[H-verkko] Arvosteltavaksi: Nykykulttuuria, matkakuvauksia Suomesta, TUP uutuuksia

Tapio Onnela taonnela at utu.fi
Ti Marras 21 11:24:32 EEST 2008


Agricola - Suomen historiaverkko tarjoaa kirjoja arvosteltavaksi 
Agricolan kirja-arvostelujulkaisuun (ISSN 1796-704X)

Jos haluat saada kirjasta arvostelukappaleen, lähetä sähköpostia 
osoitteeseen: <agricolan.arvostelut at gmail.com>, jossa ilmoitat kirjan 
nimen ja kustantajan sekä aina myös postiosoitteesi (maaposti!). 
Tiedot toimitetaan kustantajalle, joka lähettää sinulle kirjan. 
Perustele lyhyesti miksi juuri sinä haluaisit arvostella kyseisen 
kirjan.

HUOMIO! Uusia arvostelukappaleita toimitetaan vain niille jotka ovat 
vanhat arvostelunsa kirjoittaneet. Kirjoista on kova kysyntä, jos et 
saa arvosteluasi kirjoitettua lähetä saamasi arvostelukappale 
Agricolan toimitukseen jotta sitä voitaisiin tarjota uudelleen 
arvosteltavaksi. Kirja-arvostelun voi julkaista lisäksi muussakin 
julkaisussa ja muualla julkaistun arvostelun voi julkaista myös 
Agricolassa.

Liitä valmis arvostelusi suoraan sitä varten tehtyyn lomakkeeseen 
Agricolan sivulle: http://agricola.utu.fi/nyt/arvos/ josta se 
lähetetään ensin Agricolan toimittajalle, joka tarkistaa ja julkaisee 
arvostelun. Arvostelu lähtee sen jälkeen H-verkko ja Kultut-listan 
tilaajille sähköpostina. Arvostelu tallentuu pysyvästi "Agricolan 
kirja-arvostelut" julkaisun sivulle: http://agricola.utu.fi/nyt/ 
arvos/. Älä postita arvosteluasi suoraan sähköpostilistoille vaan 
aina verkkolomakkeen kautta.

HUOMAA MUUTTUNUT SÄHKÖPOSTIOSOITE!

*****
Nykykulttuurin julkaisusarjan syksyn 2008 satoa.

Sukupuoli soi Nykykulttuurin uutuudessa!
Kai Åberg & Lotta Skaffari (toim.) Moniääninen mies - 
maskuliinisuuden kulttuurinen rakentuminen musiikissa (2008) 
Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja 95.

Artikkelikokoelma Kai Åberg & Lotta Skaffari (toim.) Moniääninen mies 
- maskuliinisuuden kulttuurinen rakentuminen musiikissa (2008) avaa 
keskustelua mieheyden rakentumista äänimaailmassa. Nykykulttuurin 
tutkimuskeskuksen ja Suomen etnomusikologisen seuran yhteistyössä 
julkaisema artikkelikokoelma käsittelee mieheyttä moninaisesti. 
Rockin maskuliinisuudesta siirrytään romanien perinnemusiikin 
teemoihin. 1970-luvun Finnhitsien kautta tarkastellaan maskuliinisia 
parisuhdestrategioita Metsämökin tontusta Jerry Cottoniin. Katseen 
kohteena on niin lyyrinen maskuliinisuus ja psyykkinen vampyrismi 
Verenpisara-yhtyeen sanoituksissa kuin miesäänen käyttö suomalaisessa 
televisiomainonnassa. Ei-tanssiva mies musiikkivideoissa kohtaa 
tanssivan Antti Tuiskun ja maskuliinit perinteet toisensa Tuntematon 
sotilas-elokuvien musiikkivalinnoissa.

Teoksen artikkelit muodostavat moniäänisen, sukupuolittavaa toimintaa 
analysoivan kuvauksen, joka syventää tietämystä erilaisista ja eri 
tavoin rakentuvista mieheyden tavoista. Tällaisena se on myös enemmän 
kuin ajankohtainen, monitieteinen miestutkimuksen kommentti. Myöskään 
musiikki-ilmiöt eivät ole muusta maailmasta irrallisia, vaan 
syntyvät, elävät ja tulevat tulkituiksi kontekstissa.

Kirjoittajat:
Antti Ville Kärjä, Turun yliopiston musiikkitieteen lehtori ja 
Tampereen yliopiston audiovisuaalisen mediamusiikin tutkimuksen dosentti
Atte Oksanen, Tampereen yliopiston sosiaalipsykologian dosentti
Lotta Skaffari, toiminnanjohtaja ja tanssintutkija
Jarna Soilevuo Gronnero, Oslon yliopiston sosiaalipsykologian 
laitoksen tutkijatohtori
Heikki Uimonen, Tampereen yliopiston Musiikintutkimuksen laitoksen 
tutkijatohtori
Susanna Välimäki, Helsingin yliopiston musiikin ja äänellisen 
kulttuurin tutkija
Kai Åberg, kontiolahtelainen tutkija ja muusikko
  ***
Jokaisella on mielipiteensä taiteesta

Tuuli Lähdesmäki: Kuohahdus Suomen kansan sydämestä. 
Henkilödokumentti diskursiivisena ilmiönä 1900-luvun lopun Suomessa 
(2008) Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja 94.
Suomeen pystytettiin vuosien 1989–2000 välisenä aikana lähes 
yhdeksänkymmentä henkilömonumenttia tai -muistomerkkiä. Osa näistä 
teoksista aiheutti julkista keskustelua, eräät hyvinkin kiivaita 
debatteja, joissa sanailtiin muun muassa monumentin sopivasta 
muodosta, oikeasta tulkinnasta, menneisyyden tapahtumien "oikeista" 
ja "vääristä" muistoista ja erilaisista historian näkemyksistä.
Tuuli Lähdesmäen kirja Kuohahdus Suomen kansan sydämestä pureutuu 
monumenttien herättämien keskustelujen kautta niille julkisuudessa 
tuotettuihin merkityksiin. Kirja avaa diskurssianalyysin menetelmällä 
monumenttikirjoittelun sisältämiä valtarakenteita ja erilaisia tapoja 
ymmärtää ja jäsentää monumentteja taideteoksina, paikkoina, muistelun 
välineinä ja yhteisöllisyyden merkitsijöinä. Näin monumenttien 
monimerkityksisyys, merkitysten muodostuminen ja muodostaminen sekä 
niihin liittyvät valtahierarkiat, ideologiat, arvot ja kulttuurinen 
muisti tulevat näkyviksi.

Tekijä, tekijät, tekijyys – uusia kysymyksiä
Eeva Haverinen, Erkki Vainikkala & Tuomo Lahdelma (toim.) Tekijyyden 
ulottuvuuksia (2008) Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja 93.
Tekijyys on palannut taiteentutkimuksen ydinkysymysten joukkoon. 
Tiukasta teoskeskeisyydestä on etäännytty ja intention ja affektin 
käsitteet ovat saaneet osakseen lisääntyvää huomiota. Myös 
kontekstien korostuminen ja teknologian vaikutukset ovat herättäneet 
uusia kysymyksiä tekijästä.

Tekijyyden käsittäminen on muuttunut singulaarisesta pluraaliseksi: 
tekijä ei ole yksin eikä yksiselitteinen, kuten tämän kirjan 
artikkelit osoittavat. Tekijä voi olla tietämättömyyden sanansaattaja 
ja toisaalta myös se, jonka intentiot ovat tärkeitä tutkittaessa 
taiteen kykyä kantaa ja luoda merkitystä vastaanottajan, tekijän ja 
tutkijan käsissä. Kirjan puheenvuorot nostavat esiin sekä ikuisia 
että ajankohtaisia kysymyksiä kirjallisuuden-, kuvataiteen- ja 
musiikintutkimuksen alueilta.

****
Minkälaista oli matkustaa Etelä-Suomessa 200 vuotta sitten?
Englanninkieliset matkaajat kertovat omin sanoin.

"You must not forget to take your own harness. Travel Reports from
Southern Finland, between Eckerö and Viipuri: including Descriptions
of Post-Houses, And Everything Interesting; Written in English
1774-1863; Selected for this publication by Kaisa Kyläkoski"

Kuvaus:
"How did travelers get from Stockholm to Turku before steamships and
icebreakers? What was it like to drive in a carriage across Southern
Finland 200 years ago? What was the countryside like, how small the
towns? What did foreign visitors pay attention to? What was their
assessment of Finns and Finland?

Painovuosi: 2008
ISBN: 9789524981286
Kieli: Monikielinen
Sivuja: 376
Tuotemuoto: Kovakantinen, sidottu tai koteloitu
Mitat (leveys x korkeus cm): 14 x 3

*****
Kivioja Pasi
Iltapäivälehdet mediakentän ja yhteiskunnan muutoksessa
Tiedotusopin laitos
Laajuus: 245 s.
Julkaisuvuosi: 2008
Kustantaja: Tampereen yliopiston laitosten julkaisut

Median murros pakottaa iltapäivälehdet hakemaan uutta roolia 
lukijoiden arjessa. Iltapäivälehtien erottautumiskeinoja muihin 
tiedotusvälineisiin nähden ovat muun muassa uutisoinnin suuri 
volyymi, yksityiskohtaisuus, tapahtumien aiheuttamista 
tunnereaktioista kertominen ja enenevässä määrin arjen hyötytieto 
lukijoille.

Verkon ansiosta iltapäivälehdet ovat palanneet juurilleen nopeina 
tiedonvälittäjinä, mutta aikaetu muihin välineisiin nähden on 
kiristynyt muutamiin minuutteihin.

Tutkimuksessa analysoitiin Ilta-Sanomien ja Iltalehden sisältöjä 
määrällisin ja laadullisin menetelmin vuosilta 1985–2007. 
Laadullisessa tarkastelussa kohteena olivat perhesurma- ja politiikan 
uutisointi, joista jälkimmäisessä analysoitiin uusien hallitusten 
nimitysuutisia ja ministereiden avioeroja koskevaa lehtikirjoittelua. 
Lisäksi tutkimuksessa analysoitiin pohjoismaisten iltapäivälehtien 
viihdejournalismin ominaispiirteitä.

****
Välimäki Susanna
Miten sota soi?
Sotaelokuva, ääni ja musiikki
Laajuus: 332 s.
Julkaisuvuosi: 2008
Kustantaja: Tampere University Press. TUP

Elokuvat ovat soivia teoksia. Musiikki ja äänisuunnittelu luovat 
elokuvassa merkityksiä siinä missä kuva ja vuorosanatkin. Myös sota 
soi: sodalla on oma äänimaisemansa aina taistelun melusta 
rintamaradioihin. Miten sota soi? avaa kuulokulmia sotaelokuvaan ja 
elokuvaan yleensä. Kirjassa tarkastellaan, miten sotaelokuvan 
musiikki ja äänisuunnittelu soittavat sodalle, väkivallalle ja 
kuolemalle erilaisia merkityksiä. Tutkimus keskittyy kriittisiä 
viestejä rakentaviin toisen maailmansodan taisteluelokuviin aina 
Tuntemattomasta sotilaasta Veteen piirrettyyn viivaan. Toinen 
maailmansota on elokuvien perussota, jonka avulla neuvotellaan myös 
tämän päivän maailmasta ja nykysotien oikeutuksesta. Miten sota soi? 
haastaa kuuntelemaan elokuvia uusin korvin ja siten myös näkemään 
enemmän. Samalla kirja valaisee musiikin ja äänen toimintaa 
elokuvassa ja nykykulttuurissa yleensä.

Susanna Välimäki (FT) on Helsingin yliopistossa toimiva 
musiikintutkija, joka on keskittynyt länsimaiseen taide-, populaari- 
ja elokuvamusiikkiin, äänellisen kulttuurin tutkimukseen sekä tieteen 
yleistajuistamiseen. Välimäki tunnetaan myös Yleisradion 
konserttimusiikkia esittelevästä Kausikortti-televisio-ohjelmasta.

****
 Kuusinen Iiris
Naisen yksilöityminen suomalaisessa kirjallisuudessa 1950-luvulta 
lähtien
Acta Universitatis Tamperensis; 1343

Laajuus: 274 s.
Julkaisuvuosi: 2008
ISBN: 978-951-44-7436-1
Kieli: fin
Kustantaja: Tampere University Press. TUP

Väitöskirjassa "Naisen yksilöityminen suomalaisessa kirjallisuudessa 
1950-luvulta lähtien" tarkastellaan fiktiivisesti kuvattua naisen 
yksilöitymistä psykoanalyyttisestä ja yhteiskunnallisesta 
näkökulmasta. Tutkimuskohteena on Marja-Liisa Vartion, Eila Pennasen, 
Eeva Kilven, Anu Kaipaisen, Märta Tikkasen, Kerttu-Kaarina Suosalmen, 
Annika Idströmin, Anna-Maija Ylimaulan, Orvokki Aution, Raija 
Siekkisen, Sari Malkamäen, Anna-Leena Härkösen ja Anja Snellmanin 
vuosina 1957-2007 ilmestyneitä romaaneja (21 kpl) ja novelleja (2 kpl).

Yksilöitymisen käsite pohjautuu tutkimuksessa sveitsiläisen 
psykoanalyytikon C. G. Jungin teoriaan, jota hyödynnetään 
kirjallisuudentutkimuksessa sanataiteen symbolikielen tulkinnassa 
sekä kirjailijoiden luomisprosesseissa. Yksilöitymisellä eli 
individuaatiolla Jung tarkoittaa yksilön tietoisen ja 
tiedostamattoman eli piilotajunnan jäsentymistä ja yhdentymistä, 
jonka päämääränä on henkinen harmonia eli itseys. Saavuttaakseen 
itseyden ihmisen on tunnistettava itsessään kieltämänsä ominaisuudet 
eli jungilaisittain varjonsa ja animansa tai animuksensa. Nämä 
tiedostamattomassa olevat arkkityypit ilmenevät tietoisuudessa unien, 
fantasioiden ja projektioiden kautta symbolikuvina, joita 
väitöskirjassa on analysoitu tutkimuskohteista. Tutkimuksessa on 
käytetty myös Annis Prattin kaunokirjallisuuteen luomaa 
uudestisyntymismatkan arkkityyppistä mallia, joka pohjautuu Jungin 
teoriaan.
***
Lähde Ville
Rousseau's Rhetoric of 'Nature'
Acta Universitatis Tamperensis; 1344
Laajuus: 225 s.
Julkaisuvuosi: 2008
Kustantaja: Tampere University Press. TUP

’Nature’ is one of the most problematic and complex words of our 
culture. Its meaning diverges both in everyday and specialist use, 
but certain dominant meanings also create expectations as to the 
meaning of the word. Often ‘nature’ is understood as the nonhuman 
environment. Nevertheless, in the same context the meaning of the 
word may alter, directing the whole discussion to another direction. 
The diversity of meanings on the one hand, and the central cultural 
role of the word itself afford possibilities to take advantage of 
changes of meaning. Such problems with ‘nature’ are apparent in a 
multitude of contemporary debates over issues like gene technology, 
explanations of human behavior, sexuality or climate change. 
Naturalness and unnaturalness of these phenomena are everyday forums 
for struggles of definition. The problem of ‘nature’ is thus 
inevitably linked to questions of values, norms and power. The main 
aim of this study is to develop and test tools that might aid us in 
understanding the multiple meanings of ‘nature’ and their application.
***