[H-verkko] Agricolan kirja-arvostelut: Tarinointia Turun historiasta

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ke Joulu 24 21:25:36 EET 2008


Agricolaan on lähetetty uusi kirja-arvostelu:
---------------------------------------------------------
Piia Einonen  FT, Jyväskylän yliopisto, Historian ja etnologian
laitos
---------------------------------------------------------
Arvosteltavana:
Laaksonen, Hannu: Turun historiaa kahdeksalta vuosisadalta. Turun
historiallinen yhdistys, 2007. 184 sivua.


Tarinointia Turun historiasta
---------------------------------------------------------

Turun historiaa kahdeksalta vuosisadalta kokoaa tiiviiksi paketiksi
Turun historiaa käsittelevän tutkimustiedon. Teos painottuu
erityisesti kulttuurihistoriaan ja tarjoaakin mielenkiintoisen
nojatuolimatkan yhden Suomen merkittävimmän kaupungin menneisyyteen. 


Turun Historiallisen Yhdistyksen julkaisema teos Turun historiaa
kahdeksalta vuosisadalta on tarkoitettu yleisesitykseksi, joka kokoaa
yhteen viimeaikaista tutkimustietoa Turun kaupungin vaiheista.
Tuoreimmatkin Turun historian yleisesitykset kun ovat ennättäneet jo
parinkymmenen vuoden ikään ja kaikessa laajuudessaan ne ovat
palvelleet lähinnä historiantutkijoita. Tiiviin ja tuoreen
kokonaisesityksen tarve on siis ollut ilmeinen ja teos tarjoaakin
mittavan läpileikkauksen Turun historiasta aina 2000-luvulle saakka.
Kirjoittaja on turkulainen kulttuurihistorioitsija, FL Hannu
Laaksonen, joka on käsitellyt aikaisemmissa tutkimuksissaan
erityisesti Turun kulttuurihistoriaa.

Teoksen jäsennys on tasapainoinen ja tekee oikeutta Turun historialle
erityisesti Ruotsin itäisen valtakunnanpuoliskon merkittävimpänä
kaupunkina keskiajalta aina 1800-luvun alkuun saakka. Kaupungin
varhaisten vaiheiden kuvaus painottuu Lounais-Suomen merkittävään
kirkolliseen rooliin, minkä jälkeen seurataan kaupungin historiaa
kronologisesti, vuosisadoittain. Lisäksi 1800-luku on jaettu
pääkaupunkiaikaan ja myöhempään jaksoon, ja 1900-luvulla toinen
maailmansota katkaisee vuosisadan. Jäsennys ei ole ehkä mielekkäin
historiantutkijan tai problemaattisempaa lähestymistapaa suosivan
lukijan näkövinkkelistä, mutta yleisesityksessä se helpottaa
tapahtumakulkujen hahmottamista. Turun historia kytketään läpi
teoksen laajempaan valtakunnalliseen kehitykseen ja lukujen alussa on
tiivistettynä yhdelle sivulle kyseisen vuosisadan tapahtumahistoria
pähkinänkuoressa. Tämä ratkaisu toimii hyvin ja yleiskehityksen
kertaaminen orientoi mainiosti lukijaa syventymään Turun tapahtumiin.
Hiukan kuitenkin ihmetyttää, miksei myös taloudellisesti,
poliittisesti ja yhteiskunnallisesti tärkeä 1800-luvun jälkipuolisko
ole saanut yhtä laajaa yleisesittelyä kuin muut periodit?

Yleislinjoiltaan historiallinen kuvaus on teoksessa mielenkiintoista
ja keskeiset historialliset faktat nostetaan esiin, mutta detaljit
ontuvat paikoin. Esimerkiksi sivulla 16 kerrotaan, että 'Vuonna 1350
kuningas Maunu Ladonlukon kaupunkilaki kielsi kaikkia muita
suomalaisia kaupunkeja paitsi Turkua harjoittamasta kauppaa muualla
kuin Tukholmassa.' Todellisuudessa Maunu Ladonlukko hallitsi
valtakuntaa jo edellisellä vuosisadalla, ja Maunu Eerikinpojan
kaupunginlaki on yleensä ajoitettu varovaisesti 'noin vuoteen 1350'.
Itse asiasisältö on kuitenkin oikein. Paikoin tekstin tiiviys
aiheuttaa ongelmia ja esimerkiksi majamieslaitoksen paheksuttavuus
(s. 55) ei varmastikaan aukea asiaa tuntemattomalle lukijalle.
Samalla sivulla on myös unohtunut Viipurin merkitys tervakaupassa.
Vaikka kieli on pääsääntöisesti sujuvaa, on joitakin puutteellisia
lauseita jäänyt tekstiin, kuten sivulla 52: '[- -] joten nykyinen
sisustus on paljolti 1600-luvun ja palon jälkeisen ajan 1800-luvun
jäljiltä'. Tekstin koostaminen muiden tekstien pohjalta ja
kahdeksansadan vuoden mahduttaminen noin 180 sivuun ei tietenkään voi
olla vaikuttamatta: kaikkea ei tilan rajallisuuden vuoksi voi selittää
- vaikka joitakin seikkoja olisi kenties ollut syytä valaista
enemmänkin.

Teos on suunnattu pikemmin turkulaiselle, kaupunkinsa historiasta
kiinnostuneelle yleisölle kuin historiantutkijoille. Vaikka teos
kokoaakin yksiin kansiin tutkimustiedon, on uusimman tutkimuksen
osuus kuitenkin melko marginaalinen. 'Turun historiaa kahdeksalta
vuosisadalta' onkin pikemmin mielenkiintoista ja paikoin hiukan
villistikin polveilevaa tarinointia kuin tuhti tietopaketti.
Viitteitä ei ole käytetty, vaikka teoksen loppuun on koottu
kirjallisuusluettelo. Kirjallisuus painottuu lähes yksinomaan Turun
historiaan - mikä tietysti on teoksen kohdeyleisöä ja teemaa
ajatellen ymmärrettävää - mutta ottamalla mukaan kirjallisuutta
hiukan laajemmalla seulalla (esimerkiksi Suomen kaupunkilaitoksen
historia tai muualla Suomessa tehty, Turun historiaa käsittelevä
tutkimuskirjallisuus) käsillä oleva teos olisi saanut sekä lisää
painoarvoa että mahdollisuuden vertailla Turkua osana
valtakunnallista kaupunkiverkostoa. Paikoin toki tällaisiakin
huomioita esitetään, mutta keskeisen merkityksensä vuoksi Turku olisi
ansainnut enemmänkin laajempiin yhteyksiin linkittyvää tietoa.

Turun historiaa kahdeksalta vuosisadalta on kaunis selailtava:
upeasti kuvitettu ja lukijaystävällisen väljäksi ulkoasultaan
toimitettu kirja. Teoksen kuvitus on pääsääntöisesti runsasta ja
tekstiä tukevaa, mutta lukujen modernit aloituskuvat tuovat mieleen
pikemmin matkailumainoksen kuin historiateoksen. 1500-lukua kuvittaa
Turun linna ja linnan edustan kukkaloisto, 1600-lukua taas mystinen
kiviröykkiö ja taustalla häämöttävä moderni rakennus. Tarkemmin
tutkimalla kuvan kyltistä selviää, että kuvassa on (ilmeisesti)
viimeinen jäänne Turun ympärille 1600-luvun alkupuolella rakennetusta
tulliaidasta, staketista, jonka pikkutulliasetus toi uutuutena
kaupunkikuvaan. Tekstillä varustettuna kuva olisi ollut mahdollista
liittää tekstiin ja antaa lisäinformaatiota tästä monin tavoin
kaupunkilaisten arkeen 1600-luvulla vaikuttaneesta uudesta
tullimaksusta, jota porteilla kannettiin kaikesta toreille ja
markkinoille tuotavasta kulutustavarasta, kuten ruuasta ja
käsityötuotteista. Turussakaan uusiin taloudellisiin rasituksiin ei
suhtauduttu kovin suopeasti, vaikka tähän ei tekstissä sen kummemmin
puututa. Muutenkin kuva Turusta jää melko silotelluksi ja
ristiriidattomaksi, vaikka esimerkiksi hallinnollisesti sekä
oikeudenhoidollisesti merkittävän 1600-luvun oikeudenkäyttöä ja
erityisesti rikoksia käsitellään omassa lyhyessä luvussaan. Raadin
hallinnollisesta roolista ei kuitenkaan puhuta, tai edes mainita
raastuvanoikeuden alaista alioikeutta, eli kämnerinoikeutta.
Raastuvanoikeudesta käytetään oudolta kalskahtavaa nimitystä
'maistraatinoikeus' (sivulta 62 eteenpäin). Yleisemminkin poliittinen
ja hallinnollinen historia jää aikalailla sivuun jopa tässä suhteessa
merkittävän 1700-luvun osalta, ja vasta 1800-luvun jälkipuoliskolla
turkulaiset alkavat esiintyä myös poliittisesti aktiivisina
toimijoina.

Ainoa puute teoksen kuvituksessa on nykyistä Turkua edes keskustan
alueelta kuvaavan kartan puuttuminen, sillä kirjassa viitataan
toistuvasti rakennusten yhteydessä myös tämänhetkisiin katuihin.
Asemakaavakarttoja on kyllä mukana useampiakin. Lisäksi teoksessa
esiintyy mystisiä paikanmääreitä, kuten 'pieni puoli', 'iso puoli' ja
'Multavierun puoli', jotka eivät Turkua tuntemattomalle lukijalle
aukea.

Turun historiaa kahdeksalta vuosisadalta teoksen vahvuus on,
kirjoittajansa erityisosaamisen mukaan, juuri kulttuurihistoriassa,
jota onkin tekstissä painotettu voimakkaasti. Lukijan kannalta
kiinnostusta herättää myös yksilöiden nostaminen esiin
historiallisesta kehityksestä. Mielenkiintoisesti, sujuvasti ja
leppoisasti Turun menneisyydestä tarinoivaan teokseen onkin
nautittavaa uppoutua esimerkiksi juuri näin joulunpyhien aikaan.---------------------------------------------------------
Tämä arvostelu on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa
http://agricola.utu.fi/julkaisut/kirja-arvostelut/
Kommentoi arvostelua Agricolan keskustelufoorumilla osoitteessa
http://agricola.utu.fi/keskustelu/