[H-verkko] Konferenssit ja seminaarit: Den tidigmoderna Finland – källor, språk, forskningsmetoder – Varhaismoderni Suomi – lähteet, kielet, tutkimusmenetelmät

Agricola - Suomen humanistiverkko no-reply at agricolaverkko.fi
Ke toukokuu 25 11:20:34 EEST 2022


Agricolan tapahtumakalenteriin on lähetetty uusi tapahtuma:
--------------------------------------------
Den tidigmoderna Finland – källor, språk, forskningsmetoder – Varhaismoderni Suomi – lähteet, kielet, tutkimusmenetelmät

3.6.2022 klo 09:15 -  klo 16:00 Åbo handelshögskola - Turun kauppakorkeakoulu, Lähitapiola-sali (LS16) https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=Rehtorinpellonkatu+3%2C+Turku%2C+Suomi
Tapahtuma verkossa Zoomin kautta: https://echo360.org.uk/section/274a2954-905a-45b0-864a-ee412cfb0606/public
--------------------------------------------
Tervetuloa kaksikieliseen seminaariin, jota on myös mahdollisuus seurata etäyhteydellä.

Den tidigmoderna Finland – källor, språk, forskningsmetoder
Varhaismoderni Suomi – lähteet, kielet, tutkimusmenetelmät

Fredag 3.6.2022 – perjantai 3.6.2022
Åbo handelshögskola – Turun kauppakorkeakoulu, Lähitapiola-sali (LS16), Rehtorinpellonkatu 3, Turun yliopisto

Tapahtuma myös etänä: https://echo360.org.uk/section/274a2954-905a-45b0-864a-ee412cfb0606/public

Kl. 9.15 Forskningschef Christer Kuvaja: Svenska litteratursällskapets finansiering av forskningsprojekt
Kl. 9.30 Professor Kirsi Vainio-Korhonen: Förfalskarna – de lägre ståndens kontakter med skriftkulturen i början av 1800-talet
Kl. 9.45 Professor Harry Lönnroth: Stadsskrivaren som språkexpert: profession, aktörskap och språkbruk under tidigmodern tid
Kl. 10.30 Professori Petri Karonen: Korruption ja huonon hallinnon tutkimus varhaismodernilla ajalla

Kl. 11.15-12.30 Lunch – lounas

Kl. 12.30-13.15 FT Mikael Korhonen: Åbo hovrätts handlingar och databasen Förfalskarna
Kl. 13.15-14.00 FM Josefine Sjöberg: Förfalskningsbrott som kunskapsfenomen under första hälften av 1800-talets Finland

Kl. 14.00-14.30 Kaffe – kahvi

Kl. 14.30 Docent Ann-Catrin Östman: Förvisningar: om begrepp, reglering och käll(o)möjligheter (1600−1860)

Kl. 15.15 -16.00 Slutdiskussion – Loppukeskustelu


--------------------------------------------


Lisätietoja:


Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa https://agricolaverkko.fi/event/den-tidigmoderna-finland-kallor-sprak-forskningsmetoder-varhaismoderni-suomi-lahteet-kielet-tutkimusmenetelmat/
--------------------------------------------
H-verkko - sähköpostilistaH-verkko at lists.utu.fihttps://lists.utu.fi/mailman/listinfo/h-verkko
--------------------------------------------
Agricolan ylläpitoAgricola at lists.utu.fihttps://lists.utu.fi/mailman/listinfo/agricolaLisätietoja postituslistasta H-verkko