[H-verkko] Artikkelipyyntö: Lähikuva 1/2023: Hyvinvoinnin teknologiat

Agricola - Suomen humanistiverkko no-reply at agricolaverkko.fi
Pe Maalis 25 09:35:41 EET 2022


Agricolan ilmoituksiin on lähetetty uusi artikkelipyyntö: 
--------------------------------------------
Lähikuva 1/2023: Hyvinvoinnin teknologiat
--------------------------------------------
Hyvinvointia tuotetaan, rakennetaan ja pohditaan usealla kulttuurin ja yhteiskunnan saralla, mukaan lukien audiovisuaalisessa kulttuurissa. Lähikuvan 1/2023 teemanumeron tarkoituksena onkin pohtia, miten audiovisuaalisessa kulttuurissa tuotetaan ja käsitellään hyvinvoinnin teemoja, kuten ruumiillisuuteen, terveyteen ja sosiaaliseen hyvinvointiin liittyviä kysymyksiä. Hyvinvoinnin lisäksi toisena teemanumeron painopisteenä on teknologian näkökulma, joka on ymmärrettävissä monella eri tavoin. Yhtäältä hyvinvoinnin teknologiat voivat olla konkreettisia hyvinvointia tuottavia, rakentavia, estäviä tai tuhoavia teknologioita, esimerkiksi erilaisten terveys- ja mittausteknologioiden käyttöä arjessa tai vaikkapa kameroiden, kuvantamisen ja videoinnin hyödyntämistä lääketieteessä. Toisaalta audiovisuaalinen media, kuten elokuvat, voidaan itsessään nähdä teknologiana, joka vaikuttaa ihmisten ymmärrykseen omasta tai muiden hyvinvoinnista ja joka voi tukea tai vahingoittaa katsojien hyvinvointia. Teemanumeron tarkoituksena onkin paitsi tarkastella audiovisuaalisen teknologian ja hyvinvoinnin yhtymäkohtia myös problematisoida niiden välistä suhdetta.

Otamme teemanumeroon vastaan ehdotuksia erilaisista aihetta käsittelevistä teksteistä: tutkimusartikkeleista, katsauksista, haastatteluista ja aiheeseen linkittyvistä kirja-arvioista. Lähikuvan ohjeistukset erilaisista tekstityypeistä löytyvät osoitteesta: https://journal.fi/lahikuva/about/submissions

Mikäli teema kiinnostaa sinua, pyydämme toimittamaan otsikon, abstraktin ja tekstikategorian (tutkimusartikkeli, katsaus jne.) numeron toimittajille 30.4.2022 mennessä. Ensimmäisten tekstiversioiden deadline on 31.8.2022, ja numero on tarkoitus julkaista alkuvuodesta 2023.

Numeron toimittajat: Outi Hakola (outi.hakola at uef.fi) ja Antti Lindfors (antti.lindfors at helsinki.fi).
--------------------------------------------
Lisätietoja:
Antti Lindfors
antti.lindfors at helsinki.fi


Ilmoitus vanhenee: 1.5.2022

Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa https://agricolaverkko.fi/announcement/lahikuva-1-2023-hyvinvoinnin-teknologiat/
--------------------------------------------
H-verkko - sähköpostilistaH-verkko at lists.utu.fihttps://lists.utu.fi/mailman/listinfo/h-verkko
--------------------------------------------
Agricolan ylläpitoAgricola at lists.utu.fihttps://lists.utu.fi/mailman/listinfo/agricola


Lisätietoja postituslistasta H-verkko