[Kaupunkitutkimus] Kaupunkitutkimuksen päivät 2013 / Työryhmäaiheiden haku

Sampo Ruoppila ruoppila at gmail.com
Mon Nov 5 11:43:15 EET 2012


Hei!

Kaupunkitutkimuksen päivät Turussa 25.-26.4.2013. Toivon kaikilta turkulaisilta kaupunkitutkijoilta aktiivisuutta ryhmien ehdottamisen ja/tai paperien muodossa. Tieteidenvälisyys ja yhteistyö muualla toimivien kollegoiden kanssa on myös toivottavaa.

Parhain terveisin,

Sampo


> Kaupunkitutkimuksen päivät 2013 / Työryhmäaiheiden haku
> 
> ARVOSTUSTEN VAIKUTUS KAUPUNKIKEHITYKSEEN
> Kymmenennet kaupunkitutkimuksen päivät 2013
> 
> 
> Call for sessions / Työryhmäaiheiden haku
> 
> Vuosittain järjestettävillä Kaupunkitutkimuksen päivillä keskustellaan kaupunkikehityksen ajankohtaisista ilmiöistä. Järjestäjinä toimivat Yhdyskuntasuunnittelun seura, Suomen kaupunkitutkimuksen seura ja Alue- ja ympäristötutkimuksen seura. Seuraavat Kaupunkitutkimuksen päivät järjestetään 25.-26.4.2013 Turun yliopistossa.
> 
> Vuoden 2013 päivien teemana on Arvostusten vaikutus kaupunkikehitykseen.
> Kaupunkia ei rakenneta vain aineen, vaan myös strategioiden ja unelmien avulla. Kaupunkipolitiikassa luotetaan suorien investointien lisäksi yhä enemmän symbolisiin merkityksiin, brändeihin ja visioihin kansainvälisen kaupunkikilpailun välineinä.
> Arvostuksiin perustuva symbolitalous vaikuttaa reaalitalouteen rakennetun ympäristön investointeina. Alueiden arvottamisen ketju on kaupunkien taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuurisen kehittämisen ydintä. Alueiden arvostukset muuttuvat ajassa: jotkut alueet taantuvat, jotkut löydetään ja arvotetaan uudelleen uusien käyttäjien tai kehittämissuunnitelmien ansiosta. Viimeisen 50 vuoden aikana esimerkiksi monet teollisuusalueet ovat muuttuneet viihtyisiksi asuinalueiksi ja oleskelun paikoiksi, työväen korttelit keskiluokan kansoittamiksi ja lentokenttien ympäristöt meluongelmista vetovoimaisiksi toimistokeskittymiksi. 
> 
> Vuoden 2013 kaupunkitutkimuksen päivillä pohditaan symbolitalouden ja reaalitalouden suhdetta. Mikä merkitys on sillä, minkälaisiksi kaupungit kuvitellaan? Miten arvostukset vaikuttavat rakennettuun ympäristöön? Miten kaupunkisuunnittelu vaikuttaa alueiden arvostuksiin? Onko suunnittelussa ollut herkkyyttä tunnistaa uusia arvostuksia? Millä keinoilla tuotetaan lisäarvoa kaupungin eri alueille? Minkälaisia historiallisia pysyvyyksiä tai muutoksia arvostuksissa on nähtävissä? Miten visiot ja brändit vaikuttavat kaupunkipolitiikkaan ja kaupunkien kehittämiseen? Miten kaupunkipolitiikkaan vaikuttavat yksittäiset tekijät, kuten kansainvälisyys, kulttuurivetoinen kehittäminen, yliopistot tai teknologiset muutokset ja ubiikki? 
> 
> Toivomme teemoihin liittyviä ehdotuksia työryhmien aiheiksi ja niiden puheenjohtajiksi. Päivien ohjelmassa on ollut 5-6 työryhmää, joista kunkin puheenjohtajat ovat edustaneet eri tieteenaloja ja tahoja. Vuoden 2013 päivät sisältävät myös ensimmäistä kertaa monipuolisen ekskursio-osuuden, joka koostuu neljästä teemasta. Ehdotukset työryhmistä tulee lähettää Tieteelliselle toimikunnalle viimeistään 14.12.2012 osoitteella sampo.ruoppila(at)turku.fi
> 
> 
> Sampo Ruoppila
> Kaupunkitutkimuksen päivät 2013
> Tieteellisen toimikunnan varapuheenjohtaja
> sampo.ruoppila(at)turku.fi
> 
> Järjestävien seurojen www-sivut
> Yhdyskuntasuunnittelun seura www.yss.fi
> Suomen kaupunkitutkimuksen seura (SKTS) www.kaupunkitutkimuksenseura.fi
> Alue- ja ympäristötutkimuksen seura (AYS) www.ays.fi
> 
> Tietoa edellisten vuosien päivistä: http://www.kaupunkitutkimuksenpaivat.net/ 
> 
> 
> ----------------------------
> 
> 
> Tiedon välitti,
> Maria Söderholm
> Informaatikko
> Aalto-yliopiston
> Maankäyttötieteiden laitos
> YTK - Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutusryhmä
> Tieto- ja kirjastopalvelut
> PL 12200
> 00076 AALTO
> 
> Käyntiosoite: Rakentajanaukio 2 C
> 
> p. 050 512 4618
> maria.soderholm at aalto.fi
> http://ytk.aalto.fi/fi/
> 
> 
> _______________________________________________
> 
> A-forum -lista on tarkoitettu arkkitehtuurista, yhdyskuntasuunnittelusta, asumisen tutkimuksesta ja kaupunkitutkimuksesta kiinnostuneille. 
> 
> https://list.hut.fi/mailman/listinfo/a-forum
> 
> Saat viestisi listalle osoitteella: a-forum at list.hut.fi
> 
> Jos haluat muuttaa tietojasi tai poistua jakelulistalta, tee muutokset tilaussivullasi tai laita viesti osoitteeseen: A-forum-request at list.hut.fi
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.utu.fi/pipermail/kaupunkitutkimus/attachments/20121105/319c5233/attachment.html 


More information about the Kaupunkitutkimus mailing list