[Kaupunkitutkimus] Opiskelijoille: Kaupunkitutkimuksen opintokokonaisuus (25-35 op)

Ruoppila Sampo sampo.ruoppila at turku.fi
Wed Aug 26 11:51:27 EEST 2015


Hyvät kollegat,

Voisitteko huolehtia, että oheinen viesti kulkeutuu mahdollisimman laajasti oppialanne opiskelijoiden sähköpostilistoille.

Kiitos!

Sampo

***

Tervetuloa opiskelemaan kaupunkitutkimusta
- Suoritettavissa monitieteinen opintokokonaisuus
- Johdantokurssi alkaa tiistaina 22.9.

Turun yliopistossa voi suorittaa kaupunkitutkimuksen opintokokonaisuuden (25-35 op). Opintokokonaisuuden tavoitteena on antaa näkökulmia kaupunkitutkimuksen tutkimusaiheisiin sekä perehdyttää tutkimusalueen käsitteisiin ja teoreettisiin lähtökohtiin. Tavoitteena on myös oppia seuraamaan alalla tehtävää monitieteistä tutkimusta, arvioimaan sitä kriittisesti sekä kehittämään uusia näkökulmia suomalaiseen kaupunkitutkimukseen. Opintokokonaisuus antaa valmiudet suuntautua kaupunkitutkimukseen eri oppiaineissa.

Opintokokonaisuuden kotilaitos on sosiaalitieteiden laitos. Pakollisia kursseja ovat johdatus kaupunkitutkimukseen (järjestetään syksyisin) ja teemaseminaari (järjestetään keväisin). Johdantokurssi alkaa tiistaina 22.9., luentosali Pub 5 (Publicum, Assistentinkatu 7), ti ja to klo 16-18. Muut kokonaisuuden kurssit on mahdollisuus koota kokonaisuuden osina luetelluista sosiologian, sosiaalipolitiikan, maantieteen, kulttuuri- ja historia-aineiden, talousmaantieteen, julkishallinnon (ÅA) ja muiden mainittujen oppialojen kursseista. Valinnaiset kurssit on jaettu kahteen ryhmään, jossa kummassakin on suoritettava vähimmäismäärä kursseja ja vähimmäismäärä pisteitä.

Lisätietoja
http://kaupunkitutkimus.utu.fi/opetus

Sampo Ruoppila
Kaupunkitutkimuksen tutkimusjohtaja
Opintokokonaisuuden koordinaattori

Jk. Viestiä saa mieluusti levittää


More information about the Kaupunkitutkimus mailing list