[Kaupunkitutkimus] Kaupunkitutkimuksen päivät 2016 28.- 29.4.2016 Tieteiden talolla

Söderholm Maria maria.soderholm at aalto.fi
Tue Dec 1 13:52:54 EET 2015


Työryhmäkutsu Kaupunkitutkimuksen päiville 2016

Ehdota työryhmää 22.1.2016 mennessä!

Kaupunkitutkimuksen päivät järjestetään neljännentoista kerran Helsingissä Tieteiden talolla 28.- 29.4.2016. Järjestelyistä vastaa Yhdyskuntasuunnittelun seura (YSS) yhteistyössä Suomen Kaupunkitutkimuksen Seuran (SKTS) ja Tulevaisuuden Tutkimuksen Seuran (TUTU) kanssa.

Vuoden 2016 kaupunkitutkimuspäivien teema on Toimijoiden kaupunki. Kaupunki rakentuu eri toimijoiden yhteistyön ja ristiriitojen tuloksena. Pohjoismaiset kaupungit sijoittuvat usein korkealle kansainvälisissä kaupunkivertailuissa: ne ovat hyvinvoivia, hyvin järjestettyjä ja hyviä paikkoja asua suhteessa moniin mailman muihin kaupunkeihin. Suomessa kaupunkien pitkällä suunnitteluhistorialla ja suunnittelun toimijoilla on ollut ja on edelleen merkittävä osuus kaupungin ja kaupunkiympäristön parantamisessa.

2000‐luvulla toimijoiden suhteet ovat muotoutumassa uudelleen. Yksityisten pääomien ja kansalaisyhteiskunnan vaikutus suunnitteluun ja hallintoon on lisääntynyt. Kaupunkiliikkeistä, joiden toiminta organisoituu enemmän perinteisten järjestöjen ulkopuolella neljännen sektorin kansalaisaktivismina, DIY(tee-se-itse/do-it-yourself)-kaupunkina, on tullut aktiivisia toimijoita kaupunkitilan muokkaamisessa. Mistä aktiivisuus kertoo? Onko se osoitus lisääntyneestä demokratiasta ja yhteisöllisyydestä? Vai onko kysymys hiipuvasta hyvinvointivaltiosta ja politiikan toimimattomuudesta, jossa kaupunkilaisten ja yksityisten toimijoiden on otettava enemmän vastuuta kehityksestä? Ovatko uudet kaupunkitoimijat paras tapa lisätä sosiaalista pääomaa, verkostoitumista, luottamusta ja yhteisen hyvän jakamista? Päivillä tarkastellaan kaupunkia monitieteisesti eri toimijoiden näkökulmista.

Kaupunkitutkimuspäivien tieteellinen toimikunta kutsuu päivien yleisteemaan liittyviä työryhmäehdotuksia ja rohkaisee myös tieteen ja
taiteen rajanylityksiin esityksissä. Ehdotuksesta (150-300 sanaa) tulee käydä ilmi työryhmän teema, potentiaalinen kohderyhmä sekä puheenjohtaja(t) yhteystietoineen (organisaatio, sähköposti). Esitykset
pyydetään lähettämään sähköpostin liitetiedostona 22.1.2016 mennessä
Tieteellisen toimikunnan puheenjohtajalle Mervi Ilmoselle: mervi.ilmonen at aalto.fi<mailto:mervi.ilmonen at aalto.fi> ja sihteerille Mikko Laukkaselle: yss at yss.fi.

--------------------

Tiedon listalle välitti,
Maria Söderholm
Informaatikko
Aalto-yliopiston kirjasto &
Maankäyttötieteiden laitos
maria.soderholm at aalto.fi<mailto:maria.soderholm at aalto.fi>
More information about the Kaupunkitutkimus mailing list