[H-verkko] Arvosteltavaksi: Editan syksyn 2009 kirjoja

Tapio Onnela taonnela at utu.fi
Mon Elo 31 15:42:16 EEST 2009


Agricola - Suomen historiaverkko tarjoaa kirjoja arvosteltavaksi 
Agricolan kirja-arvostelujulkaisuun (ISSN 1796-704X)

Jos haluat saada kirjasta arvostelukappaleen, lähetä sähköpostia 
osoitteeseen: <agricolan.arvostelut at gmail.com>, jossa ilmoitat kirjan 
nimen ja kustantajan sekä aina myös postiosoitteesi (maaposti!). 
Tiedot toimitetaan kustantajalle, joka lähettää sinulle kirjan. 
Perustele lyhyesti miksi juuri sinä haluaisit arvostella kyseisen 
kirjan.

HUOMIO! Uusia arvostelukappaleita toimitetaan vain niille jotka ovat 
vanhat arvostelunsa kirjoittaneet. Kirjoista on kova kysyntä, jos et 
saa arvosteluasi kirjoitettua lähetä saamasi arvostelukappale 
Agricolan toimitukseen jotta sitä voitaisiin tarjota uudelleen 
arvosteltavaksi. Kirja-arvostelun voi julkaista lisäksi muussakin 
julkaisussa ja muualla julkaistun arvostelun voi julkaista myös 
Agricolassa.

Liitä valmis arvostelusi suoraan sitä varten tehtyyn lomakkeeseen 
Agricolan sivulle: http://agricola.utu.fi/julkaisut/kirja-arvostelut/ 
josta se lähetetään ensin Agricolan toimittajalle, joka tarkistaa ja 
julkaisee arvostelun. Arvostelu lähtee sen jälkeen H-verkko ja Kultut- 
listan tilaajille sähköpostina. Arvostelu tallentuu "Agricolan kirja- 
arvostelut" julkaisun sivulle: http://agricola.utu.fi/julkaisut/kirja- 
arvostelut/.

HUOMAA MUUTTUNUT SÄHKÖPOSTIOSOITE!

EDITA syksy 2009


***
Vihavainen Timo (toim.)
Saharov Andrei (toim.)
Tuntematon talvisota - Neuvostoliiton salaisen poliisin kansiot

Talvisota oli Neuvostoliiton johdolle odottamaton järkytys. Nopean 
poliisioperaation sijasta puna-armeija joutui sotaan, jossa sen 
voimat osoittautuivat aluksi riittämättömiksi.
Tässä kirjassa tarjotaan lukijalle ensi kertaa näköala kulissien 
taakse. Erittäin salaiset dokumentit, jotka oli aikoinaan tarkoitettu 
vain Stalinin ja hänen lähipiirinsä silmille, on nyt julkistettu 
Venäjän federaation turvallisuuspalvelun, FSB:n arkistosta. Niiden 
perusteella on mahdollista nähdä, millaisen informaation varassa 
Stalin joutui tekemään dramaattiset päätöksensä sodan aloittamisesta 
ja lopettamisesta. Nämä dokumentit käsittävät sekä 
ulkomaantiedustelun raportteja että kotimaisen mielipidetarkkailun 
raportteja ja muita "poliittisia" tiedotuksia.
Asiakirjat osoittavat Neuvostoliiton tiedustelupalvelun agenttien 
saaneen yllättävän paljon ja nopeasti tietoja sekä suomalaisten 
keskusteluista että liittoutuneiden interventiosuunnitelmista. Aivan 
uuden näköalan raportit avaavat neuvostokansalaisten mielipiteisiin. 
Niiden perusteella Stalin ja hänen lähipiirinsä saattoivat arvioida, 
missä määrin viralliseen propagandaan uskottiin ja ei uskottu.
Dokumenteista nousee esille sotilasjohdon kyvyttömyys ja 
rivisotilaiden tuskastuminen. Niissä paljastuvat myös erilaiset 
pulailmiöt, jotka sodan johdosta kasvoivat Leningradin alueella 
hälyttäviksi. Tämä teos antaa kokonaan uuden käsityksen siitä, miten 
talvisota koettiin Neuvostoliiton puolella.

***
Timo Soikkanen: Taistelu autonomiasta - perustuslait vai itsevaltius?

Olivatko suomalaiset Porvoossa 1809 todellinen osapuoli, vai aikoiko 
tsaari ylipäätään rajata valtaoikeuksiaan? Oliko kyse valtio- 
oikeudellisesta tapahtumasta vaiko privilegi-oiden vahvistamisesta?
Autonomian tutkimusta 1960-luvulta hallinnut ns. uusi 
tutkimussuuntaus antaa au-tonomialle aikaisempaa rajoitetumman 
merkityksen: autonomia on sisällöltään hallinnol-lista - säätyjen 
oikeuksilla, perustuslailla, lainsäädäntöjärjestyksellä ja keisarin 
vakuutuk-sella on siinä vain vähän sijaa. Suomalaiset eivät siis 
olleet Porvoossa "todellinen toinen osapuoli", keisari ei 
tarkoittanut lainkaan rajata omia valtaoikeuksiaan eikä yksinvaltiaa- 
na olisi voinutkaan. Tämän ajattelun poliittista lähtökohtaa voidaan 
luonnehtia itäiseksi ja bysanttilaiseksi.
Aiempi tulkinta korosti keisarin Porvoossa antamaa vakuutusta 
yksinvaltaa rajoit-tavana tekijänä tunnustaen kuitenkin keisarin 
ehdottoman suvereenisuuden ulko- ja puo-lustuspoliittisissa asioissa. 
Muissa lainsäädäntöasioissa keisari tarvitsi säätyjen suostu-muksen, 
eli Porvoossa oli tehty sopimus keisarin ja säätyjen välillä. 
Tulkinta perustui län-simaiseen ajatteluun ja sillä oli selvä yhteys 
Ruotsin 1700-luvun perustuslailliseen kehi-tykseen.
Tämän päivän yleisesitykset sisältävät uuden tutkimussuunnan voitosta 
huolimatta kahden paradigman jälkiä ja esittäjät yhdistävät niitä 
usein ristiriitaisella tavalla. Tässä kirjassa historiantutkijat 
avaavat autonomiaa monesta näkökulmasta, molempia suuntauk-sia 
valottaen.
Kirjan toimittaja professori Timo Soikkanen on toiminut Turun 
yliopiston poliitti-sen historian professorina vuodesta 1997. Hän on 
tutkinut sisä- ja ulkopolitiikan vuorovaikutusta ja kirjoittanut 
Suomen ulkoasiainhallinnon historian presidentti Kekkosen kaudella.
Muut kirjoittajat: Eero Auvinen, Louis Clerc, Mika Keränen, Juhani 
Mylly, Frank Nesemann, Aki Rasilainen, Jarmo Virmavirta, Mari Vares 
ja Vesa Vares

***
Martti Häikiö: NOKIA - matka maailman huipulle

Miten suomalaisesta Nokiasta tuli maailman johtava yritys suurella ja 
erittäin nopeasti uusiutuvalla toimialalla?
Nokia on keskeinen osa Suomen taloushistoriaa. Vuonna 1865 perustettu 
yritys on tuottanut ja kaupannut paperia ja energiaa. Se on tehnyt 
kalosseja, autonrenkaita, kaapeleita, televisioita, 
tieliikenneverkkoja ja matkapuhelimia. Monialaisuudesta luopuminen ja 
keskittyminen telekommunikaatioon nosti Nokian 1990-luvulla huikeaksi 
globaaliksi menestystarinaksi.
Nokian toimitusjohtajat - niin Björn Westerlund, Kari Kairamo kuin 
Jorma Ollilakin - ovat olleet merkittäviä suomalaisen 
talouspolitiikan vaikuttajia julkisuudessa ja julkisuuden takana.
Häikiö on kuvannut Nokian kasvuhistorian 2001 ilmestyneessä, 
kolmiosaisessa Nokian historiassa. Hän jatkaa nyt kuvausta tähän 
päivään saakka. Kirja kertoo tiiviisti Nokian tarinan, sen 
keskeisimmät henkilöt ja vaiheet, kuvaa 2000-luvun johdon 
henkilövaihdoksia, kansainvälisen kilpailun kiristymistä ja mittavan 
tutkimus- ja kehittämistyön menestystä. Kiinnostavaa uutta on 
esimerkiksi Nokian selviytyminen kansainvälisessä finanssikriisissä 
ja yrityksen Amerikan valloituksen arviointi.
Martti Häikiö on päätoiminen historiantutkija. Hän on kirjoittanut 
useita yrityshistorioita, sekä monia teoksia kansainvälisen 
politiikan ja Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan historiasta. 
Valtiotieteen tohtori Martti Häikiö on toiminut Helsingin yliopiston 
poliittisen historian dosenttina vuodesta 1978. Häikiö on 
kirjoittanut Nokia Oyj:n kolmiosaisen historian (2001), sekä kirjan 
Nokia: The Inside Story (2003), joka on käännetty useille kielille.

***
Leikola Juhani: Eino Suolahti - Isänmaan lääkäri

Eino Suolahti (1879-1951) vaikutti voimakastahtoisena 
itsenäisyysmiehenä monin tavoin Suomen kohtaloihin. Venäjän vallan 
kurimuksessa hän perusti itsenäisyysajatuksen levittämistä varten 
Uusi Päivä -lehden (myöh. Uusi Suomi). Sisällissodan Helsingissä 1918 
hän toimi valkoisten salaisissa tehtävissä auttaen kaupunkiin 
jääneitä senaattoreita, mukaan lukien Svinhufvud.
Viime sotien aikana Suolahti työskenteli puolustusvoimain 
ylilääkärinä ja järjesti persoonallisuutensa ja auktoriteettinsa 
voimalla lääkintähuollon esimerkillisellä tavalla. Hänen 
vaikutuksensa oli epävirallisesti vielä suurempi, sillä hän kuului 
ylipäällikön lähipiiriin.
Eino Suolahti ehti toimia myös Suomen valtiollisen poliisin 
ensimmäisenä päällikkönä ja oli yhdessä veljensä Hugon kanssa 
perustamassa Kansallista Kokoomusta. Lääkärikunnan johtohenkilöksi 
hän nousi Duodecimin ja Suomen Lääkäriliiton puheenjohtajana 1920- ja 
1930-luvuilla. Teoksessa esiintyy taipumattoman isänmaan miehen 
lisäksi monia merkittäviä aikalaisia Suomen historian käänteissä.
Kirjan tekijä Juhani Leikola on Eino Suolahden tyttärenpoika. Mukana 
on ennen julkaisemattomia, mielenkiintoisia valokuvia Suolahti- 
Leikola-suvun kotialbumeista

***
Tauno Tiusanen: Elämä rautaesiripun varjossa. Toisinajattelijan 
päiväkirja

Tauno Tiusasen odotettu muistelmateos kertoo, millaista oli olla 
toisinajattelija suomettuneessa Suomessa.
Taloustieteilijä Tauno Tiusanen on esittänyt 1970-luvulta lähtien 
arvioitansa itäblokin maiden tilanteesta. Kommunismia realistisesti 
ja ihannoimatta arvioivat kirjoitukset ja mielipiteet ovat saneet 
aikaan kiihkeitä reaktioita, jopa tappouhkauksia. Suomettunut Suomi 
oli ulkopoliittinen menestys, kuten usein väitetään, mutta 
mielipideilmapiiriltään todellinen kauhutarina.
Mitä itäblokin maissa todella tapahtui? Mihin kommunismi oikein 
kaatui? Kuinka Suomen rähmäily nähtiin muualla? Miksi asioista ei 
saanut puhua rehellisesti?
Järjestelmän varjopuolia voi onneksi nykyisin esittää selkokielellä 
asettamatta henkeään alttiiksi. Tässä kirjassa Tiusanen kertoo 
elämästään ja työstään kommunistisen eliitin, hyödyllisten idioottien 
ja kotiryssien maailmassa.
Professori Tauno Tiusanen on tehnyt pitkän ja kansainvälisesti 
merkittävän uran vertailevan taloustieteen alalla. Hän on toiminut 
luennoitsijana useissa alan yliopistoissa mm. Suomessa, Britanniassa 
ja entisessä DDR:ssä. Keskusjohtoisten kommunistimaiden 
päätöksentekoon Tiusanen on saanut käytännön kosketusta toimiessaan 
yrityskonsulttina läntisille yrityksille, jotka harjoittivat 
ulkomaankauppaa itäblokin maissa. Tiusanen oli mukana Max Jakobsonin 
järjestämissä yhteiskuntaseminaareissa sekä 1980-1990-lukujen 
vaihteessa jäsenenä presidentti Mauno Koiviston nimittämässä 
Neuvostoliiton tilaa arvioivassa asiantuntijatyöryhmässä.
***
Lauerma Hannu - Pahuuden anatomia - pahuus, hulluus, poikkeavuus

Pahuus kiinnostaa ihmistä. Moni maailmanhistorian suurmies on ollut 
diktaattori, despootti ja kansanmurhaaja. Viihdekulttuurimme rakentuu 
pahuudelle: Viiltäjä-Jack, Hannibal Lecter, Norman Bates Kain kiehtoo 
aina enemmän kuin Abel. Pahuuden anatomia käsittelee pahuuden 
ilmenemisestä ja ihmisten suhtautumista pahuuteen ja siitä 
rankaisemiseen. Mikä leimaa psykopaatin käyttäytymistä? Miten 
selittää uskonnon tai ideologioiden nimissä harjoitettavaa väkivaltaa 
tai terroria? Miksi pahuus voi joillakuilla yltää joukko- tai 
sarjamurhien tuottamaan nautintoon? Täyttävätkö tuomiot enemmänkin 
koston kuin kasvatuksen tarpeita?

***
Kirsi Vainio-Korhonen - Suomen herttuattaren arvoitus - suomalaisia 
naiskohtaloita 1700-luvulla

Suomen herttuattaren arvoitus piirtää henkilökuvia Suomessa 1700- 
luvulla eläneistä naisista - usein merkittävistä taustavaikuttajista, 
joiden elämästä ei ole tehty tutkimuksia tai elämäkertoja. Tapaamme 
kirjassa muun muassa kreivitär Sophie Creutzin, Göran Magnus 
Sprengtportenin läheisen ystävän, merkittävässä kirkollisessa 
vastuutehtävässä toimineen öylätintekijän Helena Echolinin sekä Maria 
Augustinin, joka oli Suomen ensimmäisiä naispuolisia kauppiaita ja 
laivanvarustajia. Kirjan avainhenkilö on Suomen herttuattareksikin 
kutsuttu turkulainen porvaristyttö Eva Merthen, Zacharias Topeliuksen 
varhainen Suomi-neito, jonka ponnistelut tekivät pikkuvihan ajan 
miehityshallinnosta lempeää ja joustavaa. Näiden naisten tarinat 
osoittavat, että näkyvä asema tai suurmiesteot eivät ole ainoa 
historian mitta, vaan Suomen historiaa on myös naisten ja lasten 
elämä, ihmisten arki, ympäristö ja tunteet.
***
Komulainen Jyri (toim.), Vähäkangas Mika (toim.) - Luterilaisen 
Suomen loppu? Kirkko ja monet uskonnot

Suomen evankelisluterilainen kirkko on tottunut etuoikeutettuun 
asemaansa. Tulevaisuus näyttää toisenlaiselta, kun maailmalla 
tapahtuvat laajat uskonnolliset muutokset heijastuvat Suomeen. 
Luterilainen Suomi muuttuu vähitellen monien uskontojen Suomeksi. 
Miten luterilaisen kirkon olisi suhtauduttava maahanmuuttajien 
uskontoihin? Miten on reagoitava siihen, että yhä useampi valitsee 
sunnuntain jumalanpaveluksen sijaan joga-tunnin? Millaisen haasteen 
luterilaiselle kirkolle asettavat lähetyshenkiset maahanmuuttajien 
perustamat seurakunnat? Kirjassa eturivin akateemiset ja kirkolliset 
asiantuntijat avaavat uusia näkökulmia luterilaisen kirkon rooliin 
monien uskontojen Suomessa.
***
Parpola Antti, Åberg Veijo - Metsävaltio. Metsähallitus ja Suomi 
1859-2009

Valtion maat peittävät kolmasosan Suomesta. Näiden maiden käyttö 
määrittelee pitkälti sen, miltä maamme näyttää. Metsävaltio - 
Metsähallitus ja Suomi 1859-2009 kuvaa valtion metsiä ja 
metsäpolitiikkaa kansallisen metsähallinnon perustamisesta 
nykypäivään asti. Pitkään Metsähallitus päätti yksin metsiensä 
käytöstä ja toimi kuin "valtio valtiossa". Metsiä hyödynnettiin 
lähinnä teollisuuden puuhuollon sekä asutuksen tarpeisiin. 
Yhteiskunnan muuttuessa valtion maiden merkitystä on jouduttu 
arvioimaan uudelleen. Metsävaltio avaa uuden näkökulman Suomen 
historiaan ja kuvaa muuttuvaa suhtautumistamme maahan ja metsään.

***

Jaakkola Risto, Kainulainen Sakari, Rahkonen Keijo (toim.) - 
Työväensuojelusta sosiaalipolitiikkaan. Sosiaalipoliittinen yhdistys 
1908-2008

Kahdeksan miestä kokoontui huhtikuussa 1908 Hotelli Kämpiin 
Helsingissä. Tuolloin lausuttiin ajatus nykyisen Sosiaalipoliittisen 
yhdistyksen perustamisesta. Tästä tapahtumasta alkaa teos, joka 
juhlistaa satavuotiasta yhdistystä. Se kertoo merkittävistä 
sosiaalipoliitikoista sekä niistä edistysaskelista, jotka otettuaan 
eräästä Euroopan takapajuisimmasta maasta on kehittynyt pohjoismainen 
hyvinvointivaltio. Kirja on tarkoitettu niille, jotka tarvitsevat ja 
haluavat tietoa suomalaisen sosiaalipolitiikan ja yhteiskunnan 
kehityksestä. Kirjoittajat ovat alan huomattavia asiantuntijoita.

***

Luukkanen Arto (toim.) - Tuntematon Valko-Venäjä

Tuntematon Valko-Venäjä sukeltaa maanosamme viimeiseen 
neuvostoliittolaiseen todellisuuteen. Se tutustuttaa meidät alueen 
menneisyyteen, kulttuuriin, musiikkiin, arkkitehtuuriin ja kieleen. 
Monipuolinen ja kattava kertomus Valko-Venäjän vaiheista avaa uusia 
näkökulmia Euroopan ja Itä-Euroopan suhteiden dynamiikkaan. Suomen 
suuriruhtinaskunta oli myös saman imperiumin osanen - miksi meille ei 
käynyt samalla tavalla? Entä miksi Valko-Venäjän kansallinen projekti 
"jäi kesken"? Kirja vie lukijansa myös riipaisevan lähelle maan 
nykyistä poliittista tilannetta. Aikooko presidentti Lukashenka, 
valita "veljellisen" tulevaisuuden Venäjän kanssa vai haluaako hän 
päästä lähemmäksi Eurooppaa - avata ikkunoita EU:n seireeninlaululle?

***

Rumpunen Kauko (toim.), Manninen Ohto (toim.) - Faktillisesti tämä 
tarkoittaa antautumista - Jatkosodan hallitusten iltakoulujen 
pöytäkirjat

Aiemmin tuntemattomat muistiinpanot jatkosodan hallitusten työstä. 
Pääministerin sihteerin, tohtori V. J. Sukselaisen, huolellisesti 
laatimat ministerien epävirallisten kokousten pöytäkirjat antavat 
eloisan ja dramaattisen kuvan jatkosodan hallitusten arkipäivästä 
1942-1945. Kokouksissa pohdittiin kaikkea voin hinnasta juutalaisten 
kansalaisuushakemuksiin ja pakkohakkuista antautumisen ehtoihin. 
Repliikki repliikiltä etenevät muistiinpanot avaavat uudella tavalla 
sota-ajan ylimmän valtiojohdon aivoituksia. Ne tarkentavat tietoja J. 
W. Rangellin, Edwin Linkomiehen, Antti Hackzellin, U. J. Castrénin ja 
J. K. Paasikiven hallitusten ministerien kannanotoista ja luovat 
taustaa tähänastisille käsityksille valtiojohdon menettelyistä 
"vaikean ajan" eri vaiheissa. Teoksen ovat toimittaneet professori 
Ohto Manninen ja tutkija Kauko Rumpunen. He ovat aiemmin toimittaneet 
muun muassa kirjat Murhenäytelmän vuorosanat - Talvisodan hallituksen 
keskustelut sekä "Käymme omaa erillistä sotaamme" - Risto Rytin 
päiväkirjat 1940-1944.
**
Herranen Timo
Valtion raha vauhditti. Suomen erityisrahoituksen historia
Suomi on viidenkymmenen viime vuoden kuluessa vaurastunut yhdeksi 
maailman rikkaimmista maista. Kehitys ei ole ollut sattuman vaan 
määrätietoisen politiikan tulosta. Maamme nostettiin 
hyvinvointiyhteiskunnaksi talouskasvun avulla.
Valtion erityisrahoitus on muodostanut kasvustrategian keskeisen osan 
teollistamisen ja ulkomaankaupan laajentamisen ohella - ja kokenut 
paitsi valtiollisen sääntelyn myös markkinaehtoistumisen, 
konsensuksen ja puoluepoliittisten erimielisyyksien ajat. 
Valtiotieteiden tohtori Timo Herranen tarkastelee 
erityisrahoituslaitosten toimintaa osana Suomen yhteiskunnallista ja 
taloudellista kehitystä. Ajankohtainen teos tarjoaa historiallisen 
näkökulman tähän päivään, jolloin valtiovalta panostaa jälleen 
erityisrahoitukseen talouskriisin voittamiseksi.

***
Alpo Juntunen:
Venäjän imperiumin paluu

Vuosisatojen ajan Venäjän kehitys on vaikuttanut naapurimaiden ja 
maailman kohtaloihin. Maanpuoluskorkeakoulun Strategian laitoksen 
erikoistutkija, dosentti Alpo Juntunen on kirjoissaan ja 
artikkeleissaan tutkinut mm. Venäjän infrastruktuuria ja 
geopolitiikkaa. Hänen uuden tutkimuksensa kohteena on Venäjän 
Federaation valtiollisuus, sen idea, välineet ja tavoite, joka on 
monikansallinen ja monikulttuurinen imperiumi.
Venäjä on yksi globalisaation aikakauden johtavista valtioista ja 
haluaa parantaa kansainvälistä asemaansa. Tutkimuksessa osoitetaan 
Venäjän löytäneen itsensä. Kansan tukemana maan johtajat ovat 
toimineet rationaalisesti ja määrätietoisesti uuden imperiumin 
rakentamiseksi. Harjoitettu politiikka on ollut Venäjälle 
menestykseksi, mutta muulle maailmalle ja varsinkin naapureille 
seuraukset voivat olla yllätyksellisiä ja monitulkintaisia.