[H-verkko] CFP: Varhaismodernia rakkautta =?UNKNOWN?Q?k=E4sittelev=E4?= artikkelikokoelma

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Pe Tammi 16 13:30:16 EET 2009


Agricolan Artikkelipyyntötietokantaan
( http://agricola.utu.fi/nyt/pyynnot/ )
on tullut seuraava ilmoitus:

Varhaismodernia rakkautta käsittelevä artikkelikokoelma

ARTIKKELIPYYNTÖ

Pyydämme artikkeliehdotuksia varhaismodernia rakkautta käsittelevään
artikkelikokoelmaan. 

Menneisyyden emootiot eivät ole suomalaisessa historiantutkimuksessa
olleet keskeisenä kiinnostuksen kohteena. Samalla niiden vaikutus
ihmisten toimintaan ja valintoihin on jäänyt sivuun.
Artikkelikokoelmamme päämääränä on tuoda esiin varhaismoderni ihminen
tuntevana yksilönä.  

Artikkeliehdotukset voivat käsitellä rakkautta emootiona,
kulttuurisena ilmentymänä, sosiaalisena käytäntönä tai ideologisella
tasolla. Tekstit voivat olla teoreettis-käsitteellisiä tarkasteluja
tai tapaustutkimuksia ja näkökulma voi vaihdella kuninkaallisista
rahvaaseen, maallisesta hengelliseen tai sopimattomasta sopivaan
rakkauteen. Toivomme tarkastelun kuitenkin painottuvan käytännön
elämän tasolle.

Artikkelikokoelman toimittavat FM Hanna Kietäväinen-Sirén ja FM Emmi
Tittonen Jyväskylän yliopiston Historian ja etnologian laitokselta.
Kokoelma julkaistaan vertaisarvioidussa sarjassa. Kirjoittajat
valitaan abstraktien perusteella. Yhden liuskan mittaiset abstraktit
toivomme lähetettävän 1.4.2009 mennessä sähköpostin liitetiedostona
osoitteeseen hanna.kietavainen-siren at jyu.fi tai emmi.tittonen at jyu.fi.
Abstraktissa tulee kuvata artikkelin aihe, lähdeaineisto sekä
lähestymistapa. Varsinaisten artikkelien pituus
kirjallisuusluetteloineen on 20-24 liuskaa. Artikkeleiden tulee olla
toimittajilla 31.12.2009 mennessä. Lisätietoja antaa Hanna
Kietäväinen-Sirén.

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Hanna Kietäväinen-Sirén
<hanna.kietavainen-siren at jyu.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 02.04.2009
Lisätietoja WWW-osoitteesta: