[H-verkko] =?UNKNOWN?Q?Tutkimuspyynt=F6=3A?= Apurahaa =?UNKNOWN?Q?opinn=E4ytety=F6h=F6n?= satama- ja merenkulkualalta

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ti Apr 28 13:03:49 EEST 2009


Agricolan tutkimuspyyntötietokantaan
( http://agricola.utu.fi/tutk/ttarjotaan/ )
on tullut seuraava ilmoitus:

Apurahaa opinnäytetyöhön satama- ja merenkulkualalta

OPINNÄYTETYÖHAUTOMO EDISTÄMÄÄN SATAMA- JA MERIKULJETUSALAN
AKATEEMISTA TUTKIMUSYHTEISTYÖTÄ 

Akateeminen lopputyö voi olla oiva ratkaisu yritysten tiedontarpeen
tyydyttämiseen ja eri-laisten kehitysajatusten testaamiseen.
Yritysten sekä korkeakoulujen ja yliopistojen välisen
tutkimusyhteistyön vauhdittamiseksi on Merenkulkualan opetuksen ja
tutkimuksen kan-natusyhdistyksen (MOTK) yhteyteen perustettu keväällä
2009 opinnäytehautomo. Sen tarkoituksena on yhtäältä auttaa
opiskelijoita löytämään satamiin ja merenkulkuun liittyviä
lopputyöaiheita sekä tukea heitä asiantuntijaohjauksin ja 1 000 euron
suuruisin stipendein. Toisaalta opinnäytehautomo auttaa yrityksiä ja
muita satama- ja merenkulkuelinkeinon yh-teisöjä löytämään sopivia
tutkimuksen tekijöitä erilaisiin tutkimushankkeisiinsa. 

Opinnäytehautomon yhdyshenkilöitä ja stipendeistä päättävän
toimikunnan jäseniä ovat professorit Auvo Kostiainen (Turun
yliopisto, yleinen historia), Jorma Mäntynen (Tampereen teknillinen
yliopisto, logistiikka), Ulla Tapaninen (Turun yliopisto, merenkulun
logistiset järjestelmät), Peter Wetterstein (Åbo Akademi,
oikeustiede) sekä Jukka Kantola (Suomen Varustamot), Petri Laitinen
(Huolintaliikkeiden Liitto) Jouko Santala (Satamaoperaat-torit),
Kirsti Tarnanen-Sariola (Satamaliitto, puheenjohtaja), Juhani Vainio
(MKK/MOTK, sihteeri). Toimikunta välittää tietoa eteenpäin
luonnollisesti kaikkiin korkeakouluihin ja yli-opistoihin.

Miten haetaan apurahaa opinnäytetyöhautomosta?

Pyydämme, että laitatte tämän ilmoituksen ilmoitustaululle ja/tai
internetiin opiskelijoiden nähtäväksi. Opiskelijat voivat hakea
rahoitusta lopputöilleen lomakkeella, joka löytyy http://motk.utu.fi.
Hakemukset on toimitettava postitse yhdistyksen osoitteeseen
viimeistään 15.6.2009. Myönnetyt apurahat julkaistaan syyskuun
aikana.

Jaettavat stipendit on tarkoitettu ensisijaisesti niille, jotka eivät
saa palkkaa lopputyöstään. MOTK ylläpitää rekisteriä mahdollisista
alan opinnäytetöiden aiheista. Stipenditoimikunnan jäsenet antavat
asiantuntija-apuaan tarvittaessa myös töiden käynnistyksessä.
Opiskelijan oman oppilaitoksen professori luonnollisesti valvoo
opinnäytetyötä. 

Lisätiedot 

Kirsti Tarnanen-Sariola (09 771 2276, 050 5646465),
kirsti.tarnanen-sariola at satamaliitto.fi
Juhani Vainio (02 281 3301, 0400 799598), juhvai at utu.fi sekä
toimikunnan jäsenet.

Yhteistyöterveisin
 
Kirsti Tarnanen-Sariola          	Juhani Vainio
toimikunnan puheenjohtaja	toimikunnan sihteeri

Liitteet: Apurahan hakulomake ja –ohjeet
MOTK internetissä: http://motk.utu.fi 


------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Agricola <agricola at utu.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 16.06.2009
Lisätietoja WWW-osoitteesta: http://motk.utu.fi