[H-verkko] Artikkelipyyntö: Soveltava kulttuurihistoria

Agricola - Suomen humanistiverkko no-reply at agricolaverkko.fi
Ke Maalis 2 18:37:27 EET 2022


Agricolan ilmoituksiin on lähetetty uusi artikkelipyyntö: 
--------------------------------------------
Soveltava kulttuurihistoria
--------------------------------------------
Call For Papers

Soveltava kulttuurihistoria

Haemme Soveltava kulttuurihistoria -kirjaan suomenkielisiä artikkeleja, joissa käsitellään monipuolisesti soveltavan kulttuurihistorian erilaisia teoreettisia ja metodologisia näkökulmia sekä käytännön esimerkkejä. Tavoitteena on luoda pohjaa keskustelulle siitä, miten eri tavoin kulttuurihistoriallista tietoa, tutkimusta sekä teoreettista ja metodologista osaamista voidaan soveltaa ja yhdistää erilaiseen käytännön tietoon.

Soveltava kulttuurihistoria on kulttuurihistoriallisten metodien käyttöä yhteiskunnallisten ilmiöiden ja sosiokulttuuristen kontekstien ymmärtämisessä ja hahmottamisessa. Se voi olla niin tutkimusta kuin käytännöllistä työtäkin. Soveltava kulttuurihistoria on usein jo lähtökohtaisesti tieteidenvälistä, ja se kurottaa monialaisesti myös akatemian ulkopuolelle.

Kulttuurihistoriaa voidaan soveltaa esimerkiksi taiteen ja tutkimuksen yhtymäkohdissa, organisaatiokulttuurien tarkastelussa, tuotesuunnittelussa, brändityössä, tuotekehityksessä ja teknologian kehittämisessä tai matkailualalla. Soveltava kulttuurihistoria voi auttaa historiatietämyksen lisäämisessä myös vanhustyössä tai muistisairaiden hoidossa.

Soveltavassa kulttuurihistoriassa tieto otetaan aktiiviseen käyttöön. Se vaatii tekijältään osaamisen laajentamista ja monialaisen asiantuntijuuden tunnistamista ja suhteuttamista sekä tieteelliseen että käytännölliseen tietoon. Opiskelijan näkökulmasta soveltava kulttuurihistoria tarjoaa valmiuksia työelämään. Laajemmin se on tieteen popularisointia ja yhteiskunnallisen keskustelun lisäämistä.

Olemme kiinnostuneet kaikenlaisista soveltavaan kulttuurihistoriaan kytkeytyvistä teksteistä. Kannustamme myös tutkimusyhteisöjä ja -hankkeita sekä muitakin kuin tutkimuksen parissa työskenteleviä kirjoittamaan teokseen. Artikkelit voivat käsitellä seuraavia teemoja soveltavan kulttuurihistorian näkökulmasta, mutta niiden ei tarvitse rajoittua vain näihin:
-       Tutkimustiedon, metodologisen osaamisen ja käytännön tiedon yhdistäminen
-       Monialaisuus ja tieteidenvälisyys
-       Sisäänrakennettu kulttuurihistoriallinen tieto ja ymmärrys
-       Taiteen ja tutkimuksen yhdistäminen
-       Organisaation historia ja organisaatiokulttuuri
-       Tuotekehitystyö
-       Tarinat, perinne, kertomukset – esim. alueen historia, paikalliset tarinat, mikrohistoria
-       Matkailu
-       Tuotesuunnittelu
-       Brändityö
-       Perinteen tarinallistaminen ja tuotteistaminen
-       Oma elämänhistoria, suku- ja paikallishistoria
-       Muistelutyö erilaisissa elämänvaiheissa ja taitekohdissa
-       Vanhustyö ja muistisairaiden hoito
-       Nuorisotyö
Kirja on suunnattu opiskelijoille, kulttuurihistorian kentällä tutkimuksen ja käytännön parissa työskenteleville sekä suurelle yleisölle. Teos on ensimmäinen suomenkielinen kirja, jossa esitellään erilais mittaiset abstraktit pyydetään lähettämään 31.3.2022 mennessä Pälvi Rantalalle (palvi.rantala at utu.fi). Tieto abstraktin mahdollisesta hyväksymisestä ilmoitetaan huhtikuun loppuun mennessä, ja artikkelin käsikirjoitus lähetetään toimittajille 30.10.2022 mennessä. Vertaisarvioitu artikkelikokoelma julkaistaan Kulttuurihistoria-sarjassa (jufo 1) vuoden 2023 aikana.

Kirjan toimittajat:
Pälvi Rantala
Hanna-Reetta Schreck
--------------------------------------------
Lisätietoja:
Pälvi Rantala
palvi.rantala at utu.fi
0440-393439


Ilmoitus vanhenee: 1.4.2022

Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa https://agricolaverkko.fi/announcement/soveltava-kulttuurihistoria/
--------------------------------------------
H-verkko - sähköpostilistaH-verkko at lists.utu.fihttps://lists.utu.fi/mailman/listinfo/h-verkko
--------------------------------------------
Agricolan ylläpitoAgricola at lists.utu.fihttps://lists.utu.fi/mailman/listinfo/agricolaLisätietoja postituslistasta H-verkko