[H-verkko] Arvosteltavaksi: Gaudeamuksen syksyn 2009 kirjoja

Tapio Onnela taonnela at utu.fi
Mon Elo 31 23:02:42 EEST 2009


Agricola - Suomen historiaverkko tarjoaa kirjoja arvosteltavaksi  
Agricolan kirja-arvostelujulkaisuun (ISSN 1796-704X)

Jos haluat saada kirjasta arvostelukappaleen, lähetä sähköpostia  
osoitteeseen: <agricolan.arvostelut at gmail.com>, jossa ilmoitat 
kirjan nimen ja kustantajan sekä aina myös postiosoitteesi 
(maaposti!). Tiedot toimitetaan kustantajalle, joka lähettää sinulle 
kirjan. Perustele lyhyesti miksi juuri sinä haluaisit arvostella 
kyseisen kirjan.

HUOMIO! Uusia arvostelukappaleita toimitetaan vain niille jotka ovat  
vanhat arvostelunsa kirjoittaneet. Kirjoista on kova kysyntä, jos et  
saa arvosteluasi kirjoitettua lähetä saamasi arvostelukappale  
Agricolan toimitukseen jotta sitä voitaisiin tarjota uudelleen  
arvosteltavaksi. Kirja-arvostelun voi julkaista lisäksi muussakin  
julkaisussa ja muualla julkaistun arvostelun voi julkaista myös  
Agricolassa.

Liitä valmis arvostelusi suoraan sitä varten tehtyyn lomakkeeseen  
Agricolan sivulle: http://agricola.utu.fi/julkaisut/kirja- 
arvostelut/ josta se lähetetään ensin Agricolan toimittajalle, joka 
tarkistaa ja julkaisee arvostelun. Arvostelu lähtee sen jälkeen H- 
verkko ja Kultut- listan tilaajille sähköpostina. Arvostelu tallentuu 
"Agricolan kirja- arvostelut" julkaisun sivulle: http:// 
agricola.utu.fi/julkaisut/kirja- arvostelut/.

HUOMAA MUUTTUNUT SÄHKÖPOSTIOSOITE!
***
Saarikoski Petri, Suominen Jaakko, Turtiainen Riikka, Östman Sari
FUNETista Facebookiin

Monisärmäinen ja kerrostunut tietoverkko on itsestään selvä osa 
useimman suomalaisen jokapäiväistä elämää, elämyksiä, työtä ja vapaa- 
ajan viettoa. Siitä puhutaan ja siellä puhutaan. Internetistä on 
tullut netti, se on omaksuttu kulttuurisesti.

Ihmiset, yhteisöt ja teknologiat ovat tämän monisäikeisen prosessin 
aikana muuttuneet. Tietokonelaitteiden ja ohjelmistojen lisäksi 
muutokset ovat kohdistuneet lainsäädäntöön, toimintatapoihin ja 
arvoihin. On syntynyt uusia sanoja, käsitteitä ja kokonaisia 
kielenkäytön tapoja, ja tutut sanat, kuten surffaaminen, ovat saaneet 
uusia vertauskuvallisia merkityksiä. Muutokset ja muokkautumiset 
jatkuvat edelleen; netti joustaa ja paljastaa mutta se myös rajoittaa 
ja piilottaa.

Tietoteknistyneen Suomen nykyhistoriaa kartoittavan teoksen 
kirjoittajat ovat Turun yliopistossa työskenteleviä digitaalisen 
kulttuurin tutkijoita.

***
Saastamoinen Ari :
Afrikan loistavat kaupungit: elämä roomalaisajan Pohjois-Afrikassa

Roomalaisen Afrikan synty on tuttua kouluhistorioista: Hannibal 
norsuineen, pitkällinen sota Italiassa, Karthagon valloitus ja 
täydellinen tuho. Mutta mitä Afrikassa tapahtui sen jälkeen, kun 
siitä oli tullut Rooman provinssi?

Afrikka oli vuosisatoja Rooman valtakunnan ydinaluetta. Siellä 
tuotettiin valtavasti viljaa, oliiviöljyä ja keramiikkaa. 
Taloudellinen vauraus mahdollisti yhteiskunnallisen ja kulttuurisen 
menestyksen; Afrikasta oli kotoisin muiden muassa ensimmäinen 
latinankielisen romaanin luoja Apuleius, ja juuri Afrikassa syntyi 
länsimainen kristillinen kirjallisuus.

Roomalaisen Afrikan yhteiskuntaa kuvataan tässä teoksessa 
silminnäkijöiden arkisten kertomusten kautta. Mitä tapahtui 
karkuriorjalle, joka kohtasi leijonan amfiteatterissa? Miten varakas 
Pudentilla vältti pakkoavioliiton? Miten lahjakas insinööri Nonius 
Datus rakennutti vesijohdon Saldaehen? Miksi nuori Augustinus näpisti 
naapurinsa päärynöitä? Millaisen puheen keisari Hadrianus piti 
Afrikan sotajoukoille? Miksi Scilliumin kristityt teloitettiin? 
Millaisia ohjeita Magon antoi maanviljelijöille? Kuka varasti 
Karthagon hopeasepiltä?

Teos tarjoaa monipuolisen valikoima kirjeitä, runoja, puheita, 
piirtokirjoituksia, esseitä, romaankatkelmia, seinäkirjoituksia, 
mosaiikkeja, mainoksia - kaikki suoraan latinasta tai kreikasta 
käännettyinä.

Teos on ensimmäinen suomenkielinen yleisesitys roomalaisesta 
provinssiyhteiskunnasta ja roomalaisen Afrikan historiasta. Se avaa 
suomenkieliselle lukijalle täysin uuden näkökulman niin Afrikkaan 
kuin antiikin aikaankin.
****
Haldon John
Bysantin historia

Bysantti oli yksi maailmanhistorian laajimmista ja pisimpään 
säilyneistä imperiumeista, jonka valtakausi kesti yhdeksän vuosisataa 
ja joka ulottui kolmeen maanosaan. Bysantin perusta syntyi, kun 
Rooman valtakunta hajosi 500-luvulla ja Konstantinnopolista tuli uusi 
Rooma, joka kukoisti Euroopan ja Aasian rajalla. Alusta alkaen 
Bysantti joutui kamppailemaan vastustajiensakanssa. Idässä olivat 
persialaiset, arabit ja turkkilaiset, pohjoisessa slaavit ja 
bulgaarit sekä lännessä saraseenit ja normannit.

Bysantin historia on värikäs kuvaus imperiumista, joka kesti 
vuosisatoja islamilaisen maailman paineita ja välitti antiikin 
kirjallisen ja kielellisen perinteen eteenpäin. Teos seuraa Bysantin 
menestystä ja takaiskuja, jotka päättyivät valtakunnan kukistumiseen 
vuonna 1453.

Teos on ensimmäinen suomenkielinen kokonaisesitys Bysantin tuhannen 
vuoden valtakunnasta.

***
Reiners Ilona (toimittaja), Seppä Anita (toimittaja), Vuorinen Jyri 
(toimittaja)

Estetiikan klassikot I on ensimmäinen suomenkielinen estetiikan 
tekstikokoelma, joka kokoaa yksiin kansiin kauneutta, esteettistä 
arvoa ja taidetta koskevia kirjoituksia. Teos esittelee tärkeimmät 
estetiikan kiistanaiheet ja ristivalottaa filosofisen estetiikan 
ongelmia ¿ esimerkiksi kauneuden määritelmää sekä kysymystä taiteen 
ja todellisuuden suhteesta, jonka eri ajattelijat ja koulukunnat 
ymmärtävät hyvinkin eri tavoin.

Estetiikan klassikot sisältää klassiset tekstit antiikin, keskiajan, 
renessanssin, valistuksen, romantiikan sekä varhaismodernin ajalta. 
Aikakausien jaksot alkavat suomalaisten asiantuntijoiden laatimilla 
esittelyillä, jotka suhteuttavat tekstit kulloiseenkin aikakauteen.

Mukana ovat seuraavat kirjoittajat: Homeros, Platon, Aristoteles, 
Horatius, Pseudo-Longinos, Plotinos, Raamattu, Quintus Septimius 
Florens Tertullianus, Aurelius Augustinus, Aurelius Augustinus, 
Johannes Damaskolainen, Bonaventura, Tuomas Akvinolainen, Tuomas 
Akvinolainen, Leon Battista Alberti, Giorgio Vasari, Marsilio Ficino, 
Michel de Montaigne, Jussi Kotkavirta, Alexander Gottlieb Baumgarten, 
Alexander Gottlieb Baumgarten, Johann Joachim Winckelmann, Denis 
Diderot, Jean-Jacques Rousseau, Friedrich Schiller, Friedrich 
Schelling, Friedrich Schlegel, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Georg 
Wilhelm Friedrich Hegel, Johan Wolfgang von Goethe, Jean le Rond 
d¿Alembert, Charles Batteux, Archibald Alison, Thomas Reid, Mary 
Wollstonecraft, Edmund Burke, David Hume, Immanuel Kant, Olindes 
Rodrigues, Théophile Gautier, Karl Marx ja Friedrich Engels, John 
Ruskin, Hippolyte Taine, Émile Zola, Charles Baudelaire, Oscar Wilde, 
Stéphane Mallarmé, Bernard Bosanquet, Friedrich Nietzsche ja Leo 
Tolstoi.
****
Leibniz G.W.
Filosofisia tutkielmia

Gottfried Wilhem Leibniz (1646-1716) oli filosofian rationalistisen 
perinteen huipentaja ja äärimmäisen tuottelias universaalioppinut. 
Hänen omat tieteelliset aloitteensa, keskeneräisetkin, olivat usein 
paljon aikaansa edellä. Filosofisia tutkielmia sisältää Leibnizin 
tärkeimmät metafyysiset teokset ja lisäksi varsin laajan valikoiman 
lyhyitä kirjoituksia monilta hänen filosofiansa aloilta: logiikkaa, 
kieliteoriaa, tieto-oppia, etiikkaa, oikeusfilosofiaa, dynamiikkaa, 
matematiikkaa, politiikkaa ja uskontunnustusten sovittamista. [<- 
KOM: ??? Eri uskontokuntien uskontunnustusten sovittamista yhteen? 
Vai mitä tarkoitetaan] Tutkielman lisäksi mukana on osia 
kirjeenvaihdosta Antoine Arnauldin kanssa ja koko kuuluisa 
kirjeenvaihto Samuel Clarken kanssa.
****
Kaisto Jani, Pyykkönen Miikka
Hallintavalta

Kun puhutaan hallinnasta yhteiskunnallistuneena vallankäytön muotona, 
sillä tarkoitetaan järjestelmällisiä pyrkimyksiä muovata yksilöiden, 
yhteisöjen ja väestöjen toimintaa ja toiminnan mahdollisuuksia. 
Hallintavalta johdattaa lukijansa hallinnan kysymyksenasetteluihin: 
Miten sosiaalinen, poliittinen ja taloudellinen kietoutuvat 
yhteiskunnalliseksi hallinnaksi? Millaisin käsittein hallintaa tulee 
tutkia? Millaista asiantuntijatietoa hallinta edellyttää ja tuottaa? 
Millaisten kansainvälisten kytkentöjen varassa hallinta tapahtuu? 
Millaisia yksilöitä hallinta kohteistaan muovaa?

Hallintavalta on tärkeää ja ajankohtaista luettavaa 
yhteiskuntatieteiden tutkijoille, sosiaalialan ammattilaisille, 
järjestöaktiiveille, talouselämän ja kansainvälisen politiikan 
toimijoille sekä kaikille vallan, hallinnan ja politiikan 
kysymyksistä kiinnostuneille. Erityisesti se soveltuu oppikirjaksi 
yliopistoissa ja sosiaalialan ammattikorkeakouluissa.

Sitaatti: "Hallinta on laskelmoitua ja johdonmukaista toimintaa, joka 
tähtää yksilöiden, yhteisöjen ja kokonaisten populaatioiden 
ohjaamiseen kulloinkin tärkeiksi ymmärrettyjen päämäärien kehyksessä. 
Ollakseen tehokasta hallinnan on oltava yksilöivää ja yksilöllistä: 
yksilöt on ohjattava ymmärtämään itsensä esimerkiksi kansalaisina, 
kuluttajina, työläisinä ja opiskelijoina, joista jokaisella on omat 
henkilökohtaiset vastuunsa kannettavanaan. Tukemalla ja ohjaamalla 
yksilöiden aktiivisuutta ja luovuutta vahvistetaan samalla 
sosiaalisen kokonaisuuden prosessien toimintaa, esimerkiksi 
kansalaisyhteiskunnan elinvoimaisuutta tai talouden tuottavuutta."
***
Sepänmaa Yrjö (toimittaja), Kainulainen Pauliina (toimittaja)
Ihmisten eläinkirja

Ihmisen ja eläimen suhde kulttuurissamme on muuttunut: ruoan 
massatuotanto on saanut ihmiset vieraantumaan tuotantoeläimistä 
samalla kuin lemmikkejä on alettu tarkastella perheenjäseninä. 
Luonnonvaraisia eläimiä kyllä suojellaan, mutta rakennettu ympäristö 
ajaa niiden elintilan yhä ahtaammalle.

Teos tarjoaa ihmistieteellisen eläintutkimuksen - humanistien, 
teologien ja yhteiskuntatieteilijöiden sekä taiteilijoiden - 
perusteltuja näkemyksiä tilanteesta. Niissä painottuvat erityisesti 
eettinen pohdinta ja arvonäkökulma. Tuoreet puheenvuorot antavat 
lukijalle virikkeitä ja aineksia omaan kannanmuodostukseen ja ideoita 
toimintaan.

Teoksessa pohditaan muun muassa eläin- ja luonnonsuojelua, koti- ja 
lemmikkieläinten jalostusta ja hoitoa, suhdetta eläimiin eri 
uskonnoissa ja eläimiä suomalaisessa kulttuurissa ja taiteessa. Teos 
sopii oppikirjaksi yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen 
ympäristöaloille mutta se toimii myös yleisen kulttuurikeskustelun 
virittäjänä.

****
Bruun Otto, Eskelinen Teppo, Kauppinen Ilkka, Kuusela Hanna
Immateriaalinen talous

2000-luvun länsimaisissa kulttuureissa kaupattava tavara on yhä 
useammin tietoa, kulttuuria, keksintöjä ja tutkimustuloksia. Puhutaan 
immateriaalitaloudesta, johon sisältyvä puhe esimerkiksi luovasta 
taloudesta, yksilöllisyydestä ja luonnon pelastavasta talouden 
aineettomasta käänteestä houkuttelee ajattelemaan, että talous on 
muuttunut ihmisystävälliseksi - joustavaksi, luovaksi ja mukavaksi. 
Teoksessa poraudutaan tällaisen puheen taakse. Siinä tarkastellaan 
immateriaalitalouden ja siihen liittyvien ilmiöiden taustoja.

Kirjassa tutkitaan, kuinka aineettomasta taloudesta puhutaan sekä 
kansallisesti että globaalisti ja mitä eri puhetavat tarkoittavat. 
Lisäksi pohditaan, onko immateriaalitaloudessa sittenkään kyse 
uudesta ilmiöstä ja onko immateriaalitalous todella aineetonta. 
Samalla mietitään, kuinka immateriaalitalouden politiikkaan voisi 
suhtautua sekä yksityisessä että julkisessa elämässä.
****
Eldridge Richard
Johdatus taiteenfilosofiaan

Teoksessaan Johdatus taiteenfilosofiaan Richard Eldridge luo selkeän 
ja tiiviin katsauksen taiteen luonnetta ja merkitystä koskeviin 
filosofisiin teorioihin. Hän käsittelee taideteosten esittävyyttä, 
ilmaisua ja muotoa ja kytkee tarkastelunsa klassiseen ja nykyiseen 
filosofiaan sekä kirjallisuusteoriaan ja taidekritiikkiin. Eldridge 
pohtii konkreettisten esimerkkien avulla kauneutta, alkuperäisyyttä, 
mielikuvitusta ja jäljittelyä, taiteen vaikutusta tunteisiimme sekä 
kiistoja taideteosten ansioista. Hän perustelee, miksi joillain 
taideteoksilla voi olla pysyvää tiedollista, moraalista ja 
yhteiskunnallista mielenkiintoa. Johdatus taiteenfilosofiaan on 
helposti lähestyttävä ja korvaamaton opas opiskelijoille ja muillekin 
lukijoille, jotka ovat kiinnostuneita ajattelun ja taiteen välisistä 
suhteista.

Richard Eldridge on filosofian professori Swarthmore Collegessa, 
Pennsylvaniassa. Hän on julkaissut muun muassa teokset Beyond 
Representation: Philosophy and Poetic Imagination (1996), The 
Persistence of Romanticism (2001), Stanley Cavell (2003) ja 
Literature, Life, and Modernity (2008)
***

Väliverronen Esa (toimittaja)
Journalismi murroksessa

Journalismi on 2000-luvun alussa suuressa murroksessa, monien 
mielestä jopa kriisissä. Sanomalehtien levikit laskevat, 
televisiokanavien yleisöt pirstoutuvat ja internet haastaa 
perinteisiä uutismedioita. Myös käsitykset hyvästä journalismista ja 
toimittajien ammatti-identiteetistä ovat liikkeessä.

Journalismi murroksessa on läpileikkaus tämän päivän journalismista 
Suomessa ja maailmalla. Se arvioi monipuolisesti ja kriittisesti 
journalismin kehityssuuntia, kuten kaupallistumista ja 
konsernijournalismia, digitalisoitumista ja internetiä, 
journalistisen työn ja ammattikuvan muutoksia sekä erilaisia 
journalismin kehityshankkeita. Lisäksi esillä ovat muun muassa 
suomalaisen politiikan journalismin pitkä linja ja ajankohtaiset 
skandaalit, koulusurmat ja muut inhimilliset katastrofit sekä 
rikosuutiset.

Teos on kaivattu oppikirja ja ajankohtainen puheenvuoro journalismin 
muutoksista ja kipupisteistä. Kirjoittajat ovat suomalaisia 
viestinnän tutkimuksen asiantuntijoita.
****

Ikonen Teemu
1700-luvun eurooppalaisen kirjallisuuden ensyklopedia

Mistä alkoi romaanin voittokulku? Miten kirjoittamisesta tuli 
ammatti? Mistä Jean-Jacques Rousseau oikein kimpaantui? Mitä yhteistä 
on filosofialla ja pornolla? Mitä Jane Austen osasi paremmin kuin 
kukaan muu? Missä mielessä mekin olemme 1700-lukulaisia? Näihin ja 
moniin muihin kysymyksiin vastaa 1700-luvun kirjallisuus. 
Ensyklopedinen sanakirja, ensimmäinen suomenkielinen yleisesitys 1700- 
luvun kirjallisuudesta. Se esittelee englantilaisen, ranskalaisen ja 
saksalaisen kirjallisuuden keskeisiä kirjailijoita, teoksia, 
kirjallisen elämän suuntauksia ja tapahtumia sekä niiden 
ymmärtämiseksi tärkeitä eurooppalaisen ajattelun suuntauksia 1600- 
luvun lopusta 1820-luvulle.

Teos koostuu aakkosellisesti jäsennetyistä hakusanoista, joita 
täydentää joukko pienoisesseitä. Esseet kokoavat 
kirjallisuudenhistorian kannalta merkittävien vuosien tapahtumia, 
tuovat esille unohdettuja mutta tärkeitä teoksia ja uusia näkökulmia 
tuttuihin klassikoihin, suuria linjoja halki vuosisadan sekä 
keskeisiä teemoja nykyisessä 1700-lukututkimuksessa. Ristiviitteet 
auttavat lukijaa hahmottamaan juonellisia jatkumoita vuosisadalla, 
joka tulvi uusia ajattelun ja kirjallisuuden suuntauksia. Teoksen 
hakusanoihin kuuluvat muiden muassa Autio saari, Esiromantiikka, 
Filosofinen kertomus, Itämaat, Kielletyt kirjat, Libertinismi, 
Porvarillinen romaani, Uusgotiikka, Vallankumous, Villilapset.

1700-luvun kirjallisuus. Ensyklopedinen sanakirja soveltuu 
erinomaisesti kirjallisuudenhistorian opiskelijoille, tutkijoille ja 
muille modernin kirjallisuuden esihistoriasta kiinnostuneille.

***
Lindell Ismo
Sähkön pitkä historia

Sähkön pitkä historia käsittelee sähkön ja magnetismin käsitteiden 
kehittymistä ja niiden soveltamista kolmen vuosituhannen 
aikajänteellä osana kulttuurin historiaa. Siinä seurataan käsitteiden 
muodostumista teorian ja kokeiden vuoropuhelun kautta. Tämän ohella 
tarkastellaan sähkön soveltamista eri tekniikan aloilla, jolloin 
nähdään, miten sähkö korvaa aikaisemmat menetelmät tiedonsiirron, 
valaistuksen ja voimankäytön alalla. Kirja on tarkoitettu kaikille 
tieteen ja tekniikan historiasta kiinnostuneille.

"Toisin kuin ajalla, sähköllä on pitkä historia. Kehitys 
meripihkapalojen villakuituja vetävän voiman ihmettelystä 
kännykkäsukupolven multi-mediaviesteihin tai maapalloa peittävän 
sähkö-verkon energiaa pursuvaan sykkeeseen on kestänyt pitkälti 
kolmatta vuosituhatta. Tämä kirja on kuin ostoskori, johon on 
keräilty sähkön ja magnetismin historiasta kiinnostavilta ja 
tärkeiltä tuntuneita silmiin sattuneita yksityiskohtia. Koska kori 
täyttyi jo 1800-luvun lopulle ehdittäessä, sen jälkeisiä asioita on 
poimittu mukaan vain satunnaisesti. Kun kirjan ensimmäinen painos 
ilmestyi 1994 nimellä Sähkö-tekniikan historia, sen tarkoituksena oli 
lähinnä Teknillisen korkeakoulun sähkötekniikan opiskelijoiden 
inspiroiminen. Sen painos on ollut lopussa usean vuoden ajan. Koska 
kirja levisi odotettua laajemmalle, tässä uudessa versiossa on otettu 
paremmin huomioon se, että lukijoilla ei ole välttämättä 
opiskelijoiden perustietoja."

***
Foucault Michel
Sanat ja asiat

Sanat ja asiat oli Michel Foucault'n läpimurto ranskalaiseen 
filosofiaan. Hän tutkii teoksessaan ihmistieteiden arkeologiaa. 
Millaisista ajattelutavoista modernin ajan ihmistieteet ovat 
syntyneet, ja mistä niiden käsitteet ja kysymyksenasettelut ovat 
peräisin? Foucault'n mukaan kullakin ajalla on sille ominainen tiedon 
syvärakenne: renessanssin aikana tieto jäsentyy erilaisten 
samankaltaisuuksien mukaan, klassisella ajalla järjestyksen 
periaatteena ovat representaation erilaiset muodot ja modernin ajan 
kynnyksellä järjestyksen periaatteeksi tulee asioiden 
historiallisuus. Foucault esittää, että modernit ihmistieteet 
perustuvat käsitykselle, jonka mukaan ihminen on kaiken tiedon 
perusta ja samalla sekä tietonsa objekti että sen subjekti.

Foucault on olennaisesti muuttanut käsityksiämme ajattelusta ja sen 
tutkimisesta. Sanat ja asiat on teos, johon kannattaa perehtyä, jos 
haluaa ymmärtää nykyistä filosofista keskustelua.
****

Hanna Kuusela & Otto Bruun (toim.)
Euroopasta ei mitään uutta? Kansalaiset Euroopan unionia etsimässä.

EU ei tunnu kiinnostavan ketään. Se on kansalaisilleen etäinen ja 
byrokraattinen. Poliittinen keskustelu unionista on vähäistä, kun 
vaihtoehtoja ei ole. On oltava joko Euroopan puolella tai sitä 
vastaan. Samalla kriittinen pohdinta jää usein populismin varjoon. 
Euroopasta ei mitään uutta vastaa tähän apatiaan. Kirjassa etsitään 
eurooppalaisen kansalaisyhteiskunnan ääntä ja pohditaan avoimesti, 
onko EU olemassaolonsa ja oikeutuksensa arvoinen. Mitä sanovat ilman 
lupaa tänne tulleet siirtolaiset tai vaaliuurnat hylänneet 
kansalaiset? Kuka hyötyy EU:n talouskasvusta, ja millainen on EU:n 
vastuu maailmassa? Millaisia ovat unionin saavutukset, ja millaiselta 
näyttää tulevaisuus?
****
Arto Laitinen
Itseään tulkitseva eläin. Charles Taylor ja filosofinen ihmistutkimus.

Ihminen on itselleen arvoitus, johon ei ole yhtä oikeaa vastausta. 
Vastauksesta kuitenkin riippuu, millainen ihmisestä tulee. Hän voi 
toteuttaa omimpia mahdollisuuksiaan tai jäädä rajallisten näkökulmien 
vangiksi. Kanadalainen yhteiskuntafilosofi Charles Taylor (1931-) on 
ollut erilaisten yksipuolisten näkökulmien väsymätön kriitikko. Tämä 
kirja esittelee Taylorin oman "itsetulkinnallisen" ihmiskäsityksen 
keskeisiä oletuksia. Siinä keskeisiä ovat muun muassa etiikka ja 
elämän arvot, itseymmärrys ja vastuu itsestä sekä yhteisöllisyys ja 
kulttuurierojen tunnustaminen.

***
Katja Yesilova
Ydinperheen politiikka

Mikä on perhe? Miten ja miksi hyvin yksityiseksi ymmärretty 
elämänpiiri on myös monien julkisten toimien kohde? Äidin, isän ja 
lapsen muodostama ydinperhe on 1950-luvulta pitäen synnytetty 
väistämättömyytenä. 2000-luvulla perheet moninaistuvat ja hajoavat 
muodostaen uudenlaisia perheenä elämisen tapoja, mutta samalla 
ydinperhettä pidetään ihmisenä olemisen ehtona ja ainoana oikeana 
perhemallina. Ydinperhesuhteiden purkautuminen näyttäytyy uhkana niin 
yksilöiden hyvinvoinnille kuin yhteiskunnan olemassaolollekin.

***
Juha Manninen & Risto Vilkko (toim.)
Ajattelun välineet ja maailmat. Kirjoituksia Jaakko Hintikan 
filosofiasta

Jaakko Hintikka (s. 1929) on aikamme johtavia tutkijoita logiikan 
alalla. Hänen tuotantonsa ulottuu myös tieto-oppiin, 
tieteenfilosofiaan, estetiikkaan, kielifilosofiaan, filosofian 
historiaan ja filosofian nykysuuntauksiin. Filosofin työssään 
Hintikka ei ole tyytynyt vain kyseenalaistamaan aikaisempia 
ratkaisuja, vaan hän on tarjonnut tilalle omaperäisiä, syvemmälle 
meneviä ehdotuksiaan. Tunnustukseksi poikkeuksellisen monipuolisesta 
ja raja-aitoja kaataneesta urastaan hän on saanut filosofien Nobel- 
palkinnoksi nimitetyn niteen sarjaan Library of Living Philosophers. 
Ajattelun välineet ja maailmat johdattaa suomenkielisen lukijan 
Hintikan ajatteluun. Se tarjoaa edustavan valikoiman kirjoituksia, 
joissa tarkastellaan Hintikan filosofian teemoja eri vuosikymmeniltä 
ja niiden jatkuvaa ajankohtaisuutta.
***
Petri Ylikoski & Tomi Kokkonen
Evoluutio ja ihmisluonto

Ihminen on evoluution tuote. Mitä se merkitsee? Mikä on 
evoluutioteorian paikka ihmistieteissä? Paljastaako se ihmisluonnon? 
Mikä oikeastaan on geenien suhde käyttäytymiseen? Entä kulttuurin 
suhde biologiaan? Tiedeyhteisöllä on näistä kysymyksistä monenlaisia 
näkemyksiä, ja ne herättävät myös julkisessa keskustelussa 
voimakkaita mielipiteitä. Evoluutio ja ihmisluonto tarjoaa 
tieteenfilosofisia välineitä ymmärtää evoluutioteoriaa ja sen 
sovelluksia ihmistieteissä. Nämä välineet mahdollistavat 
evolutiivisen ihmistutkimuksen rakentavan ja kriittisen arvioinnin.
***
Reijo Kupiainen & Sara Sintonen
Medialukutaidot, osallisuus, mediakasvatus

Nykyistä mediakulttuuria kutsutaan osallisuuden kulttuuriksi, jossa 
ihmiset tuottavat ja jakavat omia kokemuksiaan ja mediakertomuksiaan 
muun muassa blogeina ja YouTubessa. Medialukutaidot, osallisuus, 
mediakasvatus esittelee digitaalisen tarinankerronnan menetelmän 
pedagogisena tapana, jolla pyritään osallistamaan ja valtauttamaan 
lapsia, nuoria ja aikuisia. Teos soveltuu kasvatus- ja viestintäalan 
opiskelijoiden, opettajien ja tutkijoiden sekä kaikkien käytännön 
mediakasvattajien käyttöön.

Pentti Määttänen
Toiminta ja kokemus. Pragmatistista terveen järjen filosofiaa

Toiminta ja kokemus tarkastelee tietoon ja tietoisuuteen liittyviä 
ongelmia filosofisen naturalismin pohjalta. Ihminen on evoluution 
tuottama luontokappale, ajassa ja paikassa liikkuva lihakimpale, 
kehityskelpoinen ja kehityskeskusteluja käyvä apina, joka on 
hankkinut kyvyn valmistaa ja käyttää työkaluja ja laitteita, ajatella 
symbolien avulla ja luoda monimutkaisia sosiaalisia rakenteita. Miten 
tämä on voinut tapahtua ja mihin se perustuu? Tähän on kyettävä 
vastaamaan turvautumatta luonnon ylä- ja ulkopuolelta tuleviin 
transsendentaalisiin seikkoihin, aineettomiin ajatusolioihin tai 
Herran enkeleihin. Kysymys on vaikea, eikä siihen tässäkään teoksessa 
saada varmaa vastausta. Siinä kuitenkin väitetään, että eräät 
ongelmat on asetettava toisin, jotta osaisi hakea ratkaisua oikeasta 
suunnasta.