[H-verkko] Artikkelipyyntö: Kriminologian historiaa ja historiallista kriminologiaa

Agricola - Suomen humanistiverkko no-reply at agricolaverkko.fi
Ti Maalis 15 09:42:35 EET 2022


Agricolan ilmoituksiin on lähetetty uusi artikkelipyyntö: 
--------------------------------------------
Kriminologian historiaa ja historiallista kriminologiaa
--------------------------------------------
Kriminologia-lehti kutsuu kirjoittajia teemanumeroon, joka käsittelee rikollisuuden ja kontrollin tutkimusta historiallisessa kontekstissa. Kirjoituksissa voidaan yhtä lailla tarkastella suomalaisen kriminologian historiaa kuin historiallista kriminologiaakin. Tarkoituksena on edistää kriminologien ja historioitsijoiden vuoropuhelua sekä kasvattaa kriminologien kiinnostusta historiallisiin aiheisiin.

Kriminologian historiassa tutkitaan kriminologian tieteenalan historiaa. Historiallinen kriminologia puolestaan koostuu joukosta erilaisia tutkimusperinteitä, joita yhdistää tavoite kuvata ja selittää historiallisia käytäntöjä ja tapahtumakulkuja sekä ymmärtää menneisyyttä rikollisuuden, rankaisemisen tai sosiaalisen kontrollin näkökulmasta. Tutkimuskohteet voivat vaihdella muinaisen Mesopotamian vankiloista koronaviruspandemian aiheuttamiin rikollisuusmuutoksiin.

Historiallisen kriminologian tutkimusta motivoivat erilaiset pyrkimykset. Toisille historiallinen kriminologia näyttäytyy mahdollisuutena hakea oppia menneisyydestä nykypäivän haasteiden ratkaisemiseksi. Toiset puolestaan keskittyvät historiallisten menetelmien ja aineistojen hyödyntämiseen menneisyyden kriminologisten kysymysten analysoinnissa välttäen sidosta nykyhetkeen. Siten historiallinen kriminologia kietoutuu laajempaan historianfilosofiseen kontekstiin: mikä tehtävä historiantutkimuksella on nykyisyyden ymmärtämisessä ja tutkitaanko menneisyyttä nykypäivän vuoksi vai onko sillä itseisarvoa?

Teemanumeron kirjoitukset valitaan artikkeliehdotusten perusteella. Voit lähettää enintään 200 sanan laajuisen artikkeliehdotuksesi teemanumeron toimittajille 29.4.2022 mennessä ja päätöksestä ilmoitetaan 13.5.2022 mennessä. Lopulliset käsikirjoitukset tulee toimittaa Kriminologia-lehden käyttämään julkaisujärjestelmään (https://journal.fi/kriminologia) viimeistään 15.10.2022. Teemanumero ilmestyy keväällä 2023. Teemanumerossa ei noudateta lehden tavanomaista online first -käytäntöä.

Kriminologia on vertaisarvioitu, kriminologisia alkuperäiskäsikirjoituksia julkaiseva kotimainen tiedejulkaisu. Se on luettavissa välittömästi ja maksutta numeron ilmestyttyä. Kirjoituksia julkaistaan suomeksi ja ruotsiksi. Lehdessä julkaistut artikkelit käyvät läpi anonyymin vertaisarvioinnin TSV:n vertaisarviointikäytäntöjen mukaisesti. Lehteä julkaisee Suomen Kriminologinen yhdistys.

Lisätietoja teemanumeron toimittajilta:

FT Katariina Parhi
Tampereen yliopisto
Suomen Akatemian Kokemuksen historian huippuyksikkö
katariina.parhi(at)tuni.fi

OTT Miikka Vuorela
Itä-Suomen yliopisto
Oikeustieteiden laitos
miikka.vuorela(at)uef.fi
--------------------------------------------
Lisätietoja:
Katariina Parhi
katariina.parhi at tuni.fi
https://www.kriminologia.fi/kriminologia-lehti/kirjoituskutsu2022/

Ilmoitus vanhenee: 30.4.2022

Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa https://agricolaverkko.fi/announcement/kriminologian-historiaa-ja-historiallista-kriminologiaa/
--------------------------------------------
H-verkko - sähköpostilistaH-verkko at lists.utu.fihttps://lists.utu.fi/mailman/listinfo/h-verkko
--------------------------------------------
Agricolan ylläpitoAgricola at lists.utu.fihttps://lists.utu.fi/mailman/listinfo/agricolaLisätietoja postituslistasta H-verkko