[H-verkko] Arvosteltavaksi: SKS:n syksyn 2008 kirjoja

Tapio Onnela taonnela at utu.fi
Mon Elo 25 23:17:47 EEST 2008


Agricola - Suomen historiaverkko tarjoaa kirjoja arvosteltavaksi 
Agricolan kirja-arvostelujulkaisuun (ISSN 1796-704X)

Jos haluat saada kirjasta arvostelukappaleen, lähetä Agricolan 
toimittajille sähköpostia osoitteeseen:
<agricolan.arvostelut at gmail.com>, Ilmoita kirjan nimi ja kustantajan 
sekä aina myös postiosoitteesi (maaposti!). Tiedot toimitetaan 
kustantajalle, joka lähettää sinulle kirjan. Perustele lyhyesti miksi 
juuri sinä haluaisit arvostella kyseisen kirjan.

HUOMIO! Uusia arvostelukappaleita toimitetaan vain niille jotka ovat 
vanhat arvostelunsa kirjoittaneet. Kirjoista on kova kysyntä, jos et 
saa arvosteluasi kirjoitettua lähetä saamasi arvostelukappale 
Agricolan toimitukseen, jotta sitä voitaisiin tarjota uudelleen 
arvosteltavaksi. Kirja-arvostelun voi julkaista lisäksi muussakin 
julkaisussa ja muualla julkaistun arvostelun voi julkaista Agricolassa.

Liitä valmis arvostelusi suoraan sitä varten tehtyyn lomakkeeseen 
Agricolan sivulle: http://agricola.utu.fi/nyt/arvos/ josta se 
lähetetään ensin Agricolan toimittajalle, joka tarkistaa ja julkaisee 
arvostelun. Arvostelu lähtee sen jälkeen H-verkko ja Kultut-listan 
tilaajille sähköpostina. Arvostelu tallentuu
"Agricolan kirja-arvostelut" julkaisun sivulle: http:// 
agricola.utu.fi/nyt/arvos/.

HUOMAA MUUTTUNUT SÄHKÖPOSTIOSOITE!
****
SUOMALAISEN KIRJALLISUUDEN SEURA
Syksyn 2008 kirjoja

TAPANI PAAVONEN
Vapaakauppaintegraation kausi
Suomen suhde Länsi-Euroopan integraatioon FINN-EFTAsta EC-vapaakauppaan

Tutkimus tarkastelee Suomen politiikkaa suhteessa Länsi-Euroopan 
integraatioon aikana, jolloin Länsi-Eurooppaan luotiin 
teollisuustuotteita koskeva vapaakauppa-alue. Teos valottaa Suomen 
politiikkaa kokonaisvaltaisesti ottaen huomioon niin Suomen 
kansainvälisen aseman silloisessa kylmän sodan maailmassa kuin 
teollistuvan Suomen taloudelliset intressitkin. Tutkimus perustuu 
laajaan, ennen käyttämättömään arkistoaineistoon. Tutkimuksessa 
valotetaan myös vapaakauppaintegraation taloudellisia vaikutuksia, 
joita seurataan Suomen EU-jäsenyyteen saakka.
*****
MATTI ENBUSKE
Vanhan Lapin valtamailla
Asutus ja maankäyttö historiallisen Kemin Lapin ja Enontekiön 
alueella 1500-luvulta 1900-luvun alkuun

Teoksessa tarkastellaan tutkimustiedon objektiivisuutta menneisyyden 
maanhallintaan liittyneissä kysymyksissä. Teema on tärkeä myös 
nykyajan pohjoisten alueiden maanomistuskiistojen ymmärtämisessä, 
sillä niihin liittyneissä kannanotoissa on vedottu voimakkaasti 
historiaan ja perusteltu nimenomaan menneisyydellä oikeutta 
maanhallintaan.

Tutkimuksessa luodaan pitkän aikavälin kokonaiskuva pohjoisen 
asutuksen ja elinkeinojen historiasta sekä hallinto- ja 
verotushistorian kehityslinjoista. Tavoitteena on ollut Samuli 
Paulaharjun sanoja lainaten halu tietää, ketkä ovat ”käydä 
käpsehtineet” vanhan Lapin valtamailla, ketkä ovat hallinneet ja 
käyttäneet lapinmaita. Näihin Lapin historian peruskysymyksiin 
tutkimus tuo runsaasti uutta ja vankasti perusteltua tietoa, jolloin 
monet aiemmat tulkinnat alueen historiasta osoittautuvat suorastaan 
myyttisiksi. Lukijalle hahmottuu, kuinka vuosisatojen kuluessa 
Lapista muodostui lannan tuoksuinen maa, Lapin ja Lannan maa, jossa 
saamelainen ja talonpoikainen elämänmuoto nivoutuivat toisiinsa.
Nidottu. 570 s.
ISBN 978-951-746-975-3
Kirjastoluokka: 93.5
*****
YRJÖ KAUKIAINEN
Ulos maailmaan
Suomalaisen merenkulun historia

Merenkululla ja merellisillä yhteyksillä on tärkeä asema Suomen 
historiassa. Vaikka maamme sijaitseekin kaukana suurista 
valtameristä, on rannikkoseutujen asukkailla ollut säännöllisiä 
meriyhteyksiä jo varhaisina aikoina. Useimmat ulkomaiset 
kulttuurivaikutteet ovat saapunet maahamme juuri meren yli, eikä 
tervan ja muiden metsätuotteiden vientiä olisi voinut syntyä ilman 
merikuljetuksia. Ulkomaankauppa ja merenkulku aloittivat jo ennen 
teollistumisen aikaa kehityksen, joka on johtanut nykyiseen korkean 
elintason ja teknologian Suomeen. Maailmantalouden suuret muutokset 
ovat näkyneet elinkeinon vaiheissa toisinaan hyvinkin dramaattisesti, 
sillä merenkulku on aina ollut herkkä kansainvälisen kilpailukyvyn 
mittari.

Ansioitunut merihistorioitsija Yrjö Kaukiainen tarkastelee 
teoksessaan suomalaisen kauppamerenkulun vaiheita esihistoriasta 
nykyiseen globaalin talouden aikaan saakka. Runsaasti kuvitettu teos 
esittelee muun muassa suomalaisen kauppalaivaston kehittymistä, 
kauppamerenkulkua elinkeinona sekä sen merkitystä Suomen taloudelle. 
Systemaattisen ja kattavan teoksen yhtenä lähtökohtana on suomalaisen 
tonniston osuus ulkomaankauppamme kuljetustarpeista sekä 
kansainvälisten rahtimarkkinoiden kehitys, joka on tarjonnut työtä 
suomalaisille laivoille.
Sidottu. 585 s.
ISBN 978-951-746-972-2
Kirjastoluokka: 36.09
*****
KATJA TERVO
Metsän hiljaiset
Metsätyön rakennemurrosten kolme sukupolvea

Metsätyö on viime vuosikymmeninä joutunut selviytymään moninaisista 
muutoksista. Erityisesti koneellistuminen, tietoteknologiset 
uudistukset ja luonnonsuojeluun liittyvät asiat ovat tulleet osaksi 
työn arkea.

Metsän hiljaiset on kertomus kolmen eri metsäammattilaissukupolven 
kokemuksista. Kirjassa metsää ja metsätyötä käsitellään ennen kaikkea 
sosiaalisena kysymyksenä: Kuinka metsätalouden sosiaalinen kestävyys 
toteutuu metsätyössä, kun sitä tarkastellaan tapahtuneiden 
rakennemurrosten ja metsäammattilaissukupolvien omien kokemusten 
kautta? Tähän kysymykseen etsitään vastauksia metsäammattilaisten 
elämäkertojen avulla. Metsätyöntekijät kertovat, kuinka he ovat 
selvinneet työelämän muutoksista ja millaista työskenteleminen on eri 
vuosikymmeninä ollut.

Paikallista metsätyön muutosta peilataan myös laajempaan 
yhteiskunnalliseen keskusteluun työelämän muutoksesta. Teos antaa 
lukijalleen viitteitä siitä, miltä metsätyön tulevaisuus näyttää.

Nidottu. 274 s.
ISBN 978-952-222-005-9
Kirjastoluokka: 37
****
MINNA MAIJALA
Passion vallassa
Hermostunut aika Minna Canthin teoksissa

Tutkimuksessa tulkitaan Minna Canthin (1844-1897) teoksia 1800-luvun 
lopun tieteellistä ihmiskuvaa vasten. Teokset näyttäytyvät 
kokeellisina tutkielmina passiosta, intohimojen, halujen ja 
psyykkisen kärsimyksen vaikutuksista päähenkilöihin, jotka Canthin 
tuotannossa lähes poikkeuksetta ovat naisia. Jouduttuaan passion 
valtaan henkilöt menettävät oman hallintansa ja kykynsä aktiiviseen 
toimintaan. Canthin teoksissa sokea rakkaus, ikävystyneisyys, 
romaanien ruokkimat romanttiset kuvitelmat, itsekkäät halut, 
uskonnollinen nöyryys, syyllisyys tai loukattu ylpeys tuhoaa.

Maijala sitoo Canthin henkilöhahmojen analyysin passion tematiikan 
kautta ajan medikaalisiin käsityksiin mm. hysteriasta, alkoholismista 
ja syfiliksestä. Hän osoittaa, kuinka Canthin teokset hyödyntävät, 
tulkitsevat ja kommentoivat ajalleen ominaista käsitystä 
hermostuneisuudesta kaikkialle ulottuvana ajan henkenä, jonka nähtiin 
ilmenevän niin yksittäisten ihmisten hermosairauksina ja 
diagnooseina, kuin myös yhteiskunnallisena liikehdintänä, 
sosialismina, sekä herätysliikkeiden hurmoshenkisyytenä. Aiemmassa 
tutkimuksessa Canthin tuotannon on nähty jakautuvan 1880-luvun 
yhteiskunnalliseen ja 1890-luvun psykologiseen suuntaan, mutta 
Passion vallassa osoittaa, kuinka psykologinen motivaatio oli 
hallitsevana jo hänen 1880-luvun teoksissaan ja kuinka 
yhteiskunnallinen ja psykologinen kietoutuvat Canthin teoksissa yhteen.

Teoksen liitteenä julkaistaan Canthin novelli Lääkäri.
Nidottu. 394 s.
ISBN 978-951-746-995-1
Kirjastoluokka: 86.2
*****
JUHA MÄLKKI
Herrat, jätkät ja sotataito
Kansalaissotilas- ja ammattisotilasarmeijan rakentuminen 1920- ja 
1930-luvulla ’talvisodan ihmeeksi'

Talvisodan ihmeen taustalla olleet inhimilliset voimavarat hioutuivat 
rauhan aikaisessa organisaatiossa ja konkretisoituivat sodan aikana. 
Sotataito selittää vain puolet armeijan suorituskyvystä. Lopputulos 
muotoutui ensisijaisesti ammattisotilaiden ja sotilasvaatteet 
päällensä pukeneiden tavallisten suomalaismiesten välisten 
jännitteiden mutta myös kompromissien tuloksena.

Etulinjan sotilas toimi lopulta enemmän metsätyömailla sisäistetyn, 
kuin kasarmilla opetetun kurin hengessä. Tämä epävirallinen 
kurijärjestelmä ei kuitenkaan vähentänyt sotilaallista suorituskykyä, 
vaan päinvastoin, tehosti sitä merkittävästi. Sodan kokeneiden 
miesten muistelmien avulla paljastuu aivan uudenlaisia näkökulmia 
organisaation sisäisestä toiminnasta.
Nidottu. 364 s.
ISBN 978-952-222-017-2
Kirjastoluokka: 92.7
***
Tarvaspää
Akseli Gallen-Kallelan ateljeelinna
Toimittaneet Tuija Wahlroos ja Kerttu Karvonen-Kannas

Kirja kertoo taiteilijaprofessori Akseli Gallen-Kallelan vuosina 
1911-1913 suunnitteleman ja rakennuttaman ateljeelinnan – nykyisen 
Gallen-Kallelan Museon – monivaiheisesta rakennushistoriasta sekä 
perheen värikkäästä elämästä ystävineen Tarvaspäässä vuosina 
1911-1915 ja 1926-1931.

Artikkelit valottavat myös Tarvaspään niemen ja sinne jo 1860-luvulla 
rakennetun Linuddin huvilan historiallista menneisyyttä Albergan 
kartanon kalastusmajana ja idyllisten kesäretkien kohteena sekä 
Gallen-Kallelan perheen yhteyksiä alueen maita hallinneeseen 
Kiseleffien sukuun. Teoksessa kerrotaan lisäksi museosäätiön ja 
museon perustamishistoriasta sekä esitellään museon toimintaa ja 
kokoelmia.

Runsas kuvamateriaali käsittää myös aikaisemmin julkaisematonta 
aineistoa, kuten Tarvaspään piirustusluonnoksia ja 
kulttuurihistoriallisia kuvia Gallen-Kallelan museon kokoelmista.
********************
ÄÄNIÄ ARKISTOSTA
Haastattelut ja tulkinta

Toimittaneet Outi Fingerroos ja Tuulikki Kurki

Tutkimus tarkastelee kansatieteellisten haastatteluaineistojen 
muodostamiseen, käyttöön ja tulkintaan liittyviä kysymyksiä.

Kirjoittajat löytävät ääniä kentältä, arkistoissa, 
tutkimusprosessiensa eri vaiheista ja tulkinnasta. Myös tutkijan 
paikkaan, reflektoivaan paikantamiseen ja tutkimusetiikkaan liittyvät 
kysymykset ovat kaikissa artikkeleissa luontevasti läsnä. Kirja antaa 
lukijalleen viitteitä siitä, miltä äänten tutkimuksellinen käyttö 
juuri nyt kulttuurien tutkimuksessa näyttää.

Teos on tarkoitettu kurssikirjaksi yliopistoon ja käsikirjaksi 
kenelle tahansa kulttuurien kenttätutkimuksesta kiinnostuneelle 
lukijalle.

Nidottu. 240 s.
SKS:n toimituksia 1194
Tulossa joulukuussa 2008

***********************************

Petri Neuvonen
VIIPURI

Rakennusperinnön seitsemän vuosisataa

Miltä historiallinen Viipuri näyttää tänään? Miten uuden Venäjän 
muutosvoimat ovat muokanneet kaupunkia? Mitä kaupungin arvokkaasta 
rakennusperinnöstä on jäljellä?

Petri Neuvosen teos kertoo Viipurin historiasta Ruotsin, Venäjän ja 
Suomen alaisuudessa seitsemän vuosisadan ajalta. Siinä keskitytään 
kaupungin historialliseen ytimeen, johon kuuluvat linna, 
historiallinen keskusta ja Pyhän Annan kruunun linnoitus. Teos 
kertoo, miten monivaiheisen menneisyyden jäljet näkyvät nykyisessä 
kaupunkikuvassa. Kaupungin historialliset kerrostumat esitellään 
lukijalle yksityiskohtaisten karttapiirrosten ja runsaan kuvituksen 
avulla.

Teos perustuu laajoihin tutkimuksiin Viipurissa sekä Suomen, Ruotsin 
ja Venäjän arkistoissa. Kirja sisältää myös rakennuskannan 
inventointiluettelon, jossa on lyhyt kuvaus alueen jokaisesta 
rakennuksesta.

Sidottu. 230 s.
SKS:n toimituksia 1156
Tulossa syyskuussa 2008

***********************************

VALKOISET RUUSUT
Hannu Lemisen ja Helena Karan elämä ja elokuvat

Toimittaneet Kimmo Laine ja Juha Seitajärvi, Kuvatoimitus Kai Vase

Valkoiset ruusut on kirja ohjaaja Hannu Lemisen ja näyttelijä Helena 
Karan elämästä ja ennen muuta elokuvista. Leminen oli suomalaisen 
elokuvan studiokauden keskeisiä ohjaajia, jonka erikoisalaa olivat 
romanttiset epookkielokuvat ja hienostuneet komediat. Helena Kara 
taas kuului Suomen valovoimaisimpiin filmitähtiin 1930-luvun lopulta 
1950-luvun alkuun. Kummallakin oli oma uransa, mutta muistettavimmat 
teokset kuten Valkoiset ruusut ja Soita minulle, Helena! syntyivät 
pariskunnan yhteistyönä.

Runsaasti kuvitetussa artikkelikokoelmassa eritellään Lemisen 
tuotannon piirteitä ja Karan tähtikuvaa. Mukana on myös 
lajitutkielmia, pohdintoja elokuvan ja kirjallisuuden suhteista sekä 
elokuvien musiikki- ja tyylianalyysejä. Kirja tarjoaa kattavan 
näkemyksen Lemisen ja Karan elokuvaurista, mutta etsii samalla myös 
uusia näkökulmia elokuvan kulta-ajan tuotantoon, varhaiseen 
televisiohistoriaan sekä yleisemminkin 1900-luvun kulttuurihistoriaan.

Sidottu. 450 s.
Tulossa syyskuussa 2008

***********************************

TURKU
Kirjailijan kaupunki

Toimittaneet Ritva Hapuli, Tuuli Åkerman ja Leena Päivölä

Ihastuttava ja vihastuttava Turku. Turun kautta Kirjailijan kaupunki - 
sarja kääntää katseen myös kotimaahan.

Kokoelma kuljettaa pikapiirroin kaupungin historiaan, kiipeää 
kukkuloille, vierailee Tuomiokirkossa ja linnassa, seuraa elämää 
torilla, kuljeskelee Aurajoen rannoilla ja Ruissalossa. Se etsiskelee 
turkulaisuuden olemusta. Sivuilla voi kohdata historiallisia 
henkilöitä, kuten Mikael Agricolan, linnan hallitsijoita sekä 
turkulaisia yliopisto- ja kulttuurielämän vaikuttajia. Heidän 
lisäkseen lukija voi tutustua muun muassa Kräki-Kalleen, Jussi 
Varekseen, salaperäiseen mummo Mutikaiseen ja rockia soittavaan 
koiraan. Kirjailijoita kokoelmassa on Aleksis Kivestä Kaari Utrioon. 
Teoksen sitaatit ovat peräisin romaaneista, runoista, näytelmistä, 
muistelmista ja myös lasten- ja nuortenkirjallisuudesta.

Nidottu. 350 s.
Tulossa syyskuussa 2008

***********************************

TILKAN VERRAN TARINOITA

Toimittanut Minna Kilkki

Keskussotilassairaala Tilkkaan liittyy paljon muistoja. Sairaalan 
käytävillä ovat kulkeneet niin viime sotien kuin viime vuosienkin 
sotilaat, heidän läheisensä sekä Tilkan henkilökunta. 
Sairaalatoiminnan päätyttyä Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera osti 
Tilkan lokakuussa 2006. Kunnianosoituksena arvokkaalle ja 
historialliselle kiinteistölle sekä sen aiemmalle toiminnalle Etera 
käynnisti Tilkan tarinatalkoot.

Teoksessa julkaistaan keruun vastauksia ja sairaalan entisten 
työntekijöiden muistoja. Vaikka Tilkka oli puolustusvoimien sairaala, 
siellä hoidettiin myös siviilejä. Tilkan henkilökunta, harjoittelijat 
ja sijaiset kertovat kokemuksistaan, samoin vierastunneilla käyneet 
omaiset. Joku muistaa kodikkaan tunnelman, lempeät hoitajat ja 
viisaat lääkärit, toiselle ovat jääneet mieleen kalseat käytävät ja 
tyly kohtelu. Teoksessa valotetaan myös sairaalan merkittävää 
funkkisarkkitehtuuria.

Sidottu. 258 s.
Tulossa syyskuussa 2008

***********************************

Inkeri Ahvenisto
TEHDAS YHDISTÄÄ JA EROTTAA VERLASSA 1880-LUVULTA 1960-LUVULLE

Tehdasyhdyskunnat on nähty usein jo kadonneen yhteisöllisyyden 
näyttämöinä, joissa kaikki yhdyskunnan jäsenet olivat kuin yhtä 
suurta perhettä – tai sitten ristiriitojen täyttäminä 
taistelukenttinä. Onko kaksijakoinen näkemys kuitenkin liian 
yksioikoinen? Mikä oikein oli tehtaan vaikutus yhdyskunnan yhteisyyteen?

Inkeri Ahvenisto tutkii tehtaan tapoja rakentaa yhteisyyttä ja eroja 
pohjoiskymenlaaksolaisessa Verlan pahvitehdasyhdyskunnassa. Verla on 
mielenkiintoinen tutkimuskohde, koska yhdyskunnan kohtalaisen pieni 
koko sallii sen tutkimisen ruohonjuuritasolla tehtaan perustamisesta 
lakkauttamiseen saakka. Lisäksi Verla rakentaa voimakkaasti 
populaaria historiakuvaa Unescon maailmanperintökohteena. Mikä 
merkitys yhteisyydelle oli tehdasyhdyskunnan maantieteellä ja 
arkkitehtuurilla, ihmisillä verkostoineen, tehdastyöllä, 
politiikalla, paternalismilla ja hyvinvointikapitalismilla?

Tehdasyhdyskunnan arki ja asukkaat pääsevät teoksessa ääneen laajan 
muistitietoaineiston kautta. Muistitietoa tulkitaan herkästi ja 
oivaltavasti, samalla kun se elävöittää kokonaisuutta. Kirja 
muodostaa kuvan yhdyskunnasta, jonka menneisyydessä on monta ääntä ja 
ulottuvuutta.

Nidottu. 557 s.
Tulossa elokuussa 2008

***********************************

Jari Niemelä
TALONPOIKA TOIMESSAAN

Suomen maatalouden historia

Maanviljelyn ansiosta suomalaiset ovat voineet kehittää kulttuurin, 
jonka varassa kansakunta on elänyt ja vaurastunut. Aina 1900-luvun 
puoliväliin saakka lähes kaikki suomalaiset olivat tekemisissä 
maatalouden kanssa ja suurin osa kansasta sai siitä pääasiallisen 
toimeentulonsa. Maataloudessa tapahtuneiden muutosten tunteminen on 
siksi oleellinen osa historiallista ymmärrystämme.

Talonpoika toimessaan on tiivis yleisesitys Suomen maatalouden 
kehityksestä kivikaudesta EU-aikaan. Teoksessa edetään pitkin 
aikajaksoin, ja erityistä huomiota kiinnitetään 
maatalouspolitiikkaan, maanomistusoloihin ja viljelytekniikkaan sekä 
näiden välisiin suhteisiin. Kirjan keskiössä on kuitenkin tavallinen 
maataviljelevä ihminen. Teos on tarkoitettu kaikille 
maataloushistoriasta kiinnostuneille, mutta erityisesti oppikirjaksi 
yliopistoihin ja alan oppilaitoksiin.

Nidottu. 200 s.
Tulossa lokakuussa 2008

***********************************

Jussi T. Lappalainen, Lars Ericson Wolke, Ali Pylkkänen
SUOMEN SODAN HISTORIA 1808-1809

Suomen sodan syttymisestä tulee tänä vuonna kuluneeksi 200 vuotta. 
Suomen sodan historia 1808–1809 on havainnollisin ja monipuolisin 
yleisesitys sodasta, joka katkaisi Suomen monisatavuotisen yhteyden 
vanhaan emämaahan Ruotsiin ja synnytti lopulta autonomisen Suomen.

Teos tarkastelee sodan kulkua monesta eri näkökulmasta. Miten keisari 
Napoleon vaikutti Ruotsin ja Suomen kohtaloihin? Millaisia olivat 
kahden taistelevan armeijan upseerit ja sotamiehet? Oliko Suomen 
armeijan peräytyminen kevättalvella 1808 ehkä virhe? Mikä sai lujan 
Viaporin linnoituksen antautumaan? Mikä oli kuningas Kustaa IV Aadolf 
panos sodassa? Miten sota jatkui 1809 Ruotsin puolella?

Teos sisältää autenttiset aikalaiskartat sodan kaikista taisteluista 
ja yhteenotoista sekä kirjaa varten laadittuja rintamaliikkeitä 
kuvaavia karttoja. Otteet ajan teksteistä ja asiakirjoista luovat 
vahvaa ajankuvaa paitsi sotatoimista ja politiikasta, myös sotilaiden 
ja siviilien arjesta sodan oloissa.

Teoksen kirjoittajat ovat eturivin sotahistorian tutkijoita, joiden 
asiantuntevasta esityksestä kasvaa vakuuttava ja vaikuttava esitys 
Ruotsin ja Suomen kohtalonvuosien vaiheista. Suomen sodan historia 
1808–1809 on tuotettu yhteistyössä Karttakeskuksen kanssa ja se 
perustuu viime vuonna ilmestyneeseen, jo loppuunmyytyyn suurteokseen. 
Suomen sodasta kertova laaja näyttely avautuu lokakuussa 
Kansallismuseossa.

Sidottu. 400 s.
Tulossa elokuussa 2008

***********************************

SUOMALAISET TUTKIMUSMATKAT
Toimittanut Markku Löytönen

Suomi on ollut tieteellisen tutkimusmatkailun suurvalta jo kolmen 
vuosisadan ajan. Suomalaiset tiedemiehet ja naiset ovat 1700-luvulta 
lähtien tehneet merkittäviä tieteellisiä tutkimusmatkoja kaikille 
mantereille. Myös suomalaisten saavutukset tutkimusmatkailijoina ovat 
väkilukuun suhteutettuna vertaansa vailla.

Suomalainen tutkimusmatkailu muodostaa katkeamattoman ketjun 
menneisyydestä tähän päivään. Suomalaisia luonnontieteilijöitä, 
sosiologeja, antropologeja ja humanistisen alan tutkijoita on ollut 
ja on parhaillaankin kenttätöissä maailman eri kolkissa: Amazonasin 
alueella, Afrikassa, Etelämantereella, pohjoisen arktisilla alueilla 
ja lukuisissa kohteissa Aasiassa. Teknologian ja menetelmien 
kehittyessä tutkimusmatkailu on laajentunut lähiavaruuteen ja koko 
maailmankaikkeuteen, mutta myös kohti olevaisen pienimpiä 
rakennuspalikoita, nanoja ja kvarkkeja.

Suomalaiset tutkimusmatkat on alansa parhaiden asiantuntijoiden 
laatima ensimmäinen kokonaisesitys suomalaisesta tutkimusmatkailusta 
historiasta nykypäivään. Teoksen sivuilta voi lukea paitsi menneiden 
vuosisatojen suurista tutkimusmatkoista, myös perehtyä kaikkialla 
maailmassa parhaillaan käynnissä oleviin kenttätutkimuksiin ja 
kurkistaa tulevaisuuteen avaruustutkimuksen ja modernin fysiikan 
keinoin.

Sidottu. 450 s.
Tulossa lokakuussa 2008

***********************************

Pertti Luntinen
SOTA VENÄJÄLLÄ - VENÄJÄ SODASSA

Sota on koetellut Venäjää sen historian alusta lähtien. Milloin ovat 
venäläiset lähteneet valloittamaan Aasian maita, milloin taas 
läntisiä naapureitaan. Kun Venäjä on ollut heikko ja hajanainen, ovat 
skyyttalaiset, tataarit, turkkilaiset, puolalaiset, saksalaiset, 
ruotsalaiset ja joukon jatkona suomalaisetkin hyökänneet maahan 
tuoden hävitystä, orjuutta ja kuolemaa. Venäjän tsaari, keisari, 
pääsihteeri on koettelemuksista selvitäkseen pannut kansan yrittämään 
kaikkensa hintaa laskematta ja uhreja säikkymättä. Kansanvaltaa ei 
sodan uhatessa ole haikailtu, talonpojat ovat ruokkineet sotaväen ja 
työläiset takoneet aseita.

Sota Venäjällä – Venäjä sodassa on ensimmäinen kattava, kaikki 
venäläisten sodat sisältävä teos aiheesta. Taistelut, sotavalmistelut 
ja sotien seuraukset on kirjassa kerrottu yleistajuisesti ja 
asiallisesti. Millään muulla kielellä ei ole ilmestynyt 
vastaavanlaista esitystä. Kirjaa täydentää runsas kartta-aineisto, 
kattava kirjallisuusluettelo ja hakemisto.

Nidottu. 700 s.
Tulossa lokakuussa 2008

***********************************

Kirsi Vainio-Korhonen
SOPHIE CREUTZIN AIKA
Aateliselämää 1700-luvun Suomessa

Sophie Creutzin aika seuraa 1700-luvun historiaa Kaakkois-Suomen 
aatelisperheiden näkökulmasta. Kerronta keskittyy henkilöihin, joiden 
kautta valotetaan aikakauden tapahtumia, elämäntapaa ja 
ajatusmaailmaa. Kirjan päähenkilö on kreivitär Sophie Creutz, jonka 
elämänvaiheita seurataan syntymästä kuolemaan ja jonka lähipiirin 
elämään punoutuu Ruotsin ja Venäjän valtakuntien politiikkaa, sotia, 
salaliittoja ja maanpetoksia.

Kirja kuvaa aateliselämää Hämeen ja Uudenmaan kartanoissa. 
Tarkasteltavana on Sophien ja Göran Sprengtportenin pitkä ystävyys 
sekä Sophien ja hänen aviomiehensä Lars Glansenstiernan suhde. Kirjan 
henkilöt valottavat 1700-luvun aatelisten elämää: miten pukeuduttiin, 
millaisia tavaroita ja harrastuksia ihmisillä oli ja millaista 
käytöstä heiltä odotettiin. Myös lasten ja nuorten asemaa perheessä 
kuvataan elävästi.

Teos johdattaa aikakauteen, joka yllättää monella tavalla. Sen 
henkilöiden kanssa lähdetään pakomatkalle itärajan taakse, matkataan 
Itämeren halki Hampuriin, vaelletaan Holstein linnoissa ja 
puutarhoissa, koetaan sotavankeus Venäjällä, vietetään kylpyläelämää 
Loviisassa ja käydään Suomen sotaa Svartholman linnoituksessa.

Sidottu. 400 s.
Tulossa lokakuussa 2008

***********************************

SHAPING OF IDENTITIES
Essays on the non-Russian Peoples of Russia Eighteenth and Nineteenth 
Centuries

Edited by Michael Branch

Kansainvälisen tutkijakaartin artikkelit tarkastelevat identiteetin 
muotoutumista Venäjällä, yhdessä maailman suurimmista 
monikansallisista valtioista. Teoksessa kuvaillaan, miten 
identiteettien moninaisuus alkoi näkyä jo Venäjän keisarikunnan 
aikana, ja miten virallisen venäläisyyden määrittely vaikutti tsaari 
Nikolai I:n aikana. Kirjoituksissa peilataan myös sitä, miten 
Venäjällä on opittu elämään eri kansallisuuksien, uskonnollisten 
käsitysten sekä venäläisyyden ja ei-venäläisyyden käsitteiden kanssa.

Teoksen pääosan muodostavat tapaustutkimukset identiteetin 
muotoutumisesta, joka pohjautuu muun muassa uskontoon ja uskomuksiin, 
kieleen ja paikalliskulttuuriin.


The authors aim to bring to a wider audience an insight into identity 
formation in one of the largest multi-national countries in the 
world. Twentieth-century politics have all too often obscured the 
complexity of identity formation in Russia, which, arguably, has 
proved detrimental to our greater understanding of identity processes 
at a theoretical level.

Shaping of Identities aims to bring into sharper focus the process by 
which a multitude of identities began to emerge in the Russian empire 
in the eighteenth and nineteenth centuries.

The book also reviews a series of case-studies of identity formation 
in Russia based on religion, historical beliefs, language, local 
culture, and various combinations of these factors.

Sidottu. 580 s.
Tulossa marraskuussa 2008

***********************************

SAVO JA SEN KANSA

Toimittaneet Matti Räsänen ja Riitta Räsänen

Millaisia ovat savolaiset? Millaisiksi heidät on kuvattu, ja miten he 
itse ovat itsensä ymmärtäneet? Savon kansankulttuuria ja asukkaita 
monipuolisesti käsittelevä teos lähestyy aihettaan eri näkökulmista. 
Savolaisuuden syntyä ja ominaisluonnetta valottavat myytit, riitit ja 
monikerroksinen uskomusmaailma. Sen vastapuolena on elämismaailma, 
ihminen toimissaan arkena ja pyhänä, kotipiirissään ja matkoilla. 
Kaiken lävistää savolainen arvomaailma, joka heijastaa osin 
vuosisataisia kaskiviljelijän perinteitä.

Teoksessa tarkastellaan myös savolaismurteita ja savolaista puhetapaa 
sekä sitä, miten taiteilijat ovat kuvanneet Savon kansaa ja luontoa. 
Tässä nimekkäiden kielen-, perinteen- ja historiantutkijoiden 
laatimassa savolaisuuden perusteoksessa on runsas, osin nelivärinen 
ja ennen julkaisematon kuvitus.

Sidottu. 584 s.
Tulossa lokakuussa 2008

***********************************

SAAREN KARTANO MYNÄMÄELLÄ

Toimittanut Hanna Nurminen

Varsinaissuomalaisen Saaren kartanon värikkäitä vaiheita voidaan 
asiakirjojen avulla seurata aina 1200-luvulle asti, jolloin se oli 
Turun piispan omaisuutta. Kartano lienee ollut tärkeä kauppapaikka 
tätäkin aikaisemmin. 1500-luvulta alkaen Saari on toiminut mm. 
kuninkaankartanona ja everstin virkatalona, ja kartanoa ovat asuneet 
esim. Fleming- ja Aminoff-sukujen edustajat. Kartanon asukkaista 
tunnetuimpia lienee kuitenkin kreivi Augustin Ehrensvärd, joka nautti 
niin narsissien ja kielojen kauneudesta kuin herukoista ja 
pähkinäpensaista. Sen sijaan hänen riisinviljelykokeilunsa eivät 
onnistuneet.

Kahdeksan asiantuntijaa, joukossa maamme eturivin kartanotutkijoita 
historian, arkeologian ja rakennushistorian alalta, on syventynyt 
Saaren kartanon vaiheisiin eri näkökulmista. Kirjassa esitellään 
uutta tutkimustietoa mm. kartanon varhaishistoriasta, 
kuninkaankartanovaiheesta, rakennushistoriasta ja maisemahistoriasta. 
Kirjaa elävöittää runsas kuvitus.

Sidottu. 300 s.
Tulossa lokakuussa 2008

***********************************

Teppo Korhonen

POROEROTUS
Historia, toiminta ja tekniset ratkaisut

Teos on ensimmäinen kokonaisesitys poroerotuksista tokan kokoamisesta 
teurastukseen. Näkökulma on kulttuurihistoriallinen: kunkin 
työvaiheen muutoksia valaistaan tekniikan ja lainsäädännön kehityksen 
taustaa vasten paliskuntalaitoksen synnystä Euroopan unioniin saakka.

Lähtökohtana ovat neljä eri puolilla Lapinmaata sijaitsevaa 
erotuspaikkaa, joiden rakenteet ja rakennukset Museovirasto on 
kunnostanut nähtävyyskohteiksi. Kenttä- ja arkistoaineiston avulla 
valaistaan muun muassa poroerotuksen ekologisia ja sosiaalisia 
tekijöitä.

Talviset poroerotukset olivat vaativan työrupeaman ohella tärkeä 
sosiaalinen tapahtuma. Tätä puolta kuvattaessa annetaan puheenvuoro 
poromiehille itselleen.

Nidottu. 300 s.
Tulossa lokakuussa 2008

***********************************

Kaisu Kortelainen
PENTTILÄN SAHAYHTEISÖ JA TYÖLÄISYYS
Muistitietotutkimus

Gustaf Cederbergin perustama Penttilän saha toimi Joensuun keskustan 
läheisyydessä Pielisjoen rannalla vuodesta 1871 vuoteen 1988. 
Teollisuusyrityksen ympärille rakentui yhteisö, jossa asui ja 
työskenteli työläisiä, työnjohtajia ja tehtaanjohtajia perheineen. 
Monet muutokset yhteiskunnassa, asuinympäristössä ja työpaikalla 
leimasivat tehdasyhteisön elämää, ja muutoksen aikaa on eletty 
Penttilässä myös sahan hiljennyttyä.

Kirjassa pohditaan sitä, miten paikalliset ihmiset kuvaavat 
menneisyyttä, nykyisyyttä ja muutosta erilaisissa 
muistitietoaineistoissa: haastattelupuheessa, kirjoituksissa, 
valokuvissa ja kartoissa. Sahan toiminnan lopettamisen jälkeen tehty 
pitkäkestoinen kenttätyö Penttilässä sahatyöläisten ja heidän 
perheenjäsentensä parissa tuo uuden näkökulman tehdasyhteisöjen 
tutkimukseen. Muistellun yhteisön keskeisiksi teemoiksi nousevat 
paikka, aika, valta, vastuu ja yhteishenki.

Nidottu. 400 s.
Tulossa marraskuussa 2008

***********************************

Marjut Popelka
OLKKALAN KARTANO
Ihmisiä ja elämää vihtiläisessä herraskartanossa

Vihtiläisen Olkkalan kartanon monisäikeinen historia heijastelee eri 
aikakausien tapahtumia ja tyylillisiä virtauksia. Omistajien 
ajoittain värikkäätkin henkilökuvat punovat kartanon vaiheista 
kulttuurihistoriallisesti kiinnostavan kertomuksen siitä, miten 1500- 
luvun talonpoika nousi rälssimieheksi ja edelleen ylempään aateliin, 
paikallisten arvohenkilöiden ja vaikuttajien kärkikaartiin. Kartanon 
historiaan nivoutuu myöhemmässä vaiheessa Turun akatemian 
professoreiden kiinnostus tilanomistukseen ja myöhempien 
omistajasukujen voimakkaat intressit sekä kartanotalouden että 
orastavan teollisuuden kehittämiseen.

Kartanon 1840-luvulla valmistunut empiretyylinen päärakennus on 
kokenut vuosikymmenien saatossa useita ilmeen muutoksia. Kirjassa 
paneudutaan rakennusten muutoshistoriaan, joka kertoo niin omistajien 
mielenkiinnon kohteista kuin luonteestakin. 2000-luvun taitteessa 
suurtilasta suojelualueeksi muuntunut Olkkalan kartano heräsi uuteen 
kukoistukseen edesmenneen entisöijämestari Jorma Pullan käsissä.

Sidottu. 200 s.
Tulossa lokakuussa 2008

***********************************

Juha Ilvas
MEIDÄN KUVAMME
Maa ja kansa

Suomalaiseen taideyhteisöön syntyi uudenlainen toimija, kun 2006 
perustettiin kuuden yksityisen säätiön muodostama Suomalaisten 
taidesäätiöiden yhdistys. Sen runsaan 5000 taideteoksen kokoelmista 
on koottu Suomen maata ja kansaa esittelevä taidekirja. 
Maalaustaiteeseen painottuvassa teoksessa ovat edustettuina tunnetut 
kansallisen taiteen mestarit sekä tutuilla että vähemmän tunnetuilla 
teoksillaan, mikä tekee kertomuksen maasta ja kansasta uudella tapaa 
kiinnostavan.

Juha Ilvaksen teksti kertoo, kuinka suomalaiskansallinen taide 
muotoutui talonpoikaisten arvojen ja luonnonkuvausten varaan 
kaupunkikulttuurin kuvaamisen jäädessä toissijaiseksi. Teoksessa 
esitellään miten taiteilijat oppivat eri aikoina näkemään ja 
kuvaamaan luontoa ja ihmisiä, mitä kohteita taiteilijat valitsivat 
kuvaamisen arvoiseksi ja kuinka he ne esittivät. Kirjasta välittyy 
samaan aikaan eläneiden eri-ikäisten taiteilijoiden hahmottama 
käsitys todellisuudesta ja taiteen arvosta, heidän omasta 
maailmankuvastaan sekä suhteestaan kansalliseen ja kansainväliseen 
taidekenttään.

Nidottu. 160 s.
Tulossa marraskuussa 2008

***********************************

MAAN VALO JA MUISTI
Eino Mäkisen valokuvia

Toimittanut Kai VaseEsipuhe Lauri Tykkyläinen ja Johanna Frigård

Eino Mäkisen (1908–1987) käsiin sopi yhtälailla elokuva- kuin 
valokuvakamerakin – hän oli visualisti välineestä riippumatta.

Maan valo ja muisti tekee kunniaa karjasavujen taltioijalle, 
talonpoikaiskulttuurin tallentajalle, ihmistyyppien kuvaajalle, 
modernistille, valon ja varjon lyyrikolle. Teoksessa esitellään 
Mäkisen elämäntyötä: pääpaino on laajassa etnografisessa aineistossa, 
minkä lisäksi esiin nousee myös moderni taidevalokuvaaja sekä 
erityisesti Alvar Aallon töitä kuvannut arkkitehtuuri- ja designkuvaaja.

Kuvat elävät ja koskettavat edelleen niin esteettisesti kuin 
historiallisesti. Mäkisen lähestymistavassa ja kohteen 
hahmottamisessa on herkkyyttä ja taiteellista tasapainoisuutta. 
Monissa valokuvissa on lähes maalauksellista asetelmallisuutta, 
toisaalta kuvissa näkyy myös vaikutteita 1930-luvun funktionalismista.

Kuvateosta taustoittavat Lauri Tykkyläisen ja Johanna Frigårdin 
esseet elokuvaaja ja valokuvaaja Eino Mäkisen elämäntyöstä.

Sidottu. 220 s.
Tulossa lokakuussa 2008

***********************************

KIRJAKULTTUURI KAUPUNGISSA 1700-LUVULLA

Toimittaneet Cecilia af Forselles ja Tuija Laine

Lukemiskulttuurin muutos ja muun muassa kaunokirjallisuuden ja 
valistuskirjallisuuden välittyminen Euroopasta Suomeen 1700-luvulla 
avarsi suomalaisten maailmankuvaa. Myös pienessä Helsingin 
kaupungissa oppineet, kauppiaat, käsityöläiset ja läheisen Viaporin 
linnakkeen upseerit hankkivat niin maailmankirjallisuutta kuin 
rahvaalle suunnattuja oppaita esimerkiksi huutokauppakamarilta.

Teoksessa eri alojen tutkijat tarkastelevat kirjojen merkitystä, 
käyttöä ja vaikutusta kulttuurihistoriallisesta, oppihistoriallisesta 
ja sosiaalihistoriallisesta näkökulmasta. Mitä kirjoja helsinkiläiset 
ostivat, lainasivat ja lukivat? Millaisista kirjauutuuksien 
herättämistä kysymyksistä keskusteltiin salongeissa ja lukupiireissä? 
Ketkä olivat kirjojen suurkuluttajia ja oman aikansa kirjallisia 
vaikuttajia?

Nidottu. 200 s.
Tulossa elokuussa 2008

***********************************

KESKIAJAN AVAIN

Toimittaneet Marko Lamberg, Anu Lahtinen & Susanna Niiranen

Keskiajantutkimuksen käsikirja johdattelee lukijansa tutkijan 
todellisuuteen, lähteiden moninaisuuteen ja keskiajan eurooppalaisen 
kulttuurin tutkimusnäkymiin. Kahdenkymmenenviiden suomalaisen 
asiantuntijan perusteellinen kokonaisesitys, joka tuo esiin 
keskiajantutkimuksen monimuotoisuuden ja monitieteisyyden: 
esiteltävät aihepiirit kattavat lukuisia kirjallisen, aineellisen ja 
henkisen kulttuurin ilmiöitä kirjallisuudesta vaakunakuviin. Kirjassa 
on myös havainnolliset peruskieliopit useimmista Euroopassa 
keskiajalla käytetyistä valtakielistä, joiden hallinta on 
välttämätöntä alkuperäislähteiden ymmärtämiseksi. Teos toimii oivana 
yliopistollisena metodioppaana.

Nidottu. 600 s.
Tulossa joulukuussa 2008

***********************************

KANSANESTETIIKKA

Toimittaneet Seppo Knuuttila ja Ulla Piela

Mistä on kysymys silloin, kun puhutaan kansanomaisen kulttuurin 
estetiikasta? Tähän paneudutaan Kalevalaseuran vuosikirjassa, jossa 
artikkeleita yhdistää näkemys siitä, että yhteisöjä on olemassa ilman 
taidetta mutta ei ilman esteettisyyttä. Kansanestetiikka on 
mielikuvituksen elementti, jota on kaikessa toiminnassa.

Kirjassa pohditaan tavallisten ihmisten, jossain suhteessa siis 
meidän kaikkien, esteettisiä käsityksiä, kokemuksia ja toimintaa eri 
ilmenemismuodoissaan. Artikkeleissa tarkastellaan esteettisyyttä 
sosiaalisena toimintana, maisemalle ja ilmiöille annettuja 
kauneusarvoja sekä tehdään tulkintoja kansanomaisen ja muun 
estetiikan eroista. Esille nousevia kysymyksiä ovat myös esteettisten 
käsitysten kytkeytyminen mielihyvään ja muihin tunteisiin, 
historialliseen tietoon, uskontoon, käytännöllisyyteen, turhuuteen, 
moraaliin, terveyteen ja menestymiseen.

Sidottu. 300 s.
Tulossa marraskuussa 2008

***********************************

KALEVALAN KULTTUURIHISTORIA

Toimittaneet Ulla Piela, Seppo Knuuttila ja Pekka Laaksonen

Kalevalan taipuminen lukemattomiin eri muotoihin kertoo sen pysyvästä 
paikasta suomalaisessa kulttuurissa. Monet instituutiot ja traditiot 
– uskonto, politiikka, koulut, tiedotusvälineet, järjestöt, yritykset 
– ovat hyödyntäneet Kalevalaa julkisuuskuvassaan ja toiminnassaan 
joko painottaen jotakin olemassa olevaa tulkintaa, muuttaen sitä 
omiin tarkoituksiinsa sopiviksi tai uutta luoden.

Kalevalan kulttuurihistoria alkaa runonlaulajista ja Elias Lönnrotin 
keruutyöstä ja jatkuu tulkinnoissa, joita siitä on tehty yli 170 
vuoden ajan. Teoksessa tarkastellaan kansalliseepoksen, 
kulttuurielämän ja yhteiskunnallisen todellisuuden vuorovaikutusta 
jatkuvasti uusiutuvana, dynaamisena suhteena. Eri alojen 
asiantuntijoiden artikkeleissa valotetaan myös Kalevala-keskusteluja, 
joiden taustat liittyvät suomalaisen yhteiskunnan murroksiin, 
poliittisiin ja ideologisiin muutoksiin, eri sukupolvien 
elämänkokemuksiin sekä eepoksen aiempiin, myös kansainvälisiin 
tulkintatraditioihin.

Teoksessa Kalevalan tulkintoja ja merkityksiä lähestytään viidestä 
näkökulmasta, jotka ovat dialogisessa suhteessa toisiinsa. Jaksoissa 
paneudutaan erityisesti kansallisiin, poliittisiin, 
tutkimuksellisiin, taiteellisiin sekä eeposta kertaaviin 
tulkintoihin. Laajassa teoksessa on runsas nelivärinen kuvitus.

Sidottu. 600 s.
Tulossa lokakuussa 2008

***********************************

ISLAM SUOMESSA
Muslimit arjessa, mediassa ja yhteiskunnassa

Toimittanut Tuomas Martikainen, Tuula Sakaranaho ja Marko Juntunen

Islam Suomessa on katsaus islamiin ja muslimeihin 2000-luvun alun 
Suomessa. Se sisältää uutta tietoa varhaisista 
muslimimaahanmuuttajista, muslimien järjestäytymisestä sekä islamista 
kouluissa, lähiöissä ja mediassa. Artikkelit käsittelevät muun muassa 
Kosovon albaaninaisten uskonnollista identiteettiä, somalien 
kokemuksia asumisesta ja muslimien käsityksiä suomalaisesta 
perhelainsäädännöstä. Kirja valottaa eurooppalaisen islamin keskeisiä 
uskonnollisia trendejä ja aikaisempaa alan tutkimusta Suomessa.

Teos soveltuu oppikirjaksi Suomen uskonnollista kenttää, 
monikulttuurisuutta ja etnisiä vähemmistöjä käsitteleville kursseille.

Nidottu. 280 s.
Tulossa lokakuussa 2008

***********************************

Timo Salminen
AATTEEN TIEDE
Suomalais-Ugrilainen Seura 1883-2008

Suomalais-Ugrilainen Seura perustettiin fennomanian hengessä 
kansainväliseksi tieteelliseksi seuraksi tutkimaan suomen sukukieliä 
ja kulttuureja. Esikuvana pidettiin M. A. Castrénin työtä 
sukulaiskansojen parissa. Ennen Suomen itsenäistymistä seuran 
stipendiaatit keräsivät Castrénin jalanjäljissä Venäjällä runsaan 
aineiston suomalaisugrilaisista kielistä ja tutkivat myös mm. 
mongoliaa ja kiinaa.

Historiateos paneutuu Suomalais-Ugrilaisen Seuran perustamisen ja 
toiminnan taustalla vaikuttaneisiin aatteisiin, tieteen kehitykseen, 
yhteiskunnallisiin muutoksiin ja henkilöiden välisiin suhteisiin. 
Seuran johtohenkilöihin ovat kuuluneet monet merkittävät 
yhteiskunnalliset vaikuttajat, kuten Otto Donner, E. N. Setälä ja 
Paavo Ravila. Kirjassa on myös välähdyksiä seuran toiminnan 
kulttuurihistoriasta.

Sidottu. 290 s.
Tulossa marraskuussa 2008