[H-verkko] CFP: Historiallisen Aikakauskirjan kirjoituskutsu: Tila historiassa

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ke Apr 8 21:59:19 EEST 2009


Agricolan Artikkelipyyntötietokantaan
( http://agricola.utu.fi/nyt/pyynnot/ )
on tullut seuraava ilmoitus:

Historiallisen Aikakauskirjan kirjoituskutsu: Tila historiassa

Historiallisen Aikakauskirjan kirjoituskutsu: Tila historiassa

Yksi kuluvan vuosikymmenen näkyvimmistä suuntauksista historian ja
monen muunkin humanistisen tieteen kentillä on koskenut tilaa.
Kehityskulku on luonnollinen: 1990-luvulla tutkittiin paljon
erimuotoisten ja -tasoisten rajojen ja rajanvetojen merkitystä, joten
on luontevaa, että tutkijat ovat nyt kiinnittäneet huomiota myös
rajojen välissä olevaan tilaan. Fyysisellä etäisyydellä ja
läheisyydellä samoin kuin sillä, miten tilaa hahmotetaan, jaetaan ja
kontrolloidaan, onkin hyvin suuri merkitys inhimilliselle toiminnalle
ja kulttuurille. Tila voi olla esimerkiksi julkista tai yksityistä,
pyhää tai maallista tai sitten sukupuolitettua. Ihmisen suhde tilaan
määrittää myös hänen identiteettiään - kaikki tila ei ole
samanarvoista, vaan hänen tietoisuudessaan korostuvat tietyt paikat,
esimerkiksi oma koti, työpiste, kotiseutu, viime kädessä ehkä valtio
tai muu suurempi aluekokonaisuus. Tilalla on fyysisyytensä lisäksi
myös kuvitteellinen tasonsa, jotka ovat kuitenkin vuorovaikutuksessa.


Historiallinen Aikakauskirja julkaisee vuonna 2010 teemanumeron,
jossa on historian tiloja ja menneisyyden ihmisen tilasuhdetta eri
näkökulmista käsitteleviä artikkeleita. Kaikkia kiinnostuneita
pyydetään laatimaan toimitukselle aiheestaan, lähteistöstään ja
metodeistaan lyhyt kuvaus (noin 2000-3000 merkkiä välilyönteineen).
Kirjoitustarjoukset lähetetään sähköpostitse osoitteeseen
marko.lamberg at jyu.fi 4.5.2009 klo 16 mennessä. Myös teemanumeroa
koskevat tiedustelut pyydetään osoittamaan samaan osoitteeseen.
Valinnoista ilmoitetaan toukokuun loppuun mennessä. Valittujen
artikkeleiden pituus on 40 000 merkkiä välilyönteineen. Tekniset
ohjeet on ilmoitettu lehden verkkosivuilla osoitteessa
http://pro.tsv.fi/haik/ohjeet.htm. Valmiit artikkelikäsikirjoitukset
tulee lähettää 2.11.2009 klo 16 mennessä. Tämän jälkeen ne käyvät
lävitse asianmukaisen vertaisarviointiprosessin. Teemanumero on
tarkoitus julkaista maalis-huhtikuussa 2010.

Toimituksen puolesta

Marko Lamberg


------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Marko Lamberg <marko.lamberg at jyu.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 05.05.2009
Lisätietoja WWW-osoitteesta: http://