[H-verkko] Arvosteltavaksi: Luottamus, sosiaalinen pääoma, historia

Tapio Onnela taonnela at utu.fi
To Tammi 22 10:37:19 EET 2009


Agricola - Suomen historiaverkko tarjoaa kirjoja arvosteltavaksi 
Agricolan kirja-arvostelujulkaisuun
Jos haluat saada kirjasta arvostelukappaleen, lähetä sähköpostia 
osoitteeseen: <agricolan.arvostelut at gmail.com>, jossa ilmoitat kirjan 
nimen ja kustantajan sekä aina myös postiosoitteesi (maaposti!). 
Tiedot toimitetaan kustantajalle, joka lähettää sinulle kirjan. 
Perustele lyhyesti miksi juuri sinä haluaisit arvostella kyseisen 
kirjan.

HUOMIO! Uusia arvostelukappaleita toimitetaan vain niille jotka ovat 
vanhat arvostelunsa kirjoittaneet. Kirjoista on kova kysyntä, jos et 
saa arvosteluasi kirjoitettua lähetä saamasi arvostelukappale 
Agricolan toimitukseen jotta sitä voitaisiin tarjota uudelleen 
arvosteltavaksi. Kirja-arvostelun voi julkaista lisäksi muussakin 
julkaisussa ja muualla julkaistun arvostelun voi julkaista myös 
Agricolassa.

Liitä valmis arvostelusi suoraan sitä varten tehtyyn lomakkeeseen 
Agricolan sivulle: http://agricola.utu.fi/nyt/arvos/ josta se 
lähetetään ensin Agricolan toimittajalle, joka tarkistaa ja julkaisee 
arvostelun. Arvostelu lähtee sen jälkeen H-verkko ja Kultut-listan 
tilaajille sähköpostina. Arvostelu tallentuu pysyvästi "Agricolan 
kirja-arvostelut" julkaisun sivulle: http://agricola.utu.fi/nyt/ 
arvos/. Älä postita arvosteluasi suoraan sähköpostilistoille vaan 
aina verkkolomakkeen kautta.

HUOMAA MUUTTUNUT SÄHKÖPOSTIOSOITE!
***
Jarkko Keskinen & Kari Teräs (toim.): Luottamus, sosiaalinen pääoma, 
historia. Historia Mirabilis 5. Turun Historiallinen yhdistys, 
Jyväskylä 2008, 298 sivua. ISBN 978-952-99637-4-4

Luottamus, sosiaalinen pääoma, historia” - teoksessa avataan 
nykykeskusteluun toisaalta teoreettinen ja toisaalta historiallinen 
perspektiivi. Nykyiset taloudelliset ongelmat eivät ole ilmaantuneet 
tyhjästä eikä luottamuksesta puhuta ensimmäistä kertaa liiketoiminnan 
yhteydessä. Kirjan keskiössä on sosiaalisen pääoman käsite, joka on 
noussut yhdeksi suosituimmista tieteellisistä kategorioista. Sen 
avulla pyritään ymmärtämään entistä syvällisemmin globaalin talouden 
dynamiikkaa ja yhteiskunnallisen muutoksen luonnetta. Käsite 
painottaa ihmisten välisten sosiaalisten suhteiden merkitystä ja 
kiinnittää huomion siihen, miten ei-taloudelliset tekijät voivat 
toimia vallan ja muutoksen lähteinä.

Sosiaalisesta pääomasta käydään keskustelua useilla eri 
tieteenaloilla. Julkaistavassa kirjassa historiantutkijat 
osallistuvat keskusteluun analysoimalla luottamuksen, sosiaalisen 
pääoman ja maineen merkitystä pitkällä aikavälillä muutoksen 
näkökulmasta. He osoittavat, että sosiaalisen pääoman lähteet, muodot 
ja seuraukset ovat vaihdelleet eri aikoina.

Kirjan artikkeleissa tehdään näkyväksi luottamuksen ja sosiaalisen 
pääoman osuutta pankkitoiminnassa, liiketoiminnan ja kauppasuhteiden 
historiassa, kartellien toimintakäytännöissä, naisyrittäjien ja 
yksityiskoulujen johtajattarien arjessa, teknologisten innovaatioiden 
tuottamisessa ja kiertävien kulkurien nimittelykäytännöissä.

Sosiaalinen taloudessa
* Philip Scranton: Luottamus ja epävarmuus. Verkostot ja innovaatiot 
kylmän sodan Yhdysvalloissa
* Päivi Vaahterikko-Mejía: Aineettomien tekijöiden merkitys Suomen ja 
Chilen välisessä kaupankäynnissä
* Martti Vihanto: Tunteiden ja sosiaalisen pääoman murtautuminen 
taloustieteeseen
Sukupuolittunut pääoma
* Kirsi Vainio-Korhonen: Sosiaaliset suhteet, sukupuoli ja 
suomalaiset naisyrittäjät autonomian ajan lopun Suomessa
* Marjatta Rahikainen: Aineeton pääoma kilpailukeinona. 
Yksityiskoulujen johtajattarien toiminta uusien oppilaiden 
hankkimiseksi 1900-luvun vaihteen Helsingissä
Verkostot ja luottamus
* Jari Ojala - Vilma Luoma-aho: Sidosryhmäsuhteet liiketoiminnan 
sosiaalisena pääomana merkantilismista globaalitalouteen
* Jarkko Keskinen: Luotto, luottamus ja maine – 1800-luvun 
liiketoiminnan kulmakivet
* Antti Häkkinen: Kiertävät kulkijat, nimittelykäytännöt ja 
sosiaalinen pääoma
Kilpailu ja yhteistyö
* Mika Kallioinen: Kestävän kartellin ihme. Suomen puuvillatehtaat 
1900-luvun alussa
* Torbjörn Lundqvist: Sosiaalinen pääoma ja kartellisoituminen 
Ruotsin panimoteollisuudessa
* Kari Teräs: Kilpailu, yhteistyö ja luottamus elinkeinoelämän 
puhunnassa säännöstelytalouden aikana 1939–1949