[Kaupunkitutkimus] VL: HERA Call for proposals under the theme “Cultural Encounters”

Ruoppila Sampo sampo.ruoppila at turku.fi
Wed Mar 28 09:45:40 EEST 2012


________________________________________
Lähettäjä: Susanna Laaksonen [suslaa at utu.fi]
Lähetetty: 28. maaliskuuta 2012 8:53
Vastaanottaja: publicum at utu.fi
Aihe: VL: HERA Call for proposals under the theme “Cultural Encounters”

-----Alkuperäinen viesti-----
Lähettäjä: soc-bounces at lists.utu.fi [mailto:soc-bounces at lists.utu.fi] Puolesta Pia Carpelan
Lähetetty: 27. maaliskuuta 2012 15:52
Vastaanottaja: soc at lists.utu.fi
Aihe: [Soc] HERA Call for proposals under the theme “Cultural Encounters”(in english at the end)

Hyvä vastaanottaja,

HERA, Humanities in the European Research Area, on ERA-NET yhteistyöverkosto, jonka tavoitteena on löytää uusia yhteistyömuotoja
ja käytäntöjä humanististen tieteiden tutkimuksen saralla.
HERA:n kaksivaiheisen haun ensimmäinen vaihe on avautunut, hakuaika päättyy perjantaina 4.5.2012 (klo 14:00 CET).
Rahoitushaun teemana on "Cultural Encounters".

Ohessa viestin liitteenä lisätietoa vuoden 2012 hausta.

HERA www-sivut: http://www.heranet.info/

Pyydän välittämään tämän viestin edelleen henkilöille, joita ko. haku voisi kiinnostaa.

Ystävällisin terveisin

Pia Carpelan


_________________________

Dear Recipient,

The ERA-NET Humanities in the European Research Area (HERA) is a cooperation network that
aims at finding new forms and practices of cooperation in the field of the humanities.
Funding is available for research projects addressing the theme of Cultural Encounters.
The first stage of the two-stage call process has opened and the Outline Proposals have to be submitted 4 May 2012, 14:00 Central European Time/13:00 Greenwich Mean Time

Attached please find a more information of this call.

Please forward this message to persons who might be interested in this call.

HERA homepage: http://www.heranet.info/

Best regards,

Pia Carpelan


***************

Pia Carpelan
Suunnittelija/Advisor
Projekti- ja innovaatiopalvelut / Project and Innovation Services
Turun yliopisto/University of Turku
FI-20014 TURKU, Finland

tel. +358-(0)2-333 6095
e-mail: pia.carpelan at utu.fi

***************
This e-mail including any attachments is confidential and may contain legally privileged information.
If you are not the intended recipient, please contact the sender and delete the e-mail from your system without producing, distributing or retaining copies thereof. Thank you.

Tämä sähköposti liitteineen on luottamuksellinen ja saattaa sisältää salassa pidettävää tietoa.
Jos et ole lähettäjän tarkoittama vastaanottaja, otathan yhteyttä lähettäjään ja tuhoat tämän viestin kokonaisuudessaan ilman, että luet, lähetät edelleen, kopioit, tallennat, tai muuten käsittelet sitä. Kiitos!


-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: HERA Call for proposals 2012.pdf
Type: application/pdf
Size: 90420 bytes
Desc: HERA Call for proposals 2012.pdf
Url : https://lists.utu.fi/pipermail/kaupunkitutkimus/attachments/20120328/d611be71/attachment-0001.pdf 
-------------- next part --------------
An embedded and charset-unspecified text was scrubbed...
Name: ATT00001.txt
Url: https://lists.utu.fi/pipermail/kaupunkitutkimus/attachments/20120328/d611be71/attachment-0001.txt 


More information about the Kaupunkitutkimus mailing list