[H-verkko] Helsinki, Tekniikan Historian Seuran juhlaseminaari Helsingissä 4.10.2008

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
To Syys 4 16:36:44 EEST 2008


Agricolan tapahtumakalenteriin on lähetetty uusi ilmoitus:

------------------------------------------------------
Tekniikan Historian Seuran juhlaseminaari Helsingissä 4.10.2008
Helsinki 04.10.2008 klo 11:00

Tekniikan Historian Seuran juhlaseminaari Helsingissä 4.10.2008

Tekniikan Historian Seura ry - Teknikhistoriska Samfundet rf täyttää
tänä vuonna 80 vuotta. Juhlavuotensa kunniaksi THS järjestää
lauantaina 4.10.2008 juhlaseminaarin. THS on tärkeä valtakunnallinen
yhteydenpitäjä omalla alallaan. Seura julkaisee Tekniikan Waiheita
-lehteä. THS toivottaa kaikki jäsenensä ja muut tekniikan historian
ystävät lämpimästi tervetulleiksi 80-vuotisjuhlaansa Helsinkiin
Tieteiden talolle.

Tekniikan Historian Seuran 80-vuotisjuhla Tieteiden talolla
4.10.2008
Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki

klo 11-11.45  Tervehdysten vastaanotto

klo 12     Tekniikan Historian Seuran 80-vuotisjuhlakokous
  Sääntömääräinen syyskokous
  Kunniajäsenten kutsuminen ja muut kunnianosoitukset
  Tekniikan Waiheiden artikkelipalkinto: 
  jakajana prof. Ralf Lindberg
  Tekniikan Historian Seuran uusi logo

klo 13-13.30  Kahvitauko

klo 13.30    Tekniikan Historian Seuran 80-vuotisjuhlaseminaari

  Avaus
  Puheenjohtaja Tiina Männistö-Funk

  Tekniikan Historian Seuran vaiheita
  Dosentti, filosofian tohtori Panu Nykänen

  Tekniikan historian tutkimus Suomessa
  Professori Timo Myllyntaus

  Historiallinen innovaatiotutkimus
  Professori Marjatta Hietala

  Tekniikan historia teknisten tieteiden näkökulmasta
  Dosentti Tapio Katko

klo 16.00  Päätössanat
       Puheenjohtaja Tiina Männistö-Funk


Seuran onnittelu ja juhlaan ilmoittautuminen

Julkaisemme Tekniikan Waiheiden juhlanumerossa tabula gratulatorian,
jossa seuraa voi onnitella maksamalla vapaavalintaisen summan tilille
Nordea 101230-73435. Maksun viestikenttään pyydetään kirjoittamaan
viestiksi TABULA sekä onnittelijan nimi. Tavoitteenamme on perustaa
kertyneistä rahoista juhlarahasto tekniikan historiaa koskevan
julkaisutoiminnan tukemiseksi ja tekniikan historian alalta tehtyjen
ansiokkaiden opinnäytetöiden palkitsemiseksi. Onnittelumaksut tulee
tehdä seuran juhlapäivään 4.10. mennessä. 


Juhlatervehdysten toimittamiselle tulee varata aika Mikko
Kylliäiseltä, p. 040 533 6919 tai kylliainen(ät)gmail.com

Juhlaseminaariin tulijoita pyydetään kahvitarjoilun mitoittamiseksi
ilmoittautumaan seuran sihteerille Petri Pajulle petri.paju(ät)utu.fi
tai p. 040 8398 613 (miel. tekstiviestinä).


Tekniikan Historian Seuran vaiheita

Seura rekisteröitiin 6. lokakuuta 1928 nimellä Suomen Teknillinen
Museoyhdistys – Tekniska Museiföreningen i Finland. 1960-luvulle asti
se toimi Teknillisen korkeakoulun tiloissa ja keräsi omaa tekniikan
alan esinekokoelmaansa. Yhdistys luovutti esineistön vasta
perustetulle Helsingin Tekniikan museolle 1970-luvulla ja keskittyi
teknillisten museoiden yhteistyön kehittämiseen ja siitä
tiedottamiseen. Vähitellen kiinnostus suuntautui museotoiminnan
lisäksi myös muuhun tekniikan historiaan, ja 1995 yhdistyksen nimi
muutettiin sen nykyiseen muotoon,
Tekniikan historian seura THS ry. – Teknikhistoriska Samfundet THS
rf.

Seuran kehitys heijastelee kansainvälistä kehitystä. Tekniikan
historian tutkimuksesta on muodostunut tärkeä ja elinvoimainen
tutkimussuuntaus, joka analysoi esimerkiksi innovaatioita,
teollisuutta, suuria teknisiä järjestelmiä, käyttäjän roolia
teknologian kehityksessä sekä teknologian asemaa yhteiskunnassa.
Missään suomalaisessa yliopistossa ei ole teknologian historian
oppiainetta; alan tutkijat työskentelevät eri yliopistoissa. Tämän
takia yhteistyöverkostojen luonti on tärkeää.

Teknologian historian verkko-opetusta tarjonnut ja tutkimuksen
yhteistyöverkostona toiminut Torus joutui rahoituksen puutteessa
lopettamaan toimintansa vuoden 2007 lopussa. Näin ollen THS on tällä
hetkellä tärkein valtakunnallinen organisaatio, joka yhdistää
teknologian historian tutkijoita, opiskelijoita, harrastajia ja
asiantuntijoita sekä edistää alan tutkimusta ja tekee sitä
tunnetuksi.


Lisätietoa seuran vaiheista ja toiminnasta löytyy sivuilta:
http://www.ths.fi/

Tekniikan Historian Seura ry:n hallitus ja puheenjohtaja
Tiina Männistö-Funk

Ilmoitus lähetetty: 4.9.2008 13:33

------------------------------------------------------
Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa
http://agricola.utu.fi/nyt/tapahtuu/