[Kaupunkitutkimus] Neighbouring and Neighbour Disputes, University of Turku 25. – 26.10.2012

Hannu Ruonavaara hanruona at utu.fi
Thu Sep 13 13:23:02 EEST 2012


Hyvät kollegat,

kaksi Suomen akatemian tutkimusprojektia järjestää yhdessä Turku Center for Welfare Researchin kanssa naapuruustutkimusta koskevan englanninkielisen workshopin Neighbouring and Neighbour Disputes – Mapping Ongoing Research in Finland . Tilaisuus on ilmainen ja avoinna kaikille kiinnostuneille. Sen ohjelma, jota saa kernaasti levittää kiinnostuneille, löytyy liitetiedostosta.

Tilaisuuden key note -puhujana on emeritusprofessori David Morgan Manchesterin yliopistosta. Morgan julkaisi vuonna 2009 kirjan  Acquaintances: the Space between Intimates and Strangers, jossa hän tarkasteli naapuruutta yhtenä tuttavuussuhteitten muotona. Workshopin muut esiintyjät edustavat kahta suomalaista tutkimusprojektia.

TERVETULOA!!!

Terv. 
Hannu Ruonavaara

Hannu Ruonavaara
Professor, head of unit
Department of Social Research/Sociology
20014 University of Turku
FINLAND

tel. +358-2-333 5382


-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: workshop.pdf
Type: application/pdf
Size: 147662 bytes
Desc: workshop.pdf
Url : https://lists.utu.fi/pipermail/kaupunkitutkimus/attachments/20120913/a5e70d1f/attachment-0001.pdf 


More information about the Kaupunkitutkimus mailing list