[H-verkko] Näyttely Oulussa: Ambomaan aarteita

Seija Jalagin seija.jalagin at oulu.fi
To Syys 4 17:20:50 EEST 2008


Hyvät listalaiset,


tiedoksenne kiintoisa ja harvinainen näyttely Oulussa:

Kurpitsakirnuista sanalaskuihin – Ambomaan 
aarteita Emil Liljebladin kokoelmasta

Näyttely Pohjois-Pohjanmaan museossa 13.9.–2.11.2008


Näyttely on ainutlaatuinen kurkistus 
Pohjois-Namibian menneeseen kulttuuriin. Oulun 
yliopiston omistamat esineet ovat esillä suurelle 
yleisölle ensimmäistä kertaa. Suurimman osan 
niistä on kerännyt oululaissyntyinen 
lähetystyöntekijä ja kirkkoherra Karl Emil 
Liljeblad (1876–1937) 1930-luvun alussa tekemänsä tutkimusmatkan yhteydessä.

Lähetystyöntekijät toimivat ennen modernin 
tieteen syntyä etnografeina. He opettelivat 
työalueidensa kielen ja tutustuivat niiden 
kansanperinteeseen, tapakulttuuriin ja henkiseen 
elämään. Kotimaassa lähetit kiersivät kouluissa 
ja seurakunnissa kertomassa työstään ja vieraiden 
kulttuurien elämänmuodoista. Valokuvat ja esineet 
värittivät tarinoita. Monen suomalaisen 
sukupolven Afrikka-mielikuvat rakentuvat 
kouluopetuksen ja populaarikulttuurin ohella 
juuri lähettien tunnetuksi tekemän ambokulttuurin 
varaan. Yksi tietojen, käsitysten ja mielikuvien 
välittäjistä oli oululaissyntyinen Emil Liljeblad.

Liljebladin kokoelma on määrältään ja laadultaan 
ainutlaatuinen kokonaisuus Suomessa ja 
laajemminkin sitä voidaan luonnehtia erittäin 
arvokkaaksi. Esinekokoelma on varsin ehjä 
kokonaisuus ajalta, jolloin teollisuustuotteet, 
turismi ja kristinusko eivät olleet ehtineet 
muokata perinteistä esinekulttuuria.
Näyttelyn toteuttamisesta ovat vastanneet Oulun 
yliopiston historiatieteet ja arkeologia 
yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan museon kanssa.
Näyttelyllä halutaan juhlistaa Oulun yliopiston 
juhlavuotta sekä historiatieteiden ja arkeologian 
pitkäaikaista yhteistyötä Pohjois-Pohjanmaan museon kanssa.
Näyttelyn suojelijoina toimivat Presidentti ja rouva Ahtisaari.

Tervetuloa näyttelyyn!

Museon näyttelyinfo: http://oulu.ouka.fi/ppm/tilapaisnayttely/Liljeblad.htm

Lisätietoja Oulun yliopistossa:
lehtori Markku Mäkivuoti, puh. 08 553 3302, 
email: <mailto:markku.makivuoti at oulu.fi>markku.makivuoti at oulu.fi
yliopistonlehtori Seija Jalagin, puh. 08 553 
3361, email: <mailto:seija.jalagin at oulu.fi>seija.jalagin at oulu.fi
lehtori Pentti Koivunen, puh. 08 553 3321, email: 
<mailto:pentti.koivunen at oulu.fi>pentti.koivunen at oulu.fi


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Seija Jalagin
PhD, University lecturer
Department of History
University of Oulu
Tel. +358 8 553 3361
http://www.oulu.fi/hutk/historia/en/staff/jalagin.html

FT, yliopistonlehtori
Historiatieteet
PL 1000, 90014 Oulun yliopisto
Puh. 08 553 3361
http://www.oulu.fi/hutk/historia/henkilokunta/jalagin.html 
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.utu.fi/pipermail/h-verkko/attachments/20080904/a9eebdd4/attachment.html