koti ja sen merkitykset muotoutuvat 
liikkumisessa, sosiaalisissa suhteissa, arjen rutiineissa ja 
toistuvissa teoissa. Tarkastelu painottuu 1900-luvun 
jälkipuoliskolle, modernin, ydinperheen tilaksi määritellyn kodin 
historiallisia juuria unohtamatta.

*****
Keskiajan avain
Toimittaneet Marko Lamberg, Anu Lahtinen & Susanna Niiranen
Keskiajantutkimuksen käsikirja johdattelee lukijansa tutkijan 
todellisuuteen, lähteiden moninaisuuteen ja keskiajan eurooppalaisen 
kulttuurin tutkimusnäkymiin. Kahdenkymmenenviiden suomalaisen 
asiantuntijan perusteellinen kokonaisesitys, joka tuo esiin 
keskiajantutkimuksen monimuotoisuuden ja monitieteisyyden: 
esiteltävät aihepiirit kattavat lukuisia kirjallisen, aineellisen ja 
henkisen kulttuurin ilmiöitä kirjallisuudesta vaakunakuviin. Kirjassa 
on myös havainnolliset peruskieliopit useimmista Euroopassa 
keskiajalla käytetyistä valtakielistä, joiden hallinta on 
välttämätöntä alkuperäislähteiden ymmärtämiseksi. Teos toimii oivana 
yliopistollisena metodioppaana.
*****
Kielet kohtaavat
Toimittaneet Jyrki Kalliokoski ja Lari Kotilainen
Teos avaa näkymiä kielten keskinäisiin suhteisiin. Miten 
kielikontaktit, monikielisyys tai esimerkiksi koodinvaihto näkyvät ja 
vaikuttavat kielissä? Kielten kohtaamisia analysoidaan kokoelman 
artikkeleissa sosiokulttuurisissa ja historiallisissa yhteyksissä eri 
puolella maailmaa, antiikista nykyaikaan.
Artikkelien kirjoittajina on eri kielten tutkijoita, ja kokoelmassa 
tutkitaankin kieliä muinaiskreikasta ja -egyptistä Latinalaisen 
Amerikan kreolikieliin ja nykyarabiasta Balkanin kieliliiton kieliin. 
Suomen kieltä kokoelmassa tarkastellaan muun muassa yhtenä Australian 
vähemmistökielistä, kielenoppijan koodinvaihdon kannalta ja suhteessa 
naapurikieliimme viroon ja ruotsiin.

*****
SAMULI PAULAHARJU
Kolttain mailta
Kansatieteellisiä kuvauksia Kuolan Lapista
Samuli Paulaharju keräsi vuosina 1914–1920 kansatieteellistä 
aineistoa Venäjän lappalaisten parissa. Haastatteluista ja 
keruuretkistä syntyi kirja Kolttain mailta, joka on samalla 
ensimmäinen Paulaharjun Lappia käsittelevistä teoksista. Teos kuvaa 
koltat kiisteltynä kansana, jonka elämäntapaa jaksottavat asuinpaikan 
vaihdokset vuodenaikojen mukaan. Elävään ja havainnolliseen tyyliinsä 
Paulaharju kertoo kolttien poronhoidosta, kalastuksesta, 
rakennuksista, metsästystavoista sekä juhlista ja värikkäästä 
uskonelämästä, jossa esi-isien usko yhdistyy ortodoksisuuteen.

Kolttain mailta ilmestyi ensimmäisen kerran 1921. Uusittuun 
laitokseen on esipuheen kirjoittanut Pekka Laaksonen. Teos sisältää 
runsaan alkuperäiskuvituksen.
*****
ANI-HENRIK ANDERSSON
Lakotat
Kotkan ja biisonin kansa
Teos käsittelee Pohjois-Amerikan suurten tasankojen lakota-kansan 
vaiheita pääosin 1800-luvun jälkipuoliskolla, jolloin käytiin ns. 
suuret intiaanisodat. Lakota-intiaanit ovat osa yleisesti siouxeina 
tunnettua kansaa, joilla ei ole ollut kirjoitettua historiaa, vaan 
heitä on tutkittu osana valkoisten ja nimenomaan amerikkalaisten 
historiaa. Tämän etnohistoriallisen tutkimuksen tekee 
poikkeukselliseksi se, että kirjoittaja on paneutunut aiheeseensa 
lakotojen näkökulmasta. Sekä intiaanien että valkoisten toiminta 
asetetaan siihen historialliseen, kulttuuriseen, poliittiseen, 
sosiaaliseen ja uskonnolliseen viitekehykseen, jota voisi luonnehtia 
sanalla "Yhdysvallat".

*****

KAARLE SULAMAA
Lotat, uskonto ja isänmaa
Teos avaa lotta-aatteen ja suomalaisen nationalismin kytköksiä 
uskontoon, erityisesti luterilaisuuteen. Tapahtumahistoriallisten 
kuvausten sijaan teoksessa keskitytään lotta-aatteen luomaan 
siveellis-uskonnolliseen mentaliteettiin, joka heijastui lottien 
käyttäytymisvaatimuksiin, pukeutumiseen ja moniin muihin, aiemmissa 
tutkimuksissa vähälle huomiolle jääneisiin kysymyksiin. Työssä 
nostetaan keskeisesti esiin erityisesti vanhemman lottasukupolven 
käsitys naisen roolista kansakunnan rakentajana sekä Jumalan 
palvelemisesta kodin ja isänmaan kautta.
*****
MARIA LäHTEENMäKI
Maailmojen rajalla
Kannaksen alueen arki ja poliittiset muutokset 1914-1944
Tutkimuksessa esitellään ja arvioidaan Kannaksen rajayhteisön arkea 
ja alueen asukkaiden poliittisia valintoja 1900-luvun alkupuolen 
kohtalokkaina vuosina. Tarkastelun keskiössä on hiekkarannoistaan ja 
pitsihuviloistaan tunnetuksi tullut Terijoen kunta, jossa tavallinen 
kansa pyrki löytämään arkiset toiminta- ja elinmahdollisuutensa 
huolimatta uhista, väkivallasta, talousongelmista ja aggressiivisen 
aitosuomalaisuuden istuttamispyrkimyksistä. Osa turvautui 
salakuljetukseen, toiset kommunismiin, jotkut häipyivät rajan taakse, 
mutta valtaosa jäi paikoilleen rakentamaan uutta, suomalaisempaa 
rajayhteisöä.
Tutkimus on kiinnostavasti sekä mikrohistoriallinen että ilmiöiden 
yleisiä kehityslinjoja etsivä. Teos osoittaa jännittävästi, kuinka 
Terijoen paikallista ja alueellista identiteettiä rakennettiin ja 
muunneltiin vastaamaan uusia poliittisia realiteetteja.

*****
Makaaberi ruumis
Mielikuvia kuolemasta ja kehosta
Toimittanut Jari Eilola
Keho, ruumis ja kuolema ovat inhimillisen kulttuurin perus 
käsitteitä. Kehon kautta tai avulla määrittelemme itsemme ja 
ympäröivän maailman. Käsitys kuolevaisuudesta on muokannut monella 
tavalla ajatteluamme ja laajasti ottaen koko inhimillistä kulttuuria. 
Teoksessa tarkastellaan näiden käsitysten muutoksia ja 
ilmenemistapoja keskiajalta 1800-luvun jälkipuoliskolle ulottuvalla 
jaksolla. Kuinka keskiajalla ymmärrettiin pyhimyksen ruumiillisuus? 
Miksi katsojat suuttuivat pyövelin epäonnistuessa? Miten lapsen 
seksuaalisuus ymmärrettiin uuden ajan alussa? Mitä varten kuolleiden 
ruumiita ja ruumiinjäseniä varasteltiin?
*****
LIISA LINDGREN
Memoria
Hautakuvanveisto ja muistojen kulttuuri

Hautausmailla on tärkeä asema kansan identiteetin ja 
yhteenkuuluvuuden rakentamisessa. Vanhat hautausmaat ja niiden 
muistomerkit ovat myös korvaamattoman arvokkaita veistospuistoja ja 
siten arvokasta kulttuuriperintöä, jota tulee hoitaa.
Memoria esittelee 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alkupuolen 
kuvanveistoa Suomen luterilaisilla hautausmailla. Se kertoo 
aikakauden romanttisesta muistojen kulttuurista, tutustuttaa 
hautamuistomerkkien tekijöihin ja tarkastelee hautaveistotaiteen 
perinteisiä aiheita ja vaikutteita. Hautamuistomerkkien aihepiirit ja 
kuvakieli elävät ajassa. Monumentaaliset muistokivet, erilaiset 
enkelihahmot ja surijat ovat oman aikansa tulkintoja surusta ja 
muistamisen kulttuurista.
Hautakuvanveisto on ollut olennainen osa kuvan veistäjien työtä. Teos 
esittelee mm. Walter Runebergin, Robert Stigellin, Ville Vallgrenin, 
Emil Wikströmin, Sigrid af Forsellesin ja Felix Nylundin luomuksia ja 
uraa hautamuistomuistomerkkien tekijöinä.
*****
Näkökulmia kertomuksen tutkimukseen
Toimittaneet Samuli Hägg, Markku Lehtimäki ja Liisa Steinby
Näkökulmia kertomuksen tutkimukseen tarjoaa ajankohtaisen ja 
moniäänisen valikoiman artikkeleja kertomuksesta ja sen 
tutkimuksesta. Kokoelma keskittyy kolmeen kertomuksen tutkimuksen 
nykytilan kannalta olennaiseen asiaan: klassiseen ja jälkiklassiseen 
narratologiaan, kertomuksen merkityksellistävään ja tiedolliseen 
funktioon sekä kerronnallisen käänteen jälkeiseen tilanteeseen.
Kokoelman kirjallisuudentutkimuksellista näkökulmaa täydentävät 
artikkelit, jotka käsittelevät kertomuksen käsitettä muissa 
humanistisissa tieteissä: historiantutkimuksessa, 
elämäkertatutkimuksessa ja perinteentutkimuksessa.
Teos soveltuu yliopistolliseksi oppikirjaksi 
kirjallisuudentutkimuksessa ja muissa ihmistieteissä. Lisäksi se 
antaa uutta ajateltavaa kaikille kertomuksen rakenteista, muodoista 
ja merkityksistä kiinnostuneille.
*****
Oulu
Kirjailijan kaupunki
Toimittanut Marjut Paulaharju
Kirja vie lukijan pohjoiseen lakeuteen, avaran taivaan ja revontulten 
alle, meren ääreen, kaupunkiin missä koski on aikoinaan pauhannut 
vapaana läpi vuosisatojen. Kokoelma kertoo runouden, 
laivanvarustajien ja tervaporvarikulttuurin kaupungista sekä sen 
kuuluisista kouluista. Oulu on ollut hämmästyttävän monen 
kulttuurivaikuttajan ja kirjailijan syntymä- ja koulukaupunki, sieltä 
löytyy kirjailija jokaista kaupunginosaa kohti. Silti aika ajoin 
kysytään, onko Oulussa kulttuuria. Monet kirjailijat ovat lähteneet 
ja monet ovat palanneet, ainakin teoksissaan, ikävöimäänsä 
synnyinkaupunkiin.
Teoksen sitaatit ovat peräisin romaaneista, runoista, lauluista, 
muistelmista ja kirjeistä, myös nuortenkirjoista.

*****
MINNA LöNNQVIST, KENNETH LöNNQVIST
Porvoo
Kulttuuri- ja luonto-opas
Porvoo on ainutlaatuinen keidas kulttuurinnälkäisille ja 
luonnonystäville. Kaupungin tunnuskuvia ovat punaiset ranta-aitat, 
keskiaikainen Tuomiokirkko ja Carl Ludvig Engelin suunnittelema 
uusklassinen Empirekaupunki. Asiantuntijat esittelevät kaupungin 
historiaa ja nykyaikaa, ja he ovat laatineet erilaisia 
kaupunkikierroksia, joiden avulla lukija voi tutustua kaupunkiin ja 
sen lähiympäristöön erilaisten teemojen kautta.
Kirja esittelee Porvoon kulttuurielämän helmiä: kuvataidetta, 
kirjallisuutta ja musiikkia. Kierrokset tarjoavat elämyksiä mm. 
herkkusuille, shoppailijoille ja lapsille. Vastapainona kaupungin 
kujille Porvoonjoen suisto ja aarniometsät tarjoavat rauhallisia 
lintu- sekä luontoretkikohteita. Suomen esihistoriaan saa kosketuksen 
arkeologisten retkikohteiden avulla, ja seudun historiaan tutustutaan 
ympäristön kartanoiden esittelyssä. Hautausmaakierros luo silmäyksen 
Suomen historian merkkihenkilöiden hautapaikkoihin ja -monumentteihin.
Kirja on runsaasti kuvitettu ja se sisältää havainnollisia karttoja.

*****
HANNA FORSSELL, GUNILLA CARLANDER-REUTERFELT
Ruukin elämää
Patruunoita ja työläisiä Kellokoskella
Tuusulan Kellokoskelle 1795 perustettu ruukki takoi 1800-luvulla 
rautavalmisteita usean omistajan alaisuudessa. 1896–1963 Kellokosken 
tehtaan omisti Carlanderien suku, ja se tuli tunnetuksi 
maitotonkistaan, kirveistään ja alumiinisista Kello-veneistään. Vielä 
1950-luvulla tehdas toimi patriarkaalisesti johdettuna karismaattisen 
Torsten ”Totti” Carlanderin alaisuudessa. Yhteisönsä persoonallinen 
ja värikäs keulakuva kannusti työläisensä vapaa-ajalla musiikin ja 
elokuvien pariin.
Arkistoaineistoihin ja tehtaalaisten haastatteluihin 
perustuvanteoksen runkona on ruukin taloushistoriallinen kehitys 
tuotteineen ja valmistustekniikoineen, mutta setarkastelee myös mm. 
työoloja, asumista ja naisen asemaa tehdasyhteisössä. Runsaasti 
kuvitettu Ruukin elämää avaa yhden tehdasyrityksen kautta näkökulman 
koko Suomen metalliteollisuusalan vaiheisiin.
*****
Shaping of Identities
Essays on the non-Russian Peoples of Russia Eighteenth and Nineteenth 
Centuries
Edited by Michael Branch
Kansainvälisen tutkijakaartin artikkelit tarkastelevat identiteetin 
muotoutumista Venäjällä, yhdessä maailman suurimmista 
monikansallisista valtioista. Teoksessa kuvaillaan, miten 
identiteettien moninaisuus alkoi näkyä jo Venäjän keisarikunnan 
aikana, ja miten virallisen venäläisyyden määrittely vaikutti tsaari 
Nikolai I:n aikana. Kirjoituksissa peilataan myös sitä, miten 
Venäjällä on opittu elämään eri kansallisuuksien, uskonnollisten 
käsitysten sekä venäläisyyden ja ei-venäläisyyden käsitteiden kanssa.
Teoksen pääosan muodostavat tapaustutkimukset identiteetin 
muotoutumisesta, joka pohjautuu muun muassa uskontoon ja uskomuksiin, 
kieleen ja paikalliskulttuuriin.

*****
LARS WESTERLUND
Sotavankien ja siviili-internoitujen sodanaikainen kuolleisuus Suomessa
Suomen sotilasviranomaisten leireillä kuoli 1939–44 yhteensä lähes 24 
000 sotavankia ja siviilihenkilöä. Teos valaisee leiriläisten 
kuolinsyitä ja Suomen vastuuta leiriläisten huollon laiminlyönneistä 
talvi-, jatko- ja Lapin sodan aikana sekä Itä-Karjalan keskitys- ja 
siirtoleireillä ja Miehikkälän siviilileirissä.
Erityisen tuhoisa vuosi oli 1942, jolloin kuoli yli 19 000 
leiriläistä. Sotavankien ja siviilileiriläisten henkilökortteihin 
perustuvan tutkimuksen mukaan valtaosa heistä menehtyi tauteihin, 
pieni osa vartiomiehistön ja päällystön luoteihin. Yleisen käsityksen 
mukaan sotavanki- ja siviilileirien joukkokuolleisuus talvella 1941– 
42 johtui nälästä, kun yleinen elintarvikepula ei mahdollistanut 
riittäviä muona-annoksia leiriläisille ja hoidokeille. Lars 
Westerlundin tutkimus osoittaa, että syy oli myös ruokajakelussa: 
huoltoporras, päällystö, vartiomiehistö ja suomalaisten suosimat 
luottovangit anastivat osan leiriläisille tarkoitetusta muonasta.
Teos perustuu Kansallisarkiston laajaan tutkimushankkeeseen Suomi, 
sotavangit ja ihmisluovutukset 1939–55.
*****
MAIRE HEIKKINEN
Suomalainen tapettikirja
Tapetit ovat olleet kotien sisustuksessa nopeimmin vaihtuva elementti 
ja siksi myös herkimmin katoava osa asumisen kulttuuriperintöä. Teos 
kartoittaa ensimmäistä kertaa suomalaisten tapettien historiaa 
keskittyen eri aikakausien tapettimalleihin, tapetin 
valmistusmenetelmiin ja valmistajiin.

Johdantona kerrotaan, miten seiniä verhoiltiin ennen kuin 
paperitapetit 1700-luvulla tulivat markkinoille. Työpajoissa ja 
pienissä manufaktuureissa harjoitetusta käsinpainotekniikasta 
siirryttiin vähitellen koneelliseen tuotantoon, joka synnytti 
ensimmäiset varsinaiset tapettitehtaat. Yhä kasvanut tuotanto toi 
tapetit koko kansan ulottuville. Kirja valottaa myös suomalaisten 
paperitapettien kuviointia, joka on aina tiiviisti seurannut 
mannermaisia esikuvia ja tyylimuutoksia.

Teoksen erittäin runsas kuvitus kertoo seinäverhoilujen tarinaa 1700- 
luvulla sekä muotien, värien ja materiaalien muutoksesta 
teollistuneessa Suomessa 1800- ja 1900-luvulla. Kirjaan kootusta 
tapettikokoelmasta voi jokainen lukija löytää menneiden aikojen 
tuttuja tapetteja ja mieleen jääneitä kuvioita. Valikoima auttaa myös 
rakennusten korjaajien vanhaan taloon sopivien, aikakauden mukaisten 
tapettien valinnassa. Kuvamateriaali on peräisin Museoviraston n. 
8000 näytteen tapettikokoelmasta ja tapettitehtaiden säilyneistä 
myyntimallistoista. Museoviraston kanssa yhteistyössä julkaistavan 
teoksen teksti sisällön on toimittanut Irma Lounatvuori, kuvatoimitus 
on Soile Tirilän.

*****
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran julkaisut 1834-2008
Toimittanut Eeva-Liisa Haanpää
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran julkaisutoiminta alkoi, kun 
suomennos Heinrich Zschokken teoksesta Kultala ilmestyi 1834. 
Kansalliskirjaston kanssa yhteistyössä koottu kirja sisältää 
bibliografiset tiedot SKS:n julkaisuista 175 vuoden ajalta 
sarjoittain ja hakemistona. Teoksessa on Kai Häggmanin katsaus SKS:n 
kustannustoiminnan vaiheisiin. Bibliografia tarjoaa mielenkiintoisen 
aikamatkan kustannushistoriaan, ja se kertoo Suomen vanhimman 
kustantajan tuotannosta koko sen toiminnan ajalta.
*****
Suomalaiset tutkimusmatkat
Toimittanut Markku Löytönen
Suomi on ollut tieteellisen tutkimusmatkailun suurvalta jo kolmen 
vuosisadan ajan. Suomalaiset tiedemiehet ja naiset ovat 1700-luvulta 
lähtien tehneet merkittäviä tieteellisiä tutkimusmatkoja kaikille 
mantereille. Myös suomalaisten saavutukset tutkimusmatkailijoina ovat 
väkilukuun suhteutettuna vertaansa vailla.
Suomalainen tutkimusmatkailu muodostaa katkeamattoman ketjun 
menneisyydestä tähän päivään. Suomalaisia luonnontieteilijöitä, 
sosiologeja, antropologeja ja humanistisen alan tutkijoita on ollut 
ja on parhaillaankin kenttätöissä maailman eri kolkissa: Amazonasin 
alueella, Afrikassa, Etelämantereella, pohjoisen arktisilla alueilla 
ja lukuisissa kohteissa Aasiassa. Teknologian ja menetelmien 
kehittyessä tutkimusmatkailu on laajentunut lähiavaruuteen ja koko 
maailmankaikkeuteen, mutta myös kohti olevaisen pienimpiä 
rakennuspalikoita, nanoja ja kvarkkeja.
Suomalaiset tutkimusmatkat on alansa parhaiden asiantuntijoiden 
laatima ensimmäinen kokonaisesitys suomalaisesta tutkimusmatkailusta 
historiasta nykypäivään. Teoksen sivuilta voi lukea paitsi menneiden 
vuosisatojen suurista tutkimusmatkoista, myös perehtyä kaikkialla 
maailmassa parhaillaan käynnissä oleviin kenttätutkimuksiin ja 
kurkistaa tulevaisuuteen avaruustutkimuksen ja modernin fysiikan 
keinoin.
*****
ANTERO HEIKKINEN
Vallan tulkit
Historiallinen ajattelu antiikin päivinä ja varhaiskeskiajalla (n. 
500 eKr. – 1000 jKr.)
Tietomme antiikin päivien ja varhaisen keskiajan tapahtumista 
perustuvat suurelta osin ajan historioitsijoiden teoksiin. Vallan 
tulkit keskittyy tarkastelemaan näitä historiaesityksiä ja niiden 
tekijöitä sekä edellytyksiä, joita ajan ihmisillä oli omaksua 
historiallista tietoa. Mistä ja miten historioitsijat kirjoittivat ja 
mistä he vaikenivat? Keitä he olivat ja mikä oli heidän suhteensa 
vallanpitäjiin? Olivatko he totuuden etsijöitä vaiko kaunopuhujia? 
Miten he selittivät historiallisia tapahtumia ja ilmiöitä? Missä 
määrin tietoa menneestä oli mahdollista hankkia muualtakin kuin 
historioitsijoiden esityksistä? Olennainen on myös kysymys, miten 
suuri murros, kristinuskon synty ja aseman vakiintuminen, näkyi 
historiallisessa ajattelussa.

Historioitsijoiden ja muiden historiasta kirjoittaneiden omien 
tekstien ohella kirjassa on hyödynnetty aihepiiristä ilmestynyttä 
runsasta tutkimuskirjallisuutta. Vallan tulkkien tavoitteena on luoda 
kokonaiskuvaa historiallisesta ajattelusta kaudella, joka on 
kiinnostava ja tärkeä vaihe omaleimaisen eurooppalaisen kulttuurin 
hahmoutumisen kannalta.

*****
Viipuri
Kirjailijan, muistelijan ja historioitsijan kaupunki
Toimittanut Aarni Krohn
Millainen ol Viipuri? Teos esittelee Viipuria kirjailijan, 
historioitsijan ja ennen muuta muistelijan kaupunkina. Sitaateista 
voi aistia vanhan Viipurin autereisen ilmapiirin, lehtevät 
puistokujat, vilkkaan kauppatorin ja Punaisen lähteen torin iloisen 
hyörinän, vankan Pyöreän tornin ja Kellotornin ja linnan muhkeat 
siluetit. Syntyperäisten kirjailijoiden tekstit ovat hyvin esimerkein 
mukana tässä teoksessa. Mukana on myös laaja kotikaupunkiaan 
muistelevien joukko, joiden teoksia on ilmestynyt meidän päiviimme 
saakka. Kirja sisältää lisäksi vanhempia historioitsijoiden tekstejä, 
jotka selvittävät kaupunkia koskettaneiden tapahtumien taustoja kuten 
kuuluisaa Viipurin pamausta.
*****
MIRKO HARJULA
Viro 1914-1922
Tutkimus on yksityiskohtainen kokonaisesitys Viron tapahtumista ja 
virolaisten toimista ajan jaksolla, joka ulottuu ensimmäisestä 
maailmansodasta vapaussotaan. Viron vapaussodan ja siihen liittyvien 
suomalaisten heimosotien lisäksi kirjassa esitellään virolaisten 
taistelu Venäjän tsaarin puolesta maailmansodassa, Venäjän ja Saksan 
kamppailut Viron hallitsemisesta sekä virolaisten kansallismielisten 
vaikuttajien poliittinen toiminta itsehallinnon ja sittemmin 
itsenäisyyden puolesta. Kirja tarkastelee myös virolaisten 
vasemmistolaisten osallisuutta Venäjän vallankumouksiin ja 
sisällissotaan sekä heidän pyrkimyksiään yhteiskunnallisen 
vallankumouksen toteuttamiseen Virossa.

Kirjan laajaan liiteosaan on koottu Virossa vaikuttaneiden 
henkilöiden henkilöhistorioita sekä erilaisia luetteloita 
sotajoukoista ja puoluemenestyksestä. Lähteinä on käytetty laajasti 
Virossa, Neuvostoliitossa, Venäjällä ja länsimaissa julkaistua 
tutkimus- ja muistelmakirjallisuutta sekä painettua 
arkistomateriaalia. Teoksen kuvitus on valtaosaltaan Suomessa aiemmin 
julkaisematonta.
*****