[H-verkko] Arvosteltavaksi: Faroksen ja Gaudeamuksen syksyn 2008 kirjoja

Tapio Onnela taonnela at utu.fi
Ke Elo 27 00:14:01 EEST 2008


FAROS-KUSTANTAMO

***********************************
Sergei Tšavain: ELNET. Suomennos Arto Moisio. Faros-kustannus Oy, 
Turku 2008. Kovakantinen, 301 s.

Sergei Tšavain kuuluu marilaisen kirjallisuuden perustajahahmoihin. 
Vuonna 1888 syntynyt Tšavain kirjoitti ensimmäisen marinkielisen 
runon Oto jo vuonna 1905, kolme vuotta ennen valmistumistaan Kazanin 
opettajaseminaarista. Vuosisadan vaihde oli myös marin kansan 
identiteetin rakentamisen aikaa, vaikka Venäjän valtakunnassa 
vähemmistöjen asema kävi vuosi vuodelta ahtaammaksi. Tšavain suuntasi 
kirjalliset harrastuksensa pääasiassa näyttämölle. Hänen 
esikoisnäytelmänsä Villiankat esitettiin vuonna 1912 ja venäläisiä 
byrokraatteja ironisoiva draama saavutti laajaa menestystä. 
Seuraavina vuosikymmeninä Tšavain julkaisi useita näytelmiä, jotka 
oli tehty kiertuetoimintaa varten.

Tšavain odotti lokakuun vallankumoukselta paljon, kuten monet muutkin 
marilaiset intellektuellit. Toisin kuitenkin kävi: Tšavain joutui 
itse painostuksen kohteeksi, ja hänet ammuttiin Stalinin vainojen 
aikana marraskuussa 1937.

ELNET
Sergei Tšavainin haave oli ensimmäisen marinkielisen romaanin 
kirjoittaminen. Hän suunnitteli teoksesta eeppistä, suurten 
venäläisten kertojien tyylillä etenevää romaania, joka alkaisi vuoden 
1905 tapahtumista ja etenisi lokakuun vallankumouksen jälkeiseen 
sisällissotaan asti. Romaanin ensimmäinen osa ilmestyi vuotta ennen 
kirjailijan kuolemaa 1936 Moskovassa. Tarinassa yhdistyy kaksi 
kohtaloa. Oppimaton metsästäjä Sakar joutuu väärin perustein 
vankileirille ja saa kärsiä marilaisesta taustastaan. Lopulta hän 
kadottaa identiteettinsä ja päätyy puna-armeijaan ensimmäisen 
maailmansodan loppuvaiheissa. Toinen päähenkilö on marilainen 
opettaja Grigori Petrovitš, joka taistelee venäläistämistoimia 
vastaan älymystön asein ja ajautuu lopulta väkivallan tielle.

Tšavain kirjoitti romaanille myös toisen osan, joka kuitenkin katosi 
jäljettömiin vuoden 1937 jälkeen. Sattumalta käsikirjoitus ilmestyi 
esiin arkistojen kätköistä 1960-luvun alussa ja julkaistiin 
jatkokertomuksena vuosina 1964-65. Vasta toinen osa paljastaa teoksen 
eeppiset mittasuhteet.

Tällä hetkellä Sergei Tšavainin Elnet on marilaisen kirjallisuuden 
suurin klassikko, joka on ilmestynyt myös venäjänkielisenä 
käännöksenä. Teoksen suomentamisella on suuri kulttuurinen merkitys, 
ja se avaa ainutlaatuisen näköalan paitsi marin historiaan myös 
suomen sukukielien kirjalliseen perintöön.

***********************************


GAUDEAMUS


***********************************

HEIJASTUKSIA VALOSTA: MYSTIKKOJEN ISLAM

Hallenberg, Helena & Irmeli Perho

Islamin mystinen suuntaus on suufilaisuus. Heijastuksia valosta 
esittää tiivistetysti suufilaisuuden synnyn ja peruskäsitteet sekä 
välittää kuvan varhaisesta suufilaisesta ajattelusta antamalla 
600-1200-lukujen mystikkojen itsensä puhua.

Teos sopii kurssikirjaksi esimerkiksi uskontotieteen ja teologian 
opintoihin, mutta siitä voi ammentaa jokainen, jota eri uskontojen 
ajattelutavat kiinnostavat. Suufilaisuuden kautta voi tutustua 
siihen, miten ihminen on aina yrittänyt ratkaista olemassaolon 
peruskysymyksiä, tavoitella yhteyttä Jumalaan ja samalla elää 
ihmisten keskuudessa tässä maailmassa.

Tiedon kaipuu päättyisi, jos ihminen saisi tietää kaiken, minkä 
Jumala tietää, ja se on mahdotonta. Mutta tämä kaipaus tuottaa 
mielihyvää - ei tuskaa. Uusien asioiden löytämisen suloisuus on loputon.
- al-Ghazali (k. 1111)

Palmenia-sarja.

2. p. 2008. Nid. A5. 277 s.

***********************************

ONKO EUROOPPA OLEMASSA?
NÄKÖKULMIA EUROOPPALAISEEN JULKISUUTEEN JA DEMOKRATIAAN

Nieminen, Hannu, Kari Karppinen & Tuomo Mörä (toim.)

Teoksessa lähestytään eurooppalaisen demokratian ajankohtaisia 
ongelmia viestinnän ja julkisuuden näkökulmasta. Euroopan haasteena 
on kansalliset rajat ylittävän yhteisen julkisuuden puuttuminen. Yhä 
suurempi osa taloudellisista ja poliittisista päätöksistä tehdään 
EU:n toimielimissä, mutta julkista keskustelua käydään miltei 
pelkästään kansallisessa julkisuudessa. Kiinnostus EU-politiikkaa 
kohtaan on myös varsin vähäistä.

Vaatiiko Euroopan yhdentyminen yhteistä eurooppalaista julkisuutta, 
jossa kansalaiset voisivat keskustella yhteisistä eurooppalaisista 
tavoitteista ja rakentaa eurooppalaista identiteettiä? Onko tällainen 
yhteinen julkisuus ylipäänsä mahdollinen? Entä voidaanko julkisen 
keskustelun avulla kuroa umpeen EU:n demokratiavaje?

Teoksessa tarkastellaan myös EU-journalismia, Euroopan kulttuurista 
moninaisuutta sekä vähemmistöjen mahdollisuuksia osallistua 
julkisuuteen. Ajankohtaisina esimerkkeinä vähemmistöjen ja 
julkisuuden suhteesta tarkastellaan muun muassa Viron ja Turkin 
tilannetta.

Näyte:
Miksi eurooppalainen julkisuus on noussut juuri vuosituhannen 
vaihteessa tutkijoiden kiinnostuksen kohteeksi? Päällimmäinen selitys 
nojaa epäilemättä siihen, että Euroopan integraatiokehityksessä on 
tultu vaiheeseen, jossa taloudellisen ja poliittisen yhdentymisen 
jatkuminen edellyttää myös kulttuurista ulottuvuutta, Euroopan 
kansalaisten tietoisempaa tukea ja sitoutumista yhteiseen projektiin. 
Niin kauan kuin eurooppalainen julkinen keskustelu - Euroopan 
kansalaisten julkinen mielipiteen- ja tahdonmuodostus - tapahtuu vain 
kansallisissa puitteissa, on vaarana se, että Eurooppaa koskevien 
yhteisten tavoitteiden hahmottaminen jää kansallisvaltioiden 
itsekkyyden jalkoihin. Tästä näkökulmasta Euroopan 
integraatiokehityksen yleisen logiikan kannalta on luonnollista ja 
välttämätöntä rakentaa edellytyksiä yleiseurooppalaiselle, 
kansalliset rajat ylittävälle julkisuudelle.

Sisällys:
I Teorian näkökulmia julkisuuteen
- Hannu Nieminen: Eurooppalainen julkisuus tutkimuksen kohteena: 
neljä plus yksi näkökulmaa
- Kari Karppinen: Yhtenäisyyden ja moninaisuuden paradoksi 
julkisuusteoriassa
II Julkisuus käytännössä
- Sinikka Sassi: Julkisuus kansalaisen silmin
- Tuomo Mörä: Julkisuuden ihanteet ja journalismin arki: Brysselin 
kirjeenvaihtajat EU-koneiston ja kansalaisten välissä
- Inka Salovaara-Moring: Idän ja lännen tuolla puolen: julkisuus ja 
median maantiede
III Monikulttuurisuuden haaste julkisuudelle
- Charles Husband ja Tom Moring: Eurooppalaisia eroja: julkisuuden 
muodostamisen monet ulottuvuudet nykypäivän Euroopassa
- Camilla Haavisto: Vähemmistöt suomalaisessa mediassa: kohti 
monietnistä julkisuutta?
- Epp Lauk ja Valeria Jakobson: Viron etnisen vähemmistön 
osallistuminen julkisuuteen
- Yonca Ermutlu: Vähemmistön kiistanalaiset merkitykset ja etninen 
vähemmistömedia Turkissa

Hannu Nieminen, viestintäpolitiikan professori, Helsingin yliopiston 
viestinnän laitos
Kari Karppinen, tutkija, Helsingin yliopiston viestinnän laitos
Tuomo Mörä, VTT, yliopistonlehtori, Helsingin yliopiston viestinnän 
laitos

1. p. 2008. Nid. A5. 267 s.

***********************************

YHDYSVALTAIN KRISTILLINEN OIKEISTO

Ruotsila, Markku

Yhdysvaltain kristillinen oikeisto on muokannut amerikkalaista 
politiikkaa monissa maissa jo yli kahden vuosikymmenen ajan: 
abortista kantasolututkimukseen, luomisopista naisten ja 
seksuaalisten vähemmistöjen oikeuksiin sekä YK:n perhe- ja 
kehityspolitiikasta terrorisminvastaiseen sotaan. Kristillistä 
oikeistoa on joko pelätty uhkana demokratialle ja moniarvoisuudelle 
tai arvostettu amerikkalaisen arvokeskustelun uudistajana ja 
kansalaisaktivismin elävöittäjänä. Teos on ensimmäien suomenkielinen 
tietopaketti tästä vaikutusvaltaisesta liikkeestä. Se tarkastelee 
Yhdysvaltain kristillisen oikeiston ja fundamentalistisen liikkeen 
historiaa 1800-luvulta nykypäivään sekä selvittää näiden teologisia 
oppeja ja poliittista toimintaa tarkan empiirisen tutkimustiedon 
pohjalta.

Teos tarjoaa ajattelemisen aihetta kaikille uskonnon ja politiikan 
yhteyksistä, Yhdysvaltain historiasta ja ajankohtaisista asioista 
kiinnostuneille.

Näyte:
Kristillisen oikeiston kannatuspohjasta kertoo se, että miltei 70 
prosenttia amerikkalaisista sanoo haluavansa maalleen hyvin 
uskonnollisen presidentin. Yli puolet haluaa valtiovallan 
aktiivisesti edistävän uskontoa. Kaksi kolmesta amerikkalaisesta 
pitää maataan kristillisenä kansakuntana, ja tätä mieltä on myös 
miltei puolet niistä, jotka sanovat itse olevansa maallistuneita. 
Miltei 70 prosenttia katsoo sekulaaristen liberaalien menneen liian 
pitkälle yrityksissään pitää uskonto ja lainsäädäntö erillään. 
Amerikkalaisnaisista yli puolet pitää aborttia murhana ja miltei 
puolet amerikkalaisista haluaisi tehdä siitä joko kokonaan tai 
useimmiten laittoman. Selvästi yli 60 prosenttia vastustaa 
homoseksuaalien avioliittoja. Kuusi kymmenestä kieltää uskovansa 
evoluutioteoriaan ja seitsemän kymmenestä haluaisi koulujen opettavan 
luomisoppia.

Sisällys:
Prologi: Uskonto ja politiikka Yhdysvalloissa
1. Kristillinen fundamentalismi
2. Eristäytymisen ja radikalismin vuodet
3. Kristillisen uusoikeiston synty
4. Kulttuurisotien aikakausi
5. Dominioteologia
6. Samarialaisstrategia
7. Voiton kajastusta
8. YK ja Antikristus
9. Israelin ystäviä
10. Irak, Islam ja lopunajat
Epilogi: Domine, Quo Vadis?

Markku Ruotsila, Ph.D., Pohjois-Amerikan kirkkohistorian dosentti 
(Helsingin yliopisto) ja Yhdysvaltain ja Ison-Britannian historian 
dosentti (Tampereen yliopisto). Hän on toiminut vierailevana 
tutkijana muun muassa Oxfordin ja New Yorkin yliopistoissa. Julkaisut 
mm. teokset The Origins of Christian Anti-Internationalism 
(Georgetown University Press), John Spargo and American Socialism 
(Palgrave Macmillan), British and American Anticommunism Before the 
Cold War (Routledge) ja Churchill ja Suomi (Otava).

1. p. 2008. Nid. A5. 368 s

***********************************

COMPARATIVE APPROACHES TO EUROPEAN AND NORDIC MODERNISMS

Jansson, Mats, Janna Kantola, Jakob Lothe & H. K. Riikonen (eds.)

Modernism is a truly international movement that cuts across many 
boundaries - territorial, political, cultural, and linguistic. Its 
geographical and temporal scope makes it one of the most prominent 
fields of literary study. Building on and extending the insights of 
two earlier volumes - English and Nordic Modernisms (2002) and 
European and Nordic Modernisms (2004) - the essays in this book 
compare Modernist features of the Nordic literatures with the 
modernizing works and movements of the rest of twentieth-century 
Europe. The contributors situate the concept of Modernism in a pan- 
European context, and discuss how a range of texts respond to, and 
thus represent, facets of European Modernism at widely different 
moments - not least in the period following the Second World War. In 
addition to studies of individual Nordic authors, the aspects of 
Modernism explored here include its response to war, the relationship 
between verbal and pictorial art, and Modernism s impact on later 
Nordic and European writers.

1. p. 2008. Nid. . 238 s.