[H-verkko] CFP: CFP: Identiteetit 1800-luvulla - Identiteter på 1800-talet

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
To Marras 2 22:36:31 EEST 2008Agricolan Artikkelipyyntötietokantaan
( http://agricola.utu.fi/nyt/pyynnot/ )
on tullut seuraava ilmoitus:

CFP: Identiteetit 1800-luvulla - Identiteter på 1800-talet

CALL FOR PAPERS

IDENTITEETIT 1800-LUVULLA - IDENTITETER PÅ 1800-TALET

22.-23.1.2009 SKS/Tieteiden talo (Helsinki)

Kutsumme kaikkia 1800-luvusta kiinnostuneita tutkijoita osallistumaan
1800-luvun tutkimuksen verkoston ensimmäiseen vuosiseminaariin
'Identiteetit 1800-luvulla - Identiteter på 1800-talet', Helsingissä
22.-23.1.2009. Seminaarin tavoitteena on edistää 1800-luvun
tutkimusta tuomalla yhteen eri tieteenalojen edustajia keskustelemaan
omien tutkimustensa suunnitelmista ja tuloksista sekä pohtimaan
verkoston tulevia toimintamuotoja.

Seminaarin teemana ovat 1800-luvun identiteetit: Mihin poliittisiin,
yhteiskunnallisiin tai kulttuurisiin rakenteisiin ja yhteisöihin
1800-luvun ihmiset tunsivat kuuluvansa? Minkälaisin perustein he
jakoivat yhteiskunnan eri ryhmiin? Miten ja miksi nämä käsitykset
muuttuivat? 1800-luvun suuret yhteiskunnalliset, poliittiset ja
kulttuuriset muutokset muokkasivat ihmisten käsityksiä itsestään ja
yhteisöistään uusiksi. Konferenssi pyrkii monitieteellisesti
tarkastelemaan näitä identiteetin muokkaamisen ja kokemisen tapoja.
Se rohkaisee osallistujia tarkastelemaan niin yhteisöjen kuin myös
yksittäisten ihmisten identiteettejä ja niiden muodostumis- ja
käsittämistapoja.

Pyydämme ehdotuksia yksittäisistä esityksistä (kesto 20 min) tai
kolmen esityksen sessioista (kesto 3x20 min). Kaikille esityksille
varataan myös keskusteluaikaa. Ehdotukset esityksistä ja sessioista
voi lähettää 1800-luvun tutkimuksen verkoston koordinaattorien
osoitteeseen(1800.koordinaattorit at gmail.com). Ehdotuksen pituus ei
saa ylittää yhtä A4-sivua. Sisällytä ehdotukseesi myös lyhyet
henkilötiedot sekä yhteystietosi. Ehdotuksia otetaan vastaan
perjantaihin 14.11.2008 saakka.

Seminariet är tvåspråkigt och det går bra att hålla föredrag även på
svenska.

Verkoston jäseneksi voi liittyä sen kotisivuilla:
http://groups.google.com/group/1800-luku
Sivuilta saa lisätietoa verkoston jäsenyydestä, tavoitteista,
toiminnasta ja jäsenten intresseistä. Myös pääosa verkoston
tiedotuksesta hoidetaan vastaisuudessa kotisivuston ja verkoston
sähköpostilistan kautta.

Lisätietoja:
Jyrki Hakapää
1800-luvun tutkimuksen verkoston koordinaattoriryhmän jäsen
Tutkija
Historian laitos, Helsingin yliopisto
Puh: (09) 191 24327
Sähköposti: jyrki.hakapaa at helsinki.fi

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Jyrki Hakapää <jyrki.hakapaa at helsinki.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 14.11.2008
Lisätietoja WWW-osoitteesta: http://groups.google.com/group/1800-luku