[H-verkko] Arvosteltavaksi: SKS:n kevään 2009 kirjoja osa.1

Tapio Onnela taonnela at utu.fi
Ke Maalis 18 19:43:30 EET 2009


Agricola - Suomen historiaverkko tarjoaa kirjoja arvosteltavaksi 
Agricolan kirja-arvostelujulkaisuun (ISSN 1796-704X)

Jos haluat saada kirjasta arvostelukappaleen, lähetä sähköpostia 
osoitteeseen: <agricolan.arvostelut at gmail.com>, jossa ilmoitat kirjan 
nimen ja kustantajan sekä aina myös postiosoitteesi (maaposti!). 
Tiedot toimitetaan kustantajalle, joka lähettää sinulle kirjan. 
Perustele lyhyesti miksi juuri sinä haluaisit arvostella kyseisen 
kirjan.

HUOMIO! Uusia arvostelukappaleita toimitetaan vain niille jotka ovat 
vanhat arvostelunsa kirjoittaneet. Kirjoista on kova kysyntä, jos et 
saa arvosteluasi kirjoitettua lähetä saamasi arvostelukappale 
Agricolan toimitukseen jotta sitä voitaisiin tarjota uudelleen 
arvosteltavaksi. Kirja-arvostelun voi julkaista lisäksi muussakin 
julkaisussa ja muualla julkaistun arvostelun voi julkaista myös 
Agricolassa.

Liitä valmis arvostelusi suoraan sitä varten tehtyyn lomakkeeseen 
Agricolan sivulle: http://agricola.utu.fi/nyt/arvos/ josta se 
lähetetään ensin Agricolan toimittajalle, joka tarkistaa ja julkaisee 
arvostelun. Arvostelu lähtee sen jälkeen H-verkko ja Kultut-listan 
tilaajille sähköpostina. Arvostelu tallentuu "Agricolan kirja- 
arvostelut" julkaisun sivulle: http://agricola.utu.fi/nyt/arvos/.

HUOMAA MUUTTUNUT SÄHKÖPOSTIOSOITE!
****
TUOMAS HEIKKILä
Piirtoja ja kirjaimia
Kirjoittamisen kulttuurihistoriaa keskiajalla

Harva käyttöesine on muuttunut tuhannen vuoden kuluessa niin vähän 
kuin kirja. Tuskin minkään muun taidon kuin kirjoittamisen kehitys 
kuvastaa yhtä hyvin länsimaisten tapojen ja kulttuurin kehitystä. 
Käsinkirjoitettu kirja, keskiaikainen käsikirjoitus on kuin historian 
tallelokero, jonka salojen avaaminen paljastaa meille oman 
maailmankuvamme perustan. Kirjallisen keskiajan mystiikka 
munkinkammiosta mustereseptiin, hanhensulkakynän teroittamisesta 
kirkkoruhtinaan kirjastoon avautuu kiehtovalla tavalla. 
Ainutlaatuinen, myös keskiaikaisen Suomen kirjallista kulttuuria 
esittelevä teos on runsaasti kuvitettu aiemmin julkaisemattomin 
näyttein alkuperäisistä käsikirjoituksista. Havainnolliset esimerkit 
johdattavat lukijan suoraan keskiaikaisen kirjurin työpöydän ääreen 
ja menneisyyden kirjalliseen maailmaan.

Keskiajantutkija, professori Tuomas Heikkilän teos esittelee 
keskiajan kirjallisuutta, kirjantekemisen huippuammattilaisia, 
kirjastoja, kirjoittamisen arkea ja kirjoittajan ilonhetkiä. Uusinta 
suomalaista keskiajantutkimusta edustava teos raottaa myös 
salaperäisyyden verhoa Suomen Kansalliskirjaston ja eurooppalaisten 
huippukirjastojen kuten Vatikaanin kalleimpien aarteiden yltä.
****

Valtakunnan vaihdos 1809

Ajan tuntoja Alopaeuksen pappissuvun papereissa
Toimittanut Kari Tarkiainen

Merkkivuosi 1809, Suomen siirtyminen Ruotsin alaisuudesta osaksi 
Venäjän keisarikuntaa, kirvoitti kokonaisen tunteiden, mielipiteiden 
ja epäluulojen ryöpyn Suomen asukkaiden mielissä. Tavallinen kansa 
oli yleensä kauhuissaan peläten maaorjuutta ja venäläisiä väenottoja, 
kun taas ylemmät säädyt suhtautuivat muutokseen tyynemmin toivoen 
uuden aseman merkitsevän pitkäaikaista rauhaa ja hyvinvointia Ruotsin 
aikana koettujen alituisten sotien vastapainoksi. Silti mielipiteet 
menivät eliitinkin parissa ristiin.

Kansan ja yläluokan välillä vaikutti papisto, jonka asenteisiin 
esivalta – ensin ruotsalainen, sitten venäläinen – kiinnitti 
erityistä huomiota. Papeillahan oli rahvaan silmissä luontaista 
arvovaltaa, ja heidän sanoihinsa oli totuttu luottamaan vaikeina 
aikoina. Mitä he sanoivat saarnastuoleistaan tai pitäjänkokouksissa 
oli usein tärkeintä informaatiota, mitä ihmiset voivat saada. Porvoon 
hiippakunnassa mielipiteisiin vaikutti kokonainen pappisklaani, 
tuomiorovasti Magnus Jacob Alopaeus poikineen ja sukuineen. Heidän 
kannanottojaan kuultiin sekä kirkossa että Porvoon lukion ylemmässä 
oppisalissa, jossa suvun eri jäsenet pitivät komeita merkkipäiväpuheita.

Tohtori Kari Tarkiainen on käynyt läpi Alopaeusten paperit – 
kirjeenvaihdon, saarnat, juhlapuheet, päiväkirjat ja jopa 
almanakkamuistiinpanot – valtakunnan vaihdoksen näkökulmasta. Hänen 
toimittamansa teos valaiseekin vuosien 1808–1809 murrosta 
esivaiheineen yhden perheen ja suvun kannalta. Dokumentit on 
käännetty suomeksi ja varustettu johdannolla ja kommentaareilla.
*****
CHARLOTTA WOLFF
Noble conceptions of politics in eighteenth-century Sweden (ca 1740– 
1790)
Noble conceptions of politics in eighteenth-century Sweden (ca 1740– 
1790) is a study of how the Swedish nobility articulated its 
political ideals, self-images and loyalties during the Age of Liberty 
and under the rule of Gustav III. This book takes a close look at the 
aristocracy’s understanding of a free constitution and at the 
nobility’s complex relationship with the monarchy. Central themes are 
the old notion of mixed government, classical republican conceptions 
of liberty and patriotism, as well as noble thoughts on the rights 
and duties of the citizen, including the right to rebellion against 
an unrighteous ruler.
The study is a conceptual analysis of public and private political 
statements made by members of the nobility, such as Diet speeches and 
personal correspondence. The book contributes to the large body of 
research on estate-based identities and the transformation of 
political language in the second half of the eighteenth century by 
connecting Swedish political ideals and concepts to their European 
context.
____________________
Oliko 1700-luvun ruotsalainen aatelismies kuninkaan ystävä vai hänen 
vihollisensa? Entä missä määrin vuosisadan jälkipuoliskon 
aristokraatti mielsi itsensä muita alamaisia tärkeämmäksi? Oliko 
Anjalan liitto perinteinen aateliskapina? Tämä käsitehistoriallinen 
tutkimus aatelisten tasavaltalaisuudesta, poliittisista ihanteista ja 
omakuvasta vapaudenajalla ja kustavilaisen ajan alussa tarkastelee 
aatelissäädyn käsityksiä valtiomuodosta, vapaudesta, kansalaisen 
oikeuksista ja velvollisuuksista. Oliko kansalaisilla aatelisten 
mielestä oikeus tai jopa velvollisuus kapinoida väärin käyttäytyviä 
hallitsijoita vastaan?
****
GEORGE DICKIE
Estetiikka
Tutkimusalueita, käsitteitä ja ongelmia

Estetiikan peruskysymyksiä tarkasteleva käsikirja säilyttää edelleen 
paikkansa alan klassikkona. Teoksen alussa oleva historiallinen 
katsaus jakautuu kolmeen osaan, kauneuden teoriaan, taiteen teoriaan 
ja estetiikkaa koskevaan lukuun kritiikin filosofiasta. Teoksessa 
esitellään myös esteettinen käsite, joka on herättänyt kiistaa 
kaikkina aikoina. Taiteen filosofiat ja taidekäsitykset saavat oman 
lukunsa, neljäs osa keskittyy mm. symbolin, metaforan ja ilmaisun 
käsitteisiin. Lopuksi pohditaan taiteen arvottamista eri puolilta 
näkökulmana seitsemän keskeistä estetiikan teoriaa.
*****
JANNE HAIKARI
Isännän, Jumalan ja rehellisten miesten silmien edessä
Vallankäyttö ja virkamiesten toimintaympäristöt satakuntalaisissa 
maaseutuyhteisöissä 1600-luvun jälkipuoliskolla
Vuonna 1651 läänitetty Porin kreivikunta toimii tutkimuksessa 
ikkunana 1600-luvun vallankäytön arkeen. Teos tarkastelee 
suurläänityksen kautta paikallista vallankäyttöä: virkamiesten 
toimintaa, talonpoikien ja virkamiesten välisiä suhteita, paikallista 
sosiaalista hierarkiaa sekä kreivikunnan suhteita toisiin 
paikallisiin toimijoihin, erityisesti kruunuun. Läänityksessä 
veronkanto ei siirtynyt kokonaan kreivikunnan vastuulle, minkä vuoksi 
se joutui toisinaan katkeriin riitoihin kruunun kanssa. Tutkimuksen 
pääteemat ovat vallan legitimiteetti rahvaan parissa, esimodernien 
hallintorakenteiden kyky toimia sekä toiminnan konkreettinen sisältö.

*****
LEENA KAUNONEN
Jakamattoman avaruuden alla
Tilojen merkityksiä Antti Hyryn proosassa
Tutkimus syventyy asumisen ja elämisen muovaamien tilojen 
merkityksiin Antti Hyryn tuotannossa. Painopiste on Kevättä ja syksyä 
-romaanissa (1958) ja Pauli-romaanisarjassa. Pauli-sarjaan sisältyvät 
teokset Kotona (1960), Alakoulu (1965), Isä ja poika (1971) sekä 
Silta liikkuu (1975) kertovat elämästä pohjoispohjalaisessa 
kylämiljöössä 1930-1940-luvuilla. Tausta-aineistona on kirjailijan 
koko proosatuotanto.
Tiloja tutkitaan ensin maatalon pihapiirin ja lähiympäristön 
erityispiirteistä käsin, erityisesti pienten poikien leikin ja 
vaeltelun kannalta. Omissa luvuissaan käsitellään sairaalaa, koulua 
ja sotilaskasarmia tilajärjestelminä. Tutkimus osoittaa, miten 
ihmisen arkista tilankäyttöä säätelevät monet käytännöt, sosiaalinen 
vuorovaikutus, arvot ja normit. Yhteisten tilojen käytöllä on usein 
rajoituksia. Niin aikuisilla kuin lapsilla on sääntöjä kiertäviä 
toimintatapoja ja taktiikoita. Tästä sääntöjen, taktiikoiden ja 
käyttäjien ristikkäisyydestä syntyy tilojen sosiaalisen käytön koko 
kirjo. Tutkimuksessa huomioidaan myös agraariin elämäntapaan 
liittyviä piirteitä sekä Hyryn romaanien kuvaaman ajanjakson 
historiallinen tausta.
*****
SAKARI TOIVIAINEN
Kadonnutta paratiisia etsimässä
Markku Lehmuskallion ja Anastasia Lapsuin elokuvat

Kadonnutta paratiisia etsimässä tutkii Markku Lehmuskallion 
elokuvauraa ja käsittelee hänen 18 elokuvaansa, joista osa on 
syntynyt yhteistyössä nenetsitaiteilija Anastasia Lapsuin kanssa. 
Suomalaisten elokuvantekijöiden joukossa Lehmuskallio on 
ainutlaatuinen: hän kulkee omaa tietään valtavirtojen ulkopuolella, 
toteuttaa persoonallista näkemystään ja on noussut kansainvälisesti 
arvostetuksi taiteilijaksi.

Kuvaukset ihmisen ja luonnon suhteesta, taiteen tehtävästä ja 
taiteilijan osasta, pohjoisten alkuperäiskansojen olosuhteista ja 
kulttuurista ovat Lehmuskallion elokuvien keskeisiä teemoja. Suomen 
metsistä ja saamelaiskulttuurin parista Lehmuskallion tutkimusmatkat 
ovat laajenneet koko pohjoiselle pallonpuoliskolle, sen luontoon ja 
ihmisten sisäisiin maisemiin, katoavien perinteiden ja ainutlaatuisen 
taiteen maailmaan.

Lehmuskallion elokuvissa kysymys on ihmisen ja luonnon välisen 
tasapainon menetyksestä, pienten ihmisten ja pienten kansojen 
perinteiden, kielen ja elinkeinojen murenemisesta valtakulttuurin ja 
globaalin markkinatalouden puristuksessa. Tätä vasten traditio ja 
taide muodostuvat eräänlaiseksi kadotetun paratiisin kuvaksi, 
peiliksi, jota vasten näkyy myös suomalaisen kulttuurin ja suomen 
kielen merkitys. Lehmuskallion tuotanto on ilmastonmuutoksen ja 
etnisten ristiriitojen maailmassa on ajankohtaisempi kuin koskaan.


*****
Kansan kädestä
Sivistyneistö ja kansakoululaiset Suomen Kulttuurirahastoa perustamassa

Toimittanut Tommi-Tapio Hämäläinen

Suomen Kulttuurirahasto, maamme suurin yksityinen apurahoja myöntävä 
säätiö, perustettiin vuonna 1939 suomalaisen kulttuurin, tieteellisen 
tutkimustyön ja taiteen tukirahastoksi. Rahaston alkupääoma koottiin 
vuosina 1937–1938 erilaisin keräyksin, jotka suunnattiin yrityksille, 
kunnille ja yksityisille henkilöille.
Kansan kädestä kertoo Suomen Kulttuurirahaston perustamisen 
aatteellisista taustoista, keskeisistä henkilöistä ja keräysten 
järjestämisestä. Päähenkilöinä on kolme merkittävällä tavalla 
rahaston syntyyn vaikuttanutta ryhmää: 1930-luvun ylioppilaat, 
koululaiset ja kansakoulujen opettajat. Teos esittelee, miten 
kansakoululaitos tuli mukaan keräyshankkeeseen, ja miten opettajat ja 
koululaiset osallistuivat keräyksen toteuttamiseen. Kirja valottaa 
myös 1930-luvun koulumaailmaa, koululaisten arkea ja suomalaista 
kansakoulua kulttuurikasvattajana.

Laaja antologiaosuus antaa puheenvuoron koululaiskerääjille 
itselleen. Miten keräykset toteutettiin, mitä keräysretkillä 
tapahtui, millaista toimintaa hankituilla varoilla haluttiin tukea, 
keitä olivat lahjoittajat? Kerääjien omakohtaiset kokemukset on 
koottu Suomen Kulttuurirahaston ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran 
toteuttaman Markasta miljooniksi -muistitietokeruun aineistosta.
*****
Kieli kioskilla
Tutkimuksia kioskiasioinnin rutiineista
Toimittaneet Hanna Lappalainen ja Liisa Raevaara

Kioskit ovat kaikille tuttuja paikkoja, mutta miten arkinen asiointi 
kioskilla sujuu? Kieli kioskilla tarkastelee kioskiasioinnin 
rutiineja: miten tervehditään, miten asiakas kertoo käyntinsä syyn ja 
myyjä ostosten hinnan, miten maksaminen hoidetaan, missä välissä 
kiitetään ja miten lototaan. Kirjoittajat selvittävät, mistä aiheista 
kioskilla lasketaan leikkiä ja millaisia toimia selitellään. 
Tutkimukset perustuvat videoituihin R-kioskiasiointeihin eri puolilla 
Suomea. Onko asioimistavoissa eroja esimerkiksi helsinkiläisten ja 
itäsuomalaisten välillä tai sen mukaan, minkä ikäinen asiakas on? 
Entä ovatko asioinnin rutiinit kahle vai pikemminkin resurssi, jota 
voi käyttää vaikkapa leikittelyyn? Miten kioskilla ilmaistaan 
kohteliaisuutta ja mitä kohteliaisuus lopulta on?

Kirja kuvaa asiointitilanteita kioskilla, mutta tarkasteltavat 
kielenkäytön ilmiöt ovat yleisiä myös muissa 
vuorovaikutustilanteissa. Teos palvelee kielestä ja 
vuorovaikutuksesta kiinnostuneita tutkijoita ja opiskelijoita, ja 
asiakaspalvelun ammattilaisille se antaa välineitä ymmärtää 
asiointilanteen rakentumista ja asiakkaan kohtaamista. Kaikki 
kioskilla asioivat löytävät siitä katkelmia suomalaisesta arjesta ja 
kulttuurista.

*****
ZACHARIAS TOPELIUS
Luonnonkirja
Ala-alkeiskouluin tarpeeksi
Zacharias Topelius kirjoitti rakastetun lukukirjansa herättämään 
pienessä lukijassa rakkauden tietoon ja tietämiseen. Pedagogisesti 
esikuvallinen teos etenee tarinoin, runoin, selityksin ja 
piirroskuvin ihmisen osasta Jumalan valtakunnassa eläinkuntaan, 
kasvikuntaan ja kivikuntaan sekä maan pinnanmuotoihin, veteen, ilmaan 
ja luonnonmullistuksiin. Lopuksi Topelius kuvaa yleisiä fyysisiä 
ilmiöitä, luonnon lainalaisuuksia ja maailmankaikkeuden rakennetta.

Teos ilmestyi suomeksi 1860 Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran 
kustantamana, ja se on yhä SKS:n painetuin ja myydyin teos. Teoksen 
esipuheen on kirjoittanut Allan Tiitta, ja niteessä on myös 
aikalaisarvostelujen valikoima.

*****
JOHANNA MäLKKI
Mitä etevin runoteos

Dante Alighierin Jumalaisen näytelmän vastaanotto suomalaisessa 
kirjallisuusinstituutiossa 1851-2000

Italialaisen runoilijan Dante Alighierin (1256–1321) vuonna 1321 
julkaistu runoelma Divina Commedia on kirjallisuushistorian 
maineikkaimpia teoksia. Tutkimuksessa tarkastelun kohteena ovat 
Commedian Suomessa julkaistut käännökset sekä niitä tai alkuteosta 
kommentoivat kirjoitukset. Danten teoksesta kirjoittaneiden 
suomalaisten kirjallisuusarvostelijoiden, tutkijoiden, kääntäjien, 
kirjailijoiden ja niin sanottujen tavallisten lukijoiden lukutavat ja 
tarkoitusperät vaihtelevat jyrkästi. Tulkintaketjuja tarkastelemalla 
paljastuvat institutionaalisen asemoinnin muutokset ja kriteerit, 
joilla Commediaan paneutuneet suomalaiset ovat teosta eri aikoina 
kääntäneet ja arvottaneet.

*****
C. A. GOTTLUND
Otava
eli suomalaisia huvituksia, III osa
Carl Axel Gottlund (1796–1875), särmikäs kulttuuripersoona ja 
fennomaani, haaveili kirjoittavansa kansallisen merkkiteoksen Savon 
murteen värittämällä suomellaan. Vaikka Otava eli suomalaisia 
huvituksia ei noussutkaan Kalevalan kaltaiseksi eepokseksi, siitä 
tuli uraauurtava ja kunnianhimoinen hanke aikana, jolloin suomen 
kelpaavuutta taiteen ja tieteen kieleksi epäiltiin.

Alun perin kahdessa osassa 1828–1832 ilmestynyt Otava sai 100- 
vuotisjuhlavuonnaan 1929 jatkokseen kolmannen osan, jonka Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seura kokosi julkaisemattomasta Otava-materiaalista. 
Teos sisältää muun muassa katsauksen Ruotsin ja Norjan suomalaisten 
kieleen, satuja, elämäkertoja, luonnekuvauksia, etymologisia 
pohdintoja sekä taidetta.

Nyt ilmestyvä Otava III on näköispainos vuoden 1929 julkaisusta, 
jonka loppusanoissa valotetaan teoksen synty- ja kokoamisprosessia.
*****
HENRIKA TANDEFELT
Porvoo 1809
Juhlamenoja ja tanssiaisia

Aurinko paistoi Aleksanteri I:n saapuessa Porvooseen. Oli 27. 
maaliskuuta 1809, kirkonkellot soivat, kanuunanlaukaukset pauhasivat 
ja sotilasparaatit täyttivät kaupungin. Keisari saapui ratsain ja 
otettiin vastaan pappilantullin kunniaportilla. Seuraavana päivänä 
tuomiokirkossa hän tarkkaili suomalaisia alamaisiaan 
valtaistuinkorokkeelta ja he tarkkailivat häntä kiinnostuneena. 
Korokkeen kuusi askelmaa nostivat hänet kuin näyttämölle, ja hänen 
yllään kohosi valtaistuinkatos. Jumalanpalveluksen jälkeen juhlaväki 
siirtyi kulkueena Porvoon kymnaasiin, jossa maapäivät avattiin 
keisarin läsnä ollessa.
Porvoon maapäivät avattiin 28. maaliskuuta ja päätettiin 19. 
heinäkuuta 1809. Maapäivät koostuivat neljän säädyn neuvotteluista, 
mutta myös toinen toisiaan seuraavista juhlamenoista ja 
seremonioista. Säätykokouksessa juhlamenoilla oli erityisen tärkeä 
merkitys.
Teoksessa maapäiviä tarkastellaan juuri näiden juhlien, 
juhlallisuuksien, seremoniallisten muotojen kautta. Kirja seuraa 
maapäivien tapahtumia suunnitteluvaiheesta aina maapäivien 
päätöstilaisuuteen.

*****
Taiteilijoiden Kalevala
toimittanut: Ulla Piela

Kalevalaseuran tuottamassa ja SKS:n kustantamassa ainutlaatuisessa 
teoksessa Taiteilijoiden Kalevala kymmenen suomalaista 
kuvataiteilijaa ja kymmenen säveltäjää tulkitsee Kalevalan runoja 
kuvin ja sävelin. Kalevalan 160-vuotisjuhlan kunniaksi julkaistava 
teos on 2000-luvun juhla-Kalevala, jossa yhdistyvät upealla tavalla 
sana-, kuva- ja säveltaide. Teos on siten ainutlaatuinen sekä 
suomalaisen taiteen että Kalevalan kulttuurihistoriassa.

Mukana ovat kuvataiteilijat Martti Aiha, Juhana Blomstedt, Ulla 
Jokisalo, Kuutti Lavonen, Stiina Saaristo, Risto Suomi, Nanna Susi, 
Marjatta Tapiola, Katja Tukiainen ja Santeri Tuori.

Säveltäjistä ovat mukana Kimmo Hakola, Pekka Jalkanen, Olli 
Kortekangas, Einojuhani Rautavaara, Herman Rechberger, Aulis 
Sallinen, Jukka Tiensuu, Riikka Talvitie, Jovanka Trbojevic ja Lotta 
Wennäkoski.

Loistokkaasti toteutettu 816-sivuinen teos sisältää Kalevalan (1849) 
tekstin, taideteokset korkealaatuisina värikuvina sekä Santeri Tuorin 
videoteoksen DVD:llä. Kamariorkesteri Avanti! ja Uusi Helsinki - 
kvartetti esittävät sävellykset kahdella kirjaan sisältyvällä CD- 
levyllä. Teoksessa on myös taiteilijoiden esittelyt sekä heidän 
ajatuksiaan Kalevalan runoista ja työskentelyprosessista. 
Taiteilijoiden Kalevalan on toimittanut Kalevalaseuran 
toiminnanjohtaja Ulla Piela ja teoksen raikkaan ulkoasun on 
suunnitellut graafinen suunnittelija Anne Kaikkonen.

Teos perustuu Taiteilijoiden Kalevala 2009 -hankkeeseen, johon 
Kalevalaseura kutsui mukaan edellä mainitut kaksikymmentä 
taiteilijaa. Taiteilijoiden Kalevalan teokset – sävellykset, 
maalaukset ja videotaideteos – ovat esillä Ateneumin suuressa 
Kalevala-näyttelyssä 26.2.–9.8.2009.

*****
PIRKKO MUIKKU-WERNER
Tositarkoituksella
Näkökulmia kontakti-ilmoituksiin

Tutkimus selvittää kontakti-ilmoitusten tekstilajia. Millaisia 
nimimerkkejä suositaan? Miten ihmiset kuvailevat itseään ja millaisia 
täkyjä he käyttävät lukijan kiehtomiseksi? Entä millaisena näyttäytyy 
ilmoitusten ihanne-ihminen ja kuinka yhteiskunnalliset muutokset 
näkyvät teksteissä?

Teos tarkastelee Helsingin Sanomien ja Karjalaisen seuranhaku- 
ilmoituksista 50 vuoden ajalta. Tekstit houkuttavat kirjeenvaihtoon 
tai päiväkahville; luvassa on niin ystävyyttä kuin 
elämänkumppanuutta. Yhteistä on ikävä toisen luo.

Kirjassa vertaillaan myös koti- ja ulkomaisten lehtien 
seuranhakuilmoittelua. Kokemuksistaan pääsevät kertomaan myös 
ilmoittajat ja ilmoituksiin vastanneet.

*****

Touching Things

Ethnological Aspects of Modern Material Culture

Edited by Pirjo Korkiakangas, Tiina-Riitta Lappi & Heli Niskanen

Material culture is something we can touch and can be touched by. It 
is simultaneously concrete artefacts and expression of values 
produced and shared by humans. But what is modern material culture like?

Material culture has always played an essential role in ethnological 
studies. The object of ethnological study has been the culture 
itself, the life reflected in things and artefacts, and the beliefs 
that lie behind the material. But like the definitions of subjects 
and concepts, the very meaning of material culture in modern 
ethnology is manifold and therefore needs to be considered 
continuously and repeatedly anew. This book discusses material 
culture from various viewpoints, such as museums, everyday life and 
consuming. The focus is on modern things from honeymoon mementos to 
sweaters and summer cottages.
_________________
Ympärillämme olevat esineet eivät ole vain konkreettisia ja 
kosketeltavia kohteita, vaan myös osa identiteettiämme – esimerkiksi 
vaatteiden kautta rakennamme ja ilmaisemme itseämme. Teoksessa 
unkarilaiset ja suomalaiset etnologit luovat silmäyksiä aineellisen 
kulttuuriimme monimuotoisuuteen ja itsestäänselvyyksinä pidettyjen 
esineiden maailmaan. Ovatko tavaratalot esinenäyttelyjä museoiden 
tapaan? Onko museoissa vain vanhoja esineitä? Millaisia esineitä 
pyhiinvaeltajat tuovat kotiin matkaltaan? Millaiset esineet liittyvät 
yhteiskunnan marginaalissa elämiseen, niukkuuteen ja pärjäämiseen? 
Entä miten yltäkylläinen postmoderni kuluttaminen jäsentyy esineiden 
maailmassa?
*****

**********

*****

*****