[Kaupunkitutkimus] UTU kaupunkitutkimuksen verkkosivut: tutkimushankkeita esiin / urban studies webpages in utu.fi

Ruoppila Sampo sampo.ruoppila at turku.fi
Tue Apr 24 14:29:45 EEST 2012


Hei,

Uutisia: kaupunkitutkimukselle Turun yliopistossa on avattu verkkosivut osoitteeseen: http://kaupunkitutkimus.utu.fi/
suomeksi ja englanniksi. Käykää tutustumassa ja lausukaa kommenttejanne.

Esitelläksemme kaupunkitutkimuksen kirjoa ja aiheita eri oppiaineiden piirissä, voisitteko laittaa minulle tiedot käynnissä olevista tai viime aikoina päättyneistä suuremmista tutkimushankkeistanne kaupunkitutkimuksen piirissä.

Laittakaa:

Otsikko
- Lyhyt summaus mitä koskee
- Hankeosapuolet Turun yliopistossa ja muissa yliopistoissa
- Hankkeen johtaja ja yhdyshenkilö
- Rahoittaja
- Aika
- Projektin omat verkkosivut, jos on

Esimerkki:

Kulttuurituotannon kaupunkitilat
- Tutkimus koskee suurten ja monipuolisten kulttuuri-, tapahtuma- ja luovien alojen yritysten toimintaan erikoistuneiden kiinteistöjen (kulttuurikeskusten) toimintakonsepteja, niihin liittyviä julkisyksityisiä yhteistyömalleja, niiden tarjoamia uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä keskusten suhdetta ympäröivään kaupunkitilaan
- Turun yliopiston sosiaalitieteiden laitos, maantieteen laitos ja Business Innovation and Development -yksikkö 
- Projektin johtaja Sampo Ruoppila, sosiaalitieteiden laitos
- Päärahoittajana Tekes (60 %), osarahoittajina useita yrityksiä ja kaupunkeja
- 1.1.2011-31.12.2012

Myös Åbo Akademin tutkijat voivat kernaasti laittaa tänne kaupunkitutkimukseen linkkautuvia projektejaan.

Harmi ettei Turun yliopistolla oikein ole toimivaa henkilö- tai julkaisurekisteriä. Sellaisen avulla tuohon yhteyteen voisi toteuttaa asiasanapohjaisen henkilö- ja julkaisuhaun. Itsenäistä olisi hankala ylläpitää. Tietty yksi asia minkä voisi tehdä olisi yhdyshenkilöiden nimeäminen per oppiaine. Mitä mieltä olette, olisiko se tarpeellista vai ei?

Sampo


More information about the Kaupunkitutkimus mailing list