[Kaupunkitutkimus] Muistutus: Esitelmäkutsu: Kaupunkitutkimuksen päivät 2015 / CFP: Finnish Urban Studies Days 2015

Söderholm Maria maria.soderholm at aalto.fi
Thu Mar 12 09:56:40 EET 2015


Kaupunki näyttämönä, Tampereen yliopisto 11.-12.5.2015 (In English see below)Vuoden 2015 Kaupunkitutkimuksen päivien teemana on "Kaupunki näyttämönä", jota lähestytään muun muassa arjen ja juhlan, kaupunkisuunnittelun ja improvisaation, vallan representaation, osallistavan aktivismin, kulttuuriympäristön ja kaupunkitapahtumien näkökulmista. Kansainvälisiksi kutsuvieraspuhujiksi ovat lupautuneet sosiologi Bella Dicks (Cardiff University), arkkitehtuuriteoreetikko Christopher Dell (Universität der Künste Berlin / HafenCity Universität Hamburg) sekä teollisuushistorian ja teknologian tutkija Mats Fridlund (Aalto University).Kutsumme tutkijoita esittelemään työtään monitieteisiin työryhmiin. Erittäin tervetulleita ovat myös esitelmät, joissa esitellään kaupunkien ja järjestöjen kanssa yhteistyössä tehtävää tutkimusta. Temaattisia työryhmiä on tänä vuonna tarjolla ennätyksellinen määrä. Joukossa on myös englanninkielisiä ja kaksikielisiä työryhmiä. Esitelmäehdotukset pyydetään toimittamaan työryhmien vetäjille 13.3.2015 mennessä (lisätietoa työryhmistä http://www.kaupunkitutkimuksenpaivat.net/tyoryhmat-2/).Työryhmien teemoja ovat:1. Representations of power and resistance in the cities of the Global South

2. Cities as stages for mega-events

3. Kulttuuriympäristötyö- ja tieto kaupunkisuunnittelussa

4. Lavastettu kaupunkitodellisuus

5. Kaupunkihistoriasta tuotteeksi - kaupunginmuseot, kävelyt, sosiaalinen media ja teemavuodet historiantutkimuksen välittäjänä Suomessa

6. Onpa kadulla mittaa! Aistit auki kaupunkitilassa

7. Legitiimi kaupunki: käytännöt ja politiikat / Legitimate City:  Practicies, policies and politicisation of justified urban action

8. Kaupunkiseudut ja kaupungit epävirallisen vallankäytön näyttämöinä / Cities and urban regions - behind the scenes of power

9. Kaupunkisuunnittelun kielipelit ja tietämisen politiikat /Planning rhetoric and the politics of knowing

10. Osallistumisen poliittisuus ja poliittisuuden tilallisuus / Politics of participation and spatialities of politics

11. Kaupunkiarjen dramatiikka ja teatterillisuus

12. Luova ja tunteva kaupunki

13. Asumisen ja työn näyttämöt urbaanissa arjessa / The performance of life and work on the stage of everyday urban life

14. Kun täydennysrakentaminen saapuu kaupunkiin

15. Kaupunkimaan käyttöintressit yksityisen ja julkisen rajapintailmiöinä 16. Skenet, kaupunkielämien tilalliset tiivistymätPäivien alustava ohjelma löytyy osoitteesta:

http://www.kaupunkitutkimuksenpaivat.net/alustava-ohjelma/Järjestelyistä vastaa Suomen Kaupunkitutkimuksen Seura (SKTS) yhteistyössä Alue- ja ympäristötutkimuksen seuran (AYS), Yhdyskuntasuunnittelun seuran (YSS) ja Tampereen yliopiston

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön kanssa.............................................................................City as a Stage, University of Tampere 11.-12.5.2015The Call for Papers for the 2015 Finnish Urban Studies Days is now open until March 13, 2015. Few sessions will be held in English. The preliminary programme of the Urban Studies Days can be found at http://www.kaupunkitutkimuksenpaivat.net/alustava-ohjelma/, and the session descriptions and the contact information of session chairs at http://www.kaupunkitutkimuksenpaivat.net/tyoryhmat-2/. If you have any inquiries, please do not hesitate to contact the session chairs. We look forward to receiving your submissions!---------------

Tiedon sähköpostilistalle välitti,
Maria Söderholm
Informaatikko
Aalto-yliopisto
Maankäyttötieteiden laitos
PL 12200
00076 Aalto
Käyntiosoite: Rakentajanaukio 2 C, 4. krs.

p. 050 512 4618

maria.soderholm at aalto.fi<mailto:maria.soderholm at aalto.fi>
http://maa.aalto.fi/fi/
More information about the Kaupunkitutkimus mailing list