[H-verkko] Arvosteltavaksi: Söderströmin syksyn 2008 kirjoja

Tapio Onnela taonnela at utu.fi
Mon Syys 8 18:41:49 EEST 2008


Agricola - Suomen historiaverkko tarjoaa kirjoja arvosteltavaksi 
Agricolan kirja-arvostelujulkaisuun (ISSN 1796-704X)

Jos haluat saada kirjasta arvostelukappaleen, lähetä Agricolan
toimittajille sähköpostia osoitteeseen:
<agricolan.arvostelut at gmail.com>, Ilmoita kirjan nimi ja kustantajan
sekä aina myös postiosoitteesi (maaposti!). Tiedot toimitetaan
kustantajalle, joka lähettää sinulle kirjan. Perustele lyhyesti miksi
juuri sinä haluaisit arvostella kyseisen kirjan.

HUOMIO! Uusia arvostelukappaleita toimitetaan vain niille jotka ovat
vanhat arvostelunsa kirjoittaneet. Kirjoista on kova kysyntä, jos et
saa arvosteluasi kirjoitettua lähetä saamasi arvostelukappale
Agricolan toimitukseen, jotta sitä voitaisiin tarjota uudelleen
arvosteltavaksi. Kirja-arvostelun voi julkaista lisäksi muussakin
julkaisussa ja muualla julkaistun arvostelun voi julkaista Agricolassa.

Liitä valmis arvostelusi suoraan sitä varten tehtyyn lomakkeeseen
Agricolan sivulle: http://agricola.utu.fi/nyt/arvos/ josta se
lähetetään ensin Agricolan toimittajalle, joka tarkistaa ja julkaisee
arvostelun. Arvostelu lähtee sen jälkeen H-verkko ja Kultut-listan
tilaajille sähköpostina. Arvostelu tallentuu
"Agricolan kirja-arvostelut" julkaisun sivulle: http://
agricola.utu.fi/nyt/arvos/.

HUOMAA MUUTTUNUT SÄHKÖPOSTIOSOITE!

*****
Sebag Montefiore Simon
Den unge Stalin
Korgosse. Poet. Prästseminarist. Bankrånare. Bolsjevik. Förförare. 
Gangster. Sjörövare. Revolutionär. Son. Make. Pappa. Mördare.
Den unge Stalin är berättelsen om en speciell ung man som föddes som 
son till en skomakare och slutade som "den röde tsaren", en mästerlig 
politiker och en oöverträffad massmördare.
I denna andlöst spännande skildring får vi lära känna en ung 
terroristledares hemliga och kringflackande liv. Simon Sebag 
Montefiore tränger djupt in i Stalins mordiska psyke och skildrar 
ingående hans relationer till föräldrarna och vännerna, till Lenin 
och till de många älskarinnorna. Här får vi följa hur den lille 
pojken blev den röde tsar, vars paranoida blodtörst skulle dominera 
det sovjetiska imperiet.Boken, en uppföljare till den prisade 
internationella bestsellern Stalin. Den röde tsaren och hans hov, är 
resultatet av ny forskning i tidigare otillgängliga källor i bland 
annat Georgien och Ryssland9789515225610
höst -08

****
Nils Erik Forsgård
September 1808
Idéhistorikern Nils Erik Forsgård tecknar med hjälp av dagböcker, 
brev och officersrapporter en levande bild av händelserna under 
finska kriget i september år 1808. Han skildrar slagen vid Jutas och 
Oravais, och han följer sedan de svenska truppernas reträtt norrut 
genom Österbotten mot det första stilleståndsavtalet i Lochteå den 29 
september.
På vägen genom Österbotten tittar Forsgård närmare på krigets och 
reträttens följder för lokalsamhället och dess civila befolkning. 
September 1808 har en krigshistorisk utgångspunkt, men 
krigshändelserna varvas med idéhistoriskt motiverade nedslag i den 
europeiska samtiden. Nyckelordet i Forsgårds bok är samtidighet.
September 1808 handlar inte bara om Österbotten och om finska kriget. 
Forsgård frågar sig också vad Ludwig van Beethoven och Johann 
Wolfgang Goethe gjorde i september 1808. Och, inte minst: vad gjorde 
egentligen den förre kronoskrivaren Johan Bärlund i Nykarleby den där 
mörka och regniga dagen i slutet av september 1808?

****
Tom Gullberg (red.), Nils Erik Forsgård & Joachim Mickwitz
Nyckelhålet 1808-1809. Perspektiv på finska kriget.

Hur ser vi finländare på den gemensamma historien med Sverige? Nu, 
jämnt 200 år efter rikssprängningen och Finlands skilsmässa från det 
svenska riket, är den frågan speciellt befogad.
Författarna tar sats i händelserna 1808-1809, och skildrar det finska 
kriget både lokalt och mot en internationell bakgrund. Utgående från 
modern forskning tolkas Finlands nya position inom det ryska 
kejsardömet. Dessutom diskuteras hur spåren av den gemensamma 
historien med Sverige - utöver det svenska språket - fortfarande är 
synliga.
Boken kommer att doneras till alla finlandssvenska 
gymnasiestuderanden hösten 2008. Boken riktar sig till en bred publik 
och initierar förhoppningsvis en offentlig diskussion om händelserna 
1808-1809, samt om det svenska arvet och det nya Finland efter 1809.
Ges ut i samarbete med Svenska litteratursällskapet

****
Mauno Koivisto
Grannar - frändskap och friktion

Att överleva! Så har Finlands förre president Mauno Koivisto 
definierat "den finska idén". I sin bok Grannar - frändskap och 
friktion utvecklar han sina tankar om Finlands förhållande till 
Sverige och Ryssland.
Den djupaste innebörden av relationerna mellan Finland och Sverige 
kan förstås bara genom ett långt perspektiv, anser författaren och 
ger en analytisk - och personligt präglad - historisk översikt , som 
landar i en framställning av ett antal brännande frågor under 
Koivistos egen tid som ledande finsk politiker, frågor som 
förhållandet till supermakterna under det kalla kriget, det 
sovjetiska imperiets sammanbrott, den europeiska integrationen, 
svensk försvarsberedskap och ubåtskränkningar av svenskt territorium.
Koivistos höga uppskattning av goda grannrelationer hindrar inte en 
ibland kritisk hållning till officiell svensk politik och inte minst 
till nordiska journalister. Ubåtsfrågan, skriver Koivisto, 
efterlämnade en dålig smak i munnen, och han föreslår någon form av 
officiella samtal mellan Finland och Sverige om denna sak.
Översättning: Geo Stenius

****
Henrik Meinander
Kekkografi
och andra historiska spånor
"En av historieforskningens eviga frågor är till vilken grad 
individen kan styra samhället och den historiska utvecklingen. Från 
världshistorien känner vi flera så kallade stormän, vars livsverk och 
personlighet undersökts grundligt för att reda ut hur de lyckades 
rädda sitt fosterland från förintelse. Personen ifråga har alltså 
haft fri vilja, makt och förmåga att förverkliga sina samhälleliga 
visioner till den grad, att resultatet kan uppfattas som uttryckligen 
denna persons skapelse."
Historikern Henrik Meinander reflekterar över, rekonstruerar och 
recenserar såväl den egna vetenskapsgrenen som olika aspekter på 
Finlands historia. Fokus ligger särskilt på president Urho Kekkonen 
och hans era, men också så vitt skilda ämnen som Finlands förhållande 
till Norden, kriget i finländsk historiekultur och vår nutida foto- 
offentlighet får en genomlysning.
Kekkografi och andra historiska spånor är en samling texter som 
hittills varit svåråtkomliga för hobbyhistorikern. Med sinne för 
stora linjer och små detaljer resonerar Meinander kring det 
finländska nationsbygget och dess nyckelpersoner
****
Henrik Meinander (text) och Hans Paul (foto)
Skett och sett - Näin olen nähnyt
Pressfotografen Hans Paul har i över trettio års tid alltid varit på 
plats där det händer: vid katastrofer, krig, kriser, statsbesök, 
möten mellan världens stora ledare. Men han har också alltid haft ett 
sinne för de små händelserna; det dramatiska i det till synes 
vardagliga. Nu har Paul samlat sina bilder i en tvåspråkig volym som 
kompletteras av historikern Henrik Meinanders fristående berättelse 
om det som skett i Finland och i världen under de årtionden bilderna 
omfattar.
Lehtikuvaaja Hans Paul on yli kolmenkymmenen vuoden ajan ollut 
paikalla siellä missä tapahtuu: katastrofit, sodat ja kriisit, 
valtiovierailut, maailman suurten johtajien tapaamiset. Mutta hän on 
myös nähnyt draaman arjen pienissä tapahtumissa. Nyt Paul on koonnut 
kuvansa kaksikieliseen kirjaan, jota täydentää historioitsija Henrik 
Meinanderin teksti Suomen ja maailman tapahtumista kuvattuna 
aikakautena.
Käännös: Rauno Ekholm
****
Rainer Knapas
Monrepos
Ludwig Heinrich Nicolay och hans värld i 1700-talets ryska Finland


L.H. Nicolay (1737-1820) var en typisk europeisk upplysningsgestalt. 
Från Strasbourg och salongerna i Paris och Wien gick hans väg till 
Katarina II:s hov i Ryssland. Slutligen blev han president för 
Vetenskapsakademin i S:t Petersburg. Nicolay var också diktare, 
därtill översättare och stor musikälskare. Från år 1788 innehade han 
lantegendomen Monrepos vid staden Viborg på Karelska näset. Monrepos 
blev ett mönster för tidens romantiska trädgårdskonst och arkitektur, 
med rika samlingar, konstverk och bibliotek - ett minnesmärke över 
1700-talets idévärld, konst och natur förenade till ett "Arkadien i 
Norden". Biblioteket och mycket av de övriga samlingarna från 
Monrepos finns i dag i Finland. Av detta material har 
kulturhistorikern Rainer Knapas sammanställt ett rikt illustrerat 
verk om Nicolay och hans värld, från hovliv och lantliv.

****
Sture Lindholm
"Röd galenskap - vit terror"
Det förträngda kriget 1918 i Västnyland
Ett banbrytande verk om ett ämne som länge varit känsligt. Med hjälp 
av ett digert arkivmaterial och många hittills okända dagböcker, brev 
och samtida dokument för oss Lindholm genom de tragiska händelserna 
från Hangö i väster till Kyrkslätt i öster.
Inbördeskrigets händelser i de svenskspråkiga västnyländska 
kustsocknarna 1918 är förvånansvärt okända trots att Västnyland var 
en kärnbygd i det röda Finland. Här utkämpades i februari 1918 två 
regelrätta slag kring de vita fästena i Sjundeå och Kyrkslätt, och i 
början av april landsteg den tyska Östersjöflottan i Hangö och 
fördrev de röda från Västnyland. Men den största blodspillan skedde 
då det var dags för den vita hämnden. Fånglägret Dragsvik utanför 
Ekenäs var landets mest beryktade och lämnade efter sig Finlands 
största massgrav.
Detta är en berättelse om kriget, dess vardag, fasor och följder, med 
Ekenäs som centrum.

*****
Tom Gullberg & Kaj Sandberg (red.)
Medströms - Motströms
Individ och struktur i historien

Boken är en festskrift till Max Engman, professor i allmän historia 
vid Åbo Akademi. Ett tjugotal bemärkta forskare tangerar frågor om 
den lilla människans villkor och handlingsutrymme under genomgripande 
omvandlingar i historien.
*****
Nils-Erik Nykvist
Sextiettan
Infanteriregemente 61 1941-1944
Julen 1986 utkom den första upplagan av Nils-Erik Nykvists bok 
Sextiettan. Boken lovprisades och premierades av Svenska 
litteratursällskapet. Presidenten tackade för boken, Sveriges konung 
likaså. Veteranerna fick stå i centrum efter årtionden av 
åsidosättande. Boken bidrog till att minska generationsklyftor då 
barn och barnbarn läste den och ville höra mera. Boken ges ut i 
samarbete med Svensk-Österbottniska samfundet r.f.
*****
Jörn Donner
I min fars fotspår
Resor i Sibirien förr och nu
En personlig tidsresa till det förgångna och en kritisk skildring av 
förhållandena i dagens Sibirien och Ryssland.
Jörn Donners far Kai Donner (född år 1888) studerade språk och 
etnografi i Helsingfors, Budapest och Cambridge innan han hösten 1911 
begav sig till Tomsk för sin första forskningsfärd i Sibirien. Här 
gick hans resor till Narym, Obs bifloder Tym och Ket, Jenisej och 
Turuchansk därifrån han företog en plågsam och äventyrlig färd mot 
Ob, en färd som räckte i tre månader. Det är troligen denna färd över 
tajga och tundra med dagstemperaturer på -50 grader som kom att 
förstöra hans hälsa.
Kai Donners andra Sibirienresa gick till kamass-stammen vid foten av 
de Sajanska bergen. Hans hemresa försvårades av världskrigets utbrott.
I hemlandet deltog han i den illegala värvningen av frivilliga till 
Jägarbataljonen, vars syfte var att med Tysklands hjälp befria 
Finland från tsarväldet. Han flydde till Sverige undan de ryska 
gendarmerna. Vid inbördeskrigets utbrott var han i general 
Mannerheims stab och beordrades efter krigets slut att fungera som 
kommendant vid östgränsen vid Systerbäck.
Kai Donner hann också ägna sig åt politik, journalistik och vetenskap 
innan sin död vid 47 års ålder år 1945.
Nu har Jörn Donner rest i sin fars fotspår i Sibirien och samlat sina 
egna intryck och delar av faderns tidigare opublicerade dagböcker i 
detta praktverk. Boken är illustrerad med kartor och teckningar samt 
ett hundratal fotografier tagna av både far och son.
****
Lars Stenström
Krigsvägar
Finlandssvenska fältförband 1939-44

Denna bok ger en översikt av alla finlandssvenska förband åren 
1939-1944. Arbetet baserar sig på ett rikt källmaterial och 
värdefulla muntliga uppgifter. Generalstabsöversten Lars Stenström 
kombinerar vetenskaplig noggrannhet med inlevelse
****
Peter Englund
Stridens skönhet och sorg
Första världskriget i 212 korta kapitel
Trots att Första världskriget kom att prägla hela 1900-talet, är det 
idag en händelse som hamnat i minnesskugga. I november är det 90 år 
sedan första världskriget slutade, och till minnesdagen kommer det ut 
ett nytt historiskt verk om detta krig av Peter Englund.
Det är ingen vanlig historiebok, där skeendet skildras uppifrån och 
där allt samlas i en övergripande berättelse. I denna bok återförs 
historien istället till sin minsta beståndsdel: den enskilda 
människan och hennes erfarenheter.I Stridens skönhet och sorg får 
läsaren följa ett tjugotal verkliga människor, bland annat en 
australiensisk kvinna som körde lastbil åt serbiska armén, en 
italiensk soldat som hamnade på mentalsjukhus, en fransk ämbetsman 
som aldrig såg fronten, en tysk skolflicka som växte upp med kriget 
vid gränsen mot öster, en sydamerikansk äventyrare som slogs som 
frivillig i turkiska armén, en belgisk stridspilot, en tysk 
infanterist, en rysk sjuksköterska, en amerikansk fältkirurg och en 
ungersk kavallerist.
Dessa människor upplevde kriget på olika platser och på olika vis, 
men de förenas av att de alla befann sig långt ned i hierarkierna. 
Boken bygger på material som de har lämnat efter sig: brev, 
dagböcker, memoarer. Vart och att av de korta kapitlen utgår ifrån 
vad en av dessa enskilda människor såg, tänkte eller gjorde en 
enskild dag, med början i augusti 1914 och slut i november 1918.
Detta är inte en bok om första världskrigets strategiska spel utan om 
kriget som upplevelse och vardag, som berusning och mardröm, som 
löfte och lögn och som en allt nedbrytande, förändrande kraft. Det är 
historia, men historia på ett nytt sätt, historia av ett slag du 
aldrig läst förut.
Illustrerad.
****