[H-verkko] Artikkelipyyntö: Eriarvoisuuden ja tasa-arvoisuuden kaupunki HAik 4/2023

Agricola - Suomen humanistiverkko no-reply at agricolaverkko.fi
Ti toukokuu 3 11:58:28 EEST 2022


Agricolan ilmoituksiin on lähetetty uusi artikkelipyyntö: 
--------------------------------------------
Eriarvoisuuden ja tasa-arvoisuuden kaupunki HAik 4/2023
--------------------------------------------
CFP: Eriarvoisuuden ja tasa-arvoisuuden kaupunki (HAik 4/2023)

Erilaiset kaupunkilaisten ryhmät ja yhteisöt ovat tärkeä osa monipuolista kaupunkihistoriaa. Eri sosiaaliryhmät ovat olleet tutkimuksen kohteina jo pitkään, ja esimerkiksi naisten toimijuutta kaupungeissa on nostettu vahvemmin esiin viime vuosikymmenien aikana. Lisäksi kaupunkeja voidaan tarkastella esimerkiksi niissä asuneiden lasten, vanhusten, vammaisten, etnisten vähemmistöjen, eri kieliryhmien tai seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen näkökulmista. Kun kaupunkeja lähestytään sosiaalisina ja materiaalisina ympäristöinä eri ryhmiä huomioiden, nousee esiin kysymyksiä eriarvoisuudesta ja oikeudenmukaisuuden mahdollisuuksista. Näistä kysymyksistä on keskusteltu moneen otteeseen myös kaupunkien historiassa.

Koneen säätiön rahoittama Keiden kaupunki -hanke toimittaa Historialliseen Aikakauskirjaan teemanumeron eriarvoisuudesta ja tasa-arvoisuuden pyrkimyksistä kaupunkien historiassa. Pyydämme nyt artikkeliehdotuksia teemanumeroon. Artikkelit voivat käsitellä esimerkiksi yhtä tai useampaa seuraavista aiheista:

– eriarvoisuus kaupungeissa

– eri ryhmien ja yhteisöjen mahdollisuudet, toimijuus ja näkyvyys kaupungeissa

– tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden pyrkimykset

– aktivismi ja konfliktit, myös yksittäiset toimijat ja tapahtumat

– kaupunkisuunnittelu ja -politiikka, lakiuudistukset ja erilaiset vaatimukset

– kaupunkeihin eri aikoina liittyneet utopiat ja unelmat, myös esimerkiksi hyvinvointivaltioon liittyvät kaupunkisuunnittelun ideaalit

– arkkitehtuuri ja eriarvoisuus

– kaupungit mahdollisuuksien luojina

Artikkeliehdotukset (n. 400 sanaa) sekä lyhyt ansio- ja julkaisuluettelo (1 sivu) tulee toimittaa sähköpostitse yhtenä liitetiedostona teemanumeron toimittajille 1.6.2022 mennessä. Teemanumeron toimittavat FT Tiina Männistö-Funk (tiiman at utu.fi), FT Ainur Elmgren (ainur.elmgren at oulu.fi) ja FM Hanna Tyvelä (hanna.tyvela at tuni.fi).

Valinnoista ilmoitetaan viimeistään 20.6.2022. Valmiiden artikkelien tulee olla aiemmin julkaisemattomia ja ne palautetaan Historiallisen Aikakauskirjan OJS-järjestelmään  15.1.2023 mennessä, minkä jälkeen toimittajat kommentoivat niitä ja pyytävät mahdollisia muutoksia.

Artikkelit vertaisarvioidaan ja lopulliset artikkelit palautetaan toimitukselle 1.8.2023 mennessä. Teemanumero ilmestyy loppuvuodesta 2023.

Artikkelit noudattavat Historiallisen Aikakauskirjan yleisiä kirjoitusohjeita: http://www.historiallinenaikakauskirja.fi/kirjoitusohjeet.
--------------------------------------------
Lisätietoja:
Tiina Männistö-Funk
tiiman at utu.fi
https://www.historiallinenaikakauskirja.fi

Ilmoitus vanhenee: 1.6.2022 klo 23:59

Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa https://agricolaverkko.fi/announcement/eriarvoisuuden-ja-tasa-arvoisuuden-kaupunki-haik-4-2023/
--------------------------------------------
H-verkko - sähköpostilistaH-verkko at lists.utu.fihttps://lists.utu.fi/mailman/listinfo/h-verkko
--------------------------------------------
Agricolan ylläpitoAgricola at lists.utu.fihttps://lists.utu.fi/mailman/listinfo/agricolaLisätietoja postituslistasta H-verkko