yhteistunne -- ihmistieteellisen tunnetutkimuksen sähköpostilista

 

About yhteistunne
English (USA)

Yhteistunne-lista on tarkoitettu ihmistieteellisestä tunteiden tutkimuksesta kiinnostuneille tutkijoille ja opiskelijoille. Ihmistieteellisyys viittaa terminä laveasti erilaiseen yhteiskunta- ja kulttuuritutkimukseen, filosofiaan, käyttäytymistieteisiin jne. Lista toimii informointi- ja keskustelufoorumina. Sinne voi kirjoittaa vinkkejä ja arvioita kirjoista ja artikkeleista tai tietoja konferensseista ja kokoontumisista, pyytää neuvoja tutkimusaineiston saamiseksi tai vaikkapa kommentoida ajankohtaisia yhteisön ja kulttuurin tunneilmastoon liittyviä asioita. Kaikenlainen hedelmällinen ja rakentava keskustelu on tervetullutta ja toivottua! Lisätietoja voi kysyä sähköpostiosoitteesta jklemela(at)utu.fi (Juha Klemelä, TY).

To see the collection of prior postings to the list, visit the yhteistunne Archives. (The current archive is only available to the list members.)

Using yhteistunne
To post a message to all the list members, send email to yhteistunne@lists.utu.fi.

You can subscribe to the list, or change your existing subscription, in the sections below.

Subscribing to yhteistunne

Subscribe to yhteistunne by filling out the following form. You will be sent email requesting confirmation, to prevent others from gratuitously subscribing you. This is a private list, which means that the list of members is not available to non-members.

  Your email address:  
  Your name (optional):  
  You may enter a privacy password below. This provides only mild security, but should prevent others from messing with your subscription. Do not use a valuable password as it will occasionally be emailed back to you in cleartext.

  If you choose not to enter a password, one will be automatically generated for you, and it will be sent to you once you've confirmed your subscription. You can always request a mail-back of your password when you edit your personal options. Once a month, your password will be emailed to you as a reminder.
  Pick a password:  
  Reenter password to confirm:  
  Which language do you prefer to display your messages? English (USA)  
  Would you like to receive list mail batched in a daily digest? No Yes
  Please fill out the following captcha
yhteistunne Subscribers
(The subscribers list is only available to the list members.)

Enter your address and password to visit the subscribers list:

Address: Password:   

To unsubscribe from yhteistunne, get a password reminder, or change your subscription options enter your subscription email address:

If you leave the field blank, you will be prompted for your email address


yhteistunne list run by jklemela at utu.fi
yhteistunne administrative interface (requires authorization)
Overview of all lists.utu.fi mailing lists

Delivered by Mailman
version 2.1.15
Python Powered GNU's Not Unix