[H-verkko] Turku, =?UNKNOWN?Q?V=E4it=F6s=3A_Ulkoministeri=F6n?= mediakatsaukset ja Suomi-kuva Saksan =?UNKNOWN?Q?lehdist=F6ss=E4_1989=961998?=

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ke Joulu 3 14:04:51 EET 2008


Agricolan tapahtumakalenteriin on lähetetty uusi ilmoitus:

------------------------------------------------------
Väitös: Ulkoministeriön mediakatsaukset ja Suomi-kuva Saksan
lehdistössä 1989–1998
Turku 13.12.2008 klo 12:00

Mia Lindberg: Ulkoministeriön mediakatsaukset ja Suomi-kuva Saksan
lehdistössä 1989–1998, vastaväittäjänä dosentti Pekka Aula Helsingin
yliopistosta. Päärakennus, ls 2, 13.12.  klo 12.

Joukkoviestimet ovat kansalaisten tärkein yhteiskuntaa koskevan
tiedon lähde, joten median merkitystä mielipiteen muodostajana ei ole
syytä aliarvioida, kun halutaan tutkia suuren yleisön Suomi-kuvaa. FM
Mia Lindbergin väitöskirjatutkimuksessa selvitettiin saksalaista
Suomi-kuvaa ja siihen liittyviä tekijöitä laajan lehdistöaineiston
perusteella. 

Ulkomaalainen lehdistö on merkittävä Suomi-kuvan muodostaja. Sen
Suomi-kuva ei kuitenkaan muodostu tyhjiössä, vaan lehdistön, Suomen
ulkoministeriön ja maakuvan muodostamassa kommunikaatioverkostossa,
jossa ne vaikuttavat toinen toisiinsa. Samalla syntyy jännite
ulkomaalaisen lehdistön ja kansallisten toimijoiden välille esittää
maa tietyllä tavalla.   

Työssä käytetty aineisto kattaa ulkoministeriön mediakatsaukset
kymmenen vuoden ajalta. Niiden kautta avautuu ikkuna ulkoministeriön
tiedonhallintaketjuun eli siihen, miten tietoa on lehdistä kerätty ja
jaettu eteenpäin. Aikalaiskirjallisuus puolestaan valottaa sitä, miten
lehdistön Suomi-kuvaan on yritetty vaikuttaa. 

Tutkimus keskittyy vuosiin 1989-1998. Kyseessä on merkittävä
ajanjakso Euroopan lähihistoriassa. Ajankohta kattaa Neuvostoliiton
hajoamisen, Saksojen yhdistymisen ja Euroopan integraation
etenemisen. Näillä tapahtumilla oli merkittäviä vaikutuksia Suomeen
ja sitä kautta Suomi-kuvaan. Toisaalta tärkeä huomio maakuvan
muodostumisessa on sen moniaikaisuus eli historiallisuus. Moni asia
Suomi-kuvassa tulee ymmärrettäväksi juuri historian kautta. 

Suomen talouselämässä koettiin mullistuksia. 1990-luvun alussa
ulkomaalaiset toimittajat tulivat Suomeen ihmettelemään
hyvinvointivaltion leipäjonoja, 1990-luvun lopussa he tulivat
tutustumaan uuteen suomalaiseen elämäntapaan, kännykkäkulttuuriin.
Mediakatsausten tärkein teema oli kuitenkin Suomen ja Saksan välinen
metsäsota, jota tutkimuksessa tarkastellaan kulttuurisen
vuorovaikutuksen kannalta.
 
Maakuvalla on merkittäviä todellisuusvaikutuksia, mitä tulee
talouteen tai politiikkaan, ja yleensäkin ihmisten väliseen
kanssakäymiseen. Suomi-kuvaa onkin rakennettu itsenäisyyden alusta
saakka. Vuosien myötä on käynnistetty erilaisia hankkeita Suomi-kuvan
kirkastammiseksi, kuten tänä syksynä asetettu korkean tason työryhmä,
joka pohtii asiaa Jorma Ollilan johdolla. 

Mia Lindbergin väitöskirja ei pelkästään kuvaile Suomi-kuvaa, vaan se
auttaa ymmärtämään niitä mekanismeja, jotka vaikuttavat maakuvan
taustalla. 


Ilmoitus lähetetty: 3.12.2008 13:07

------------------------------------------------------
Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa
http://agricola.utu.fi/nyt/tapahtuu/